ကယားေဒသ လမ္းစီမံကိန္း လုံၿခံဳေရး ျပႆနာ ႀကံဳႏိုင္

Hits:212
10   | |

ကယားျပည္နယ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ အထြက္လမ္းႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္ (ဓာတ္ပုံ – ခရီးသည္ ဘေလာ့ဂ္)

ကယားျပည္နယ္၏ အဓိကလမ္းမႀကီး ႏွစ္ခုအား က်ပ္ သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲၿပီး ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကို အသိေပးညွိႏႈိင္းျခင္း မရွိ၍ လုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာသည္။

ျပင္ဆင္မည့္လမ္းမ်ားမွာ ဖားေဆာင္း-ေမာ္ခ်ီး လမ္းႏွင့္ ဖရူးဆိုး-မ႐ူးဆိုး-ဟိုရာ လမ္းပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စီမံကိန္းအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ခ်ီးလမ္းအတြက္ က်ပ္ သန္း ၃၃၀၀ ႏွင့္ ဟိုရာလမ္းအတြက္ က်ပ္ သန္း ၄၀၀၀ လ်ာထား ေၾကာင္း သိရသည္။

KNPP အတြင္းေရးမႉး ၁ ခူးဦးရယ္က လမ္းမ်ားေကာင္းလာပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔အား အသိေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ မည့္ လမ္းႏွစ္ခုလုံးမွာ အစိုးရႏွင့္ KNPP ႏွစ္ဘက္စလုံးက ထိန္းခ်ဴပ္ထားေသာ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိေသး၍ ယင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ သည္။

ပဏာမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က အစိုးရ၏ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းအားလုံးတြင္ KNPP အဖြဲ႔အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယုံၾကည္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာ မရေသးခင္မွာ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အာမမခံႏိုင္ပါဘူး၊ လမ္း ေဖာက္ ဖို႔ ကိစၥအေပၚကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာလိမ့္မယ္” ဟု ခူးဦးရယ္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အတြက္ ကုန္က်ေငြကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွတဆင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (Japan International Corporation Agency-JICA) က ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ JICA တို႔က အတူပူးေပါင္း၍ ကြင္းဆင္း တိုင္းတာေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

JICA အဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၁ ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၂၄ ခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ တဆင့္ က်ပ္သန္း ၉၉၀၀ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခ်စ္လွ က“အစိုးရဆီကေတာ့ သန္း ၄၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရမယ္ထင္တယ္။ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းစျပဳလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳးျပင္ဆင္မႈေတြ စလုပ္တာပါ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယင္း လမ္းႏွစ္ခုတြင္ ဖားေဆာင္း-ေမာ္ခ်ီးလမ္းက သတၱဳတြင္းမ်ားသို႔ သြားရာလမ္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဆင္း၊ ေတာင္တက္လမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တလမ္းေမာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ သြားလာေရး အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ယခင္ကတည္းကျပင္ဆင္ လိုခဲ့ေသာ္ လည္း ကယားျပည္နယ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္မွ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီး ဦးခ်စ္လွ က ေျပာဆိုသည္။

ေမာ္ခ်ီးလမ္းသည္ အဂၤလိပ္လက္ထက္က စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္၏ အဓိကလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့ႏွင့္ ေမာ္ခ်ီးၿမိဳ႕သို႔ မိုင္ေပါင္း ၉၆ မိုင္သာ ရွိေသာ္လည္း လမ္းဆိုးသည့္အတြက္ တညအိပ္ သြားရေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ ထြက္ေပါက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားျပင္ဆင္ပါက ေဒသခံမ်ား အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကယားျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္စိုးကလည္း“အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီလမ္းေတြကိုျပင္ေပးမွာပါ၊ သူတို႔အဖြဲ႔ကို အသိေပးျခင္း မေပးျခင္းကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ သေဘာ ပါ၊ အျခားဌာနေတြကိုလည္း ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခ်ေပးထားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ KNPP ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၉ ရက္က ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား ျပန္ဆုတ္ေပးေရး၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ (IDP)မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား သြားလာရာတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၌ KNPP ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရြာသစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းအား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳေရး စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ကရင္နီ အေျချပဳ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကြန္ရက္(KCSN) အဖြဲ႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ၍ “ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ KNPPတပ္ဖြဲ႔တို႔ အၾကား ၆ လတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္း အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ ခဲ့ေသးသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲၸ၌ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ တပ္မ်ားသြားလာရာတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း၌ KNPPႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရြာသစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းအား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳေရး တို႔ကို သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ပ်က္ကြက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“သူတို႔ဘက္က တာ၀န္ခံမႈေတြ မရွိဘူး၊ ဥပမာ ရြာသစ္ စီမံကိန္းလိုမ်ဳိး၊ ေနာက္ စစ္ေလ့က်င့္ေရး စီမံကိန္းလိုမ်ဳိး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့  မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥေတြမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္၊ တနစ္တက် ျပင္ဆင္မယ္၊ ေနာက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ကိစၥေတြမွာလည္း သူတို႔ဘက္က ေလ်ာ့ရဲရဲပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အဲဒီလိုပဲ ျမင္တယ္”ဟု ခူးဦးရယ္ကလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

KNPP ႏွင့္ ပဏမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားၿပီးေနာက္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားလာခြင့္ ေနရာမ်ား ထပ္မံခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေငြေတာင္ဆည္ အထိ ခြင့္ျပဳေပး ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းညြန္တဦးျဖစ္သူ မခြန္းခ်ိဳက ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္ ကိုစိတ္၀င္စားေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ၿပီး လမ္းၾကမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သြားလာမႈနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္အား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားက ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္ သို႔ လုပ္ငန္းကို ဦးတည္ထားေၾကာင္း၊ ကားလမ္း ခရီးထက္ ဘီလူးေခ်ာင္း အတြင္းမွ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕အထိ သြားရ ေသာ ခရီးစဥ္အား အထူးႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ပိုမ်ားလာေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ***ကယားျပည္နယ္၏ အဓိကလမ္းမႀကီး ႏွစ္ခုအား က်ပ္ သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲၿပီး ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကို အသိေပးညွိႏႈိင္းျခင္း မရွိ၍ လုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာသည္။***

  ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္တာကို ဟန္႔တားခ်င္တာလား။
  ကိုယ္တိုင္ေရာ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးခ်င္ၾကရဲ႔လား။
  ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္း ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း ခ်မ္းသာဖို႔ပဲ ၾကည့္မွာလား။
  အမွန္ဆို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ နယ္ေျမခံကလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္ လို႔ မျဖစ္သင့္ဘူးလား။
  အဲဒီလို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ နယ္ေျမလူထုအတြက္ အဆင္ေျပမွာေပါ့။
  ႈႈစဥ္းစားျပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ၾကပါေတာ့။
  ခြဲထြက္ဖို႔ တိုင္းျပည္အသစ္ေထာင္ဖို႔တို႔ဆိုတာ လက္ခံၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္လညး္ မျဖစ္သင့္ဘူး။

  ျမန္မာႏိုင္ငံသား

 2. If they refuse, use in Yangon roads because of very
  rough.

 3. Knpp လဲသူ႕အတြက္ဘဲသူၾကည့္တာဘဲ. လူထုအတြက္စဥ္းစားေပးၾကပါအုံး. လမ္းေဖါက္တာ သေဘာမတူရေအာင္ မင္းေဖါက္ေပးနိုင္လို႕လား?