ျမန္မာ့ပညာေရး ျမွင့္တင္ရန္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ား ကူညီမည္

Hits:316
11   | |

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအထိ တံခါးပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ထိပ္တန္း တကၠလုိလ္ ၉ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္ အုိဘားမား၏ သမုိင္း၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအဖြဲ႔ (Institute of International Education – IIE) က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (International Academic Partnership Program – IAPP) ၏ အစိတ္အပုိင္းတခုအျဖစ္ ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အဆုိပါ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ မဏာမ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္ ၉ ခုမွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္၊ အရီဇုိးနား ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၊ ေဘာလ္ ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၊ ဟာ၀ိုင္ယီ ပစိဖိတ္ တကၠသိုလ္၊ ေျမာက္ အီလီႏြဳိက္စ္ တကၠသိုလ္၊ ေျမာက္ အရီဇုိနား တကၠသိုလ္၊ ဆမ္ဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္၊ မန္ဆာခ်ဴဆက္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

IIE ၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ မစၥတာ Allan Goodman က လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တခုကို ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ရက္သတၱ တပတ္ၾကာ ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း IIE က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ ၂ ႏိုင္ငံ ညီလာခံတခုက်င္းပသြားေရးလည္း ယခု အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္။

IIE အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ-အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အရ ႏွစ္စဥ္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ၂၀၁၀/၁၁ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္၌ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၇၉၆ ဦးသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိရာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉/ ၁၀ ခုႏွစ္စာသင္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား ၁၀၀ နီးပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ ရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ပြင့္လင္းမႈသို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလာသည္ကို ျပသရာ ေရာက္သည္ဟု သိရသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ Thinking Classroom Foundation ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က အေမရိကန္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ အားေပးျခင္း၊ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားက အားေပးကူညီ ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမွင့္တင္ေရး လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပမႈ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းစသည့္ အဖက္ဖက္က စိတ္အားထက္သန္ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ပညာေရး အျမန္ဆံုး အဆင့္ျမွင့္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး အဆင့္အတန္းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို နိမ့္က်ေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ဆုိသည္။

စာေမးပြဲေအာင္ေရး ဗဟုိျပဳစနစ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ ပညာသင္ယူမႈ မရွိျခင္း၊ သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာေရးကလည္း လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ မည္သို႔မွ် အသံုးခ်၍ မရျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမ ကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လစာမလံုေလာက္ျခင္း၊ ပညာေရး အသံုးစာရိတ္သည္ လက္ရွိေက်ာင္းသား ဦးေရ၊ ဆရာ/ဆရာမ ဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္ယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္းပါး၍ မလံုေလာက္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားက ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေစသည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ဆက္ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ပညာေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရပိုင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူအားလံုး ပါ၀င္သည့္  ဒီမုိကေရစီနည္းက် ပညာေရးစနစ္ကို အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

“ပညာေရး အဆင့္ျမွင္တင္ဖုိ႔ဆုိရင္ တကၠသုိလ္ေကာင္စီက လြပ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။ ေနာက္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္ရမယ္” ဟု ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေျပာသည္။

သို႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရသည့္ ပညာေရးျဖစ္သည့္အတြက္  ကိုယ္တုိင္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ဘ၀ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ပညာရပ္မ်ား ပို႔ခ်သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တျခား အေျခခံပညာေရးတြင္လည္း စာေမးပြဲဗဟုိျပဳ စနစ္ထက္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တုိင္ အားထုတ္သင္ယူသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက ပညာေရး တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“ဘတ္ဂ်က္က အမ်ားႀကီး တုိးဖုိ႔လုိတယ္။ အခု ျပဌာန္းထားတာက မလံုေလာက္ဘူး။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၇ သိန္းလုိ႔ ေရးထားတယ္။ အဲဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ဦးေရနဲ႔ ႏႈိင္းစာလုိက္ရင္ မေျပာပေလာက္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေျပာသည္။

ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုတုိ႔က ျမန္မာ့ပညာေရး အကူအညီမ်ား ပို၍ ေပးလာပါက ျမန္မာ့ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးသည္ အခ်ိန္တုိအတြင္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က သံုးသပ္သည္။

ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ လာလစ္ ေကဂ်ာ့ႏွင့္ လင္းသန္႔တို႔ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *