စစ္တပ္လႊဲေျပာင္း သံမဏိစက္႐ုံ ႏွစ္႐ုံအတြက္ ေငြဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ေတာင္း

Hits:164
11   | |

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

စစ္တပ္ပုိင္ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MEC) က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သံမဏိစက္႐ုံႏွစ္႐ုံကုိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေတာင္းခံလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္တပ္က တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းက လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ုံ၊ ေတာင္ႀကီး သံမဏိစက္႐ုံ ႏွစ္ရုံကုိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ မၾကာမီလပိုင္းမ်ားအတြင္းက လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းစက္႐ုံမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ေတာင္းခံလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးလုိက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“MEC လက္ေအာက္က သံမဏိစက္႐ုံႏွစ္႐ုံကုိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာဆီကုိ လႊဲေျပာင္းတုန္းကလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိ တရား၀င္တင္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကလည္း လက္ခံအတည္ျပဳေပးလုိက္တယ္။ အခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳသုံးေငြေတြ လႊတ္ေတာ္တင္ျပလာေတာ့ အဲဒီသံမဏိ စက္႐ုံႏွစ္ခုအတြက္ ဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း ဒါကိုခြင့္ျပဳပါတယ္” ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေနာက္တိုးခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံရာတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္သုံးေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၆၈၄ ဒသမ ၂၁၇ ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ ၅၀၆၁၀၆ ဒသမ ၅၆၇ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆုံး ေငြေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

သံမဏိစက္႐ုံမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံသည့္အသုံးစရိတ္သည္ အေႂကြးမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ အသစ္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“သံမဏိစက္႐ုံႏွစ္ခုအတြက္ ေတာင္းတဲ့ ဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ သံမဏိကုန္ၾကမ္းဖုိး အေႂကြးေပးဖို႔ေတြလည္း ပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

အသုံးစရိတ္ ထပ္မံေတာင္းခံေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္သုံးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၉၅၉၀၈ ဒသမ ၁၂၃၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၅ ဒသမ ၃၆၆၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္သုံးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၆ ဒသမ ၈၈၂၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ ၁၈၂၉၃၁ ဒသမ ၅၃၈၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္သုံးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၆၉၇၃ ဒသမ ၅၃၁၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၉၆၇၉ဒသမ ၉၇၈ျဖင့္ အသုံးစရိတ္အမ်ားဆုံးေသာ ေတာင္းခံေသာ ဌာနမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

အစိုးရက မူလအသုံးစရိတ္အရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခု ထပ္မံ တင္ျပလာေသာ အသုံးစရိတ္သစ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႏွင့္ GDP အခ်ဳိးသည္   ၄ ဒသမ ၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Government needs to relinquish all businesses to private companies. As long as government is controlling or competing with private companies, capitalism will not flourish and democracy will not blossom in the Union of Burma.

  2. စစ္တပ္က ျမတ္ေနရင္ မလႊဲပါဘူး။ ရွံဳးေနလို႔ လႊဲတာပါ။MEC က ရွံဳးေနတဲ့စက္ရံုေတြကုိ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ လႊဲေပးတာကုိ မစစ္မေဆးပဲ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံရတာလား။ဒီလိုဆို စစ္တပ္က (ဗိုလ္)သိန္းစိန္ရဲ႕ တိုက္ပံုအစုိးရကုိ အမိန္႔ေပးႏိုင္ေနတယ္ဆိုတာ ျပတာပဲ။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ေငြေတြကုိ တိုင္းျပည္အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဘက္မွာ မသံုးသင့္ဘူးလား။