ေတာ္၀င္ သစ္စက္အေရး ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီ

Hits:67
7   | |

ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးတရာရွိ ေတာ္၀င္ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ံုတြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ အလုပ္သမမ်ား (ဓာတ္ပံု – Mg Ygn / Facebook)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးတရာ စက္မႈဇုန္ရွိ ေတာ္၀င္သစ္စက္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ရွင္ ဦးကိုကိုေထြး၏ အယူခံအား ပယ္ခ်၍ ရန္ကုန္တုိင္း ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခုံသမာဓိေကာင္စီ က ယမန္ေန႔တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳ ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းခုံသမာဓိအဖြဲ႕က အလုပ္ဆင္းႏုိင္ၿပီဟု ဆုံးျဖတ္သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်သည့္ ၂၆ ရက္ ေန႔အထိကုိ အလုပ္ဆင္းရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၂၃၀ အတြက္ လုပ္ခ ေပးရန္ ထပ္တုိးဆုံးျဖတ္ခ်က္ တရပ္လည္း ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္လုိ႔ လုပ္ခ ထုတ္မေပးဘူးဆုိရင္ စက္႐ုံကို အေရးယူလုိ႔ ရတဲ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြ ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလို႔ အခုလို အႏိုင္ရတာပါ”ဟု အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Action Labour Right အဖြဲ႕မွ ကုိၿဖိဳးေ၀လင္းက ေျပာသည္။

ေတာ္၀င္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းညြန္႔ကမူ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ အယူခံ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ က ခုံသမာဓိ အဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထိုသို႔ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်ေပးမည့္ အေၾကာင္း ခုံသမာဓိ အဖြဲ႕က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အျမင့္ ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္သည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ တရား လြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနႏွင့္ အယူခံ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာ္၀င္ သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္မွစကာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈ ၄ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ မပို႔ရန္၊ လူမူဖူလုံေရးကတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ အလုပ္ သမား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္၊ တင္းက်ပ္လြန္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳရန္၊ သပိတ္ ရက္ရွည္သျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ထားသည့္ကာလကို အလုပ္တာ၀န္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ခုံသမာဓိအဖြဲ႕က ေနာက္ဆုံးတခ်က္မွအပ ေလးခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းခုံသမာဓိ႐ုံးက ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားကို အလုပ္ဆင္းခြင့္ျပဳရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ုံပုိင္ရွင္က အယူခံ၀င္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ အလုပ္ဆင္းခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

ေတာ္၀င္သစ္စက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ၁၄ ရက္ၾကာ၊ ၈ မုိင္ရွိ ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ၄ ရက္ၾကာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈႀကဳံရျခင္း၊ ၁၂ ရက္ေန႔ အလုပ္ဆင္းရန္ သြားေရာက္ရာတြင္လည္း စက္႐ုံတြင္းမွ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားႀကံဳရသည့္အျပင္ စက္႐ုံအ၀င္ အမ်ားပုိင္လမ္းကို သံဆူးႀကိဳးမ်ား ကာရံျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ႀကံဳၾကရေၾကာင္း ဆႏၵျပ အလုပ္သမားတဦးက ေျပာျပသည္။

စက္႐ုံအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မေလ်ာ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္လည္း ဆႏၵျပရျခင္း အေၾကာင္းရင္း တရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္မႈ ဆိုင္ရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ၀တ္ဆင္ျခင္းကို အေရးယူခံရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယူနီေဖာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တီရွပ္ ၁ ထည္ကိုသာ စက္႐ုံမွ ထုတ္ေပးၿပီး ထပ္မံလိုအပ္လွ်င္ မတန္တဆ ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူရေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမား ကုိေနလင္းဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မလုိက္နာ႐ုံသာမက အေစာပုိင္းက ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္ သမား စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမ တဦးျဖစ္သူ မအိဇာျဖဴက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေတာ္၀င္သစ္စက္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တရား၀င္လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာ္၀င္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အျခား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *