ႏုိင္ငံတ၀န္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိ

Hits:146
2   | |

လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမေရွ႔တြင္ ဆႏၵျပလွဳပ္ရွားသူမ်ား (ဓာတ္ပံုု – ခင္ၾသ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏုိင္ရန္ အလတ္စားႏွင့္အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ဗဟို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး က ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္စြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ က႑ ပုံေဖာ္မႈ အစီအစဥ္ကုိ လက္ ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က အထက္ပါ အတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ကမူ“၀န္ႀကီးက လက္ေရွာင္လိုတဲ့သေဘာပါ၊ ၀န္ႀကီးေျပာတာကုိ စစ္ တပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကပါ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္၊ ေက်း လက္ေဒသေတြ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥကုိ ဗဟိုအစိုးရ က လုပ္ေပးမွ ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္ေတာ့မွ ၀န္ႀကီးဘက္က လက္ေလွ်ာ့သြားတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထိုအဆိုအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ မ်ားသည့္အတြက္ အဆို ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်းလက္ေဒသ မီးလင္းေရးအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေသးစားႏွင့္အ လတ္ စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရ တို႔ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ က စီမံပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ဆိုသည္။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ အစိုးရမ်ားအတြက္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ဇယား ၂ တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တခ်ဳိ႕ေပး ထားေသာ္ လည္း အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားအားအလုံးကုိ ဗဟိုအစိုးရကသာ စီမံ ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည္။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ အစိုးရ အတြက္ ဇယား ၂ ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္၌ စည္ပင္သာယာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ေဒသထြက္ သတၱဳမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ စသည့္ျဖင့္ ေဖာ္ ျပ ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသအစိုးရတို႔ အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ မီး ရရွိေရးအျပင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္လည္း ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဗဟိုအစိုးရက က်ပ္ဘီလီယံ တေသာင္းေက်ာ္ (၁၄၀၀၀ ) ရထားတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔ေတြက ဘီလီ ယံ ၉၀၀ ပဲရထားတယ္၊ အဲဒါက ျပည္နယ္၊ တိုင္း ၁၄ ခု အတြက္ပါ၊ ဒီေတာ့ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ သုံးတဲ့ေငြက အဆမတန္မ်ားေန တယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ပ့ံပုိး ကူညီေပးရန္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ အစိုးရမ်ားက အကူအညီေတာင္းခံ လာပါက ဗဟိုအစိုးရ အေနျဖင့္ ကူညီပ့ံပိုးေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ကုန္ေခ်ာပစၥည္းရရွိမႈ ခက္ခဲေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔ရွိ စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕မွာ ကုန္က် စရိတ္ ျမင့္မား သည္ကုိေတြ႔ ရွိထားေၾကာင္းလည္း ၎ က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ တခ်ဳိ႕တ၀က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားသည့္ ဘူးသီး ေတာင္ ေဒသရွိ စိုင္းဒင္ေရအား လွ်ပ္စီမံကိန္းအား ယခုအခါ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဦးႏုအစိုးရ လက္ထက္မွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလ့လာေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ မရရွိသည့္တိုင္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး က ေျပာ သည္။

“တႏုိင္ငံလုံး တန္းတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္ရင္ ဗဟိုအစိုးရ အေနနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားထာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုပါတယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာ ဏာ ခြဲေ၀ေပးဖို႔၊ ဘ႑ေငြေတြခြဲေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သဘာ၀ သယံဇာတ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑ကုိ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ အားနည္းေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား လည္ပတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ ကုိမူ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ တန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဂက္စ္ တာဘိုင္ ၂ လုံးကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္း ထားေၾကာင္း၊ ထိုတာဘိုင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဗဟိုအစိုးရကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ယေန႔ ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး အခက္အခဲေၾကာင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀န္း ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညွိ၍ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ႏွင့္ဇြန္လတို႔တြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေသး သည္။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. သူ့ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္္မီးရိွေရး
  သူ့က္စၥဆို႐င္ သူျပည္နယ္က
  ထြက္တဲ့ gas ကိုသူဘာသာ
  ထုတ္ျပီး ဗဟိုအစိုးရကိုမေပးရင္ရလား

 2. လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစရန္ အစိုးရ ပိုင္း အေနျဖင့္ structural reforms မ်ားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္၏ အမွားမ်ားကို တင္ျပပါရေစ။
  နံပါတ္ တစ္ အမွားမွာ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သတင္းစာ ႏွင့္ မီဒီယာ မ်ားတြင္ public တင္ဒါ အျဖစ္ ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူမႈ နည္းပါးျခင္း။ အထက္ပါ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား မိမိႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပါတနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ သတင္းေပးကာ တရုတ္ျပည္ ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္သြားေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာပြဲစားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ တရုတ္ပြဲစားမ်ား ထိုစီမံကိန္းမ်ား တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မရွိပဲ မိုနိုပိုလီ လုပ္ႏိုင္ကာ သိကၡာရွိရွိ ျဖင့္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေစခဲ့ေစေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္မွလည္း ေဒၚလာ သန္းရာခ်ီ ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
  နံပါတ္ ႏွစ္ အမွားမွာ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္ပေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ႏွင့္ ျပည္တြင္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈံးခ်ိဳေနျခင္း။ ထို အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈံးခ်ိဳစြာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို သံုးစြဲခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ထံ ေကာက္ခံရရွိမႈ နည္းေစခဲ့ၿပီး အစိုးရပိုင္းမွ အရႈံးေပၚခဲ့ကာ စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မႈ နည္းခဲ့ပါသည္။
  နံပါတ္ သံုး အမွားမွာ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ ကို စိုးဝင္း လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို သူခိုးမ်ား ဟု ထင္ကာ ဗဟိုေစ်းစစ္ အဖြဲ႕ကိုထူေထာင္ျခင္း။ အထက္ပါ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာမ်ား ဆံုးရံႈးမႈ ကို အထုိက္အေလွ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ အတြက္ အေပါစားပစၥည္းမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူနိုင္ခဲကာ အစိုးရမွ မ်ားစြာ နစ္နာခဲ့ရပါသည္။
  နံပါတ္ ေလး အမွားမွာ ဓာတ္အား ဆံုးရံႈးမႈ မ်ားေနျခင္း။ ဓာတ္အား ဆံုးရံႈးမႈ မ်ား ေနျခင္းမွာ ဌာနတြင္း ေအာက္ေျခဝန္ ထမ္းမ်ား ပါဝင္ ခိုးေပးျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ား အေရအေသြး နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
  အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားကို ဦးစားေပးျပင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဂ႑သည္ ျပဳျပင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 3. ပာဲလို..အဘစိုး..company ေတြဆီကေတာင္းလို ့ေကာင္းဆဲဘဲလား