သမၼတ လက္မွတ္ မထိုးသည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ

Hits:378
12   | |

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Reuters)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးရန္ သေဘာမတူေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ႏွင့္ ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုဥပေဒ ၂ ခု အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ သမၼတက လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳေပးရန္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ၇ ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးေပးမႈ မရွိသည့္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သမၼတက လက္မွတ္ထိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး တရား၀င္ေၾကညာ လိုက္ရင္ ဒီဥပေဒက အတည္ျပဳၿပီးသား ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါက ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနတဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းညႊန္႔က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ဥပေဒတရပ္ရပ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ သေဘာမတူပါက သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၀၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒတရပ္ရပ္ကို သမၼတက ၇ ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳေပးျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ထိုဥပေဒအား အတည္ျပဳၿပီးဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၀၇ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုဥပေဒ ႏွစ္ ၂ ခုအား သမၼတသည္ လက္မွတ္မထိုးဘဲ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္ဟုသာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ၌ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရးရာေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိစၥကို သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတို႔က သေဘာမတူသည့္အတြက္ ၎တို႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႔တခုလုံး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရေသးသည္။

သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္ကုိသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ၿပီး၊ ၈ ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ေၾကာင္း သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အထူးခံစားခြင့္နဲ႔ ဧည့္သည္ေခၚယူမႈ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ပဲ လႊတ္ေတာ္က လိုက္ေလ်ာေပးၿပီး ၈ ခ်က္ကိုေတာ့ ပယ္ခ်တယ္။ သမၼတရဲ႕ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကလည္းပဲ လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ဘူး ဆိုတာကုိ သြယ္၀ိုက္ၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့သေဘာပါ၊ ဒါက သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ” ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ေျပာသည္။

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရား၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအတိုင္း မိမိတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းအရ က်င့္သုံးျခင္းဟု ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္တာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၈ အရ ဤဥပေဒတို႔အား ျပဌာန္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းစာမွတဆင့္ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒမ်ားအား အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေရး ကိစၥေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မလိုလားေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က ပါ၀င္စြက္ဖက္လာမည္ကုိ ႏွစ္သက္မႈ မရွိဟုလည္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေ၀ဖန္သည္။

“အစိုးရအဖြဲ႔က တခ်က္လႊတ္အမိန္႔နဲ႔ပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာေတြက ေခါက္႐ုိးက်ဳိးေနေတာ့ အရင္လိုပဲ ဆက္သြားခ်င္ပုံရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းညွိမွာကုိ လုံး၀ မလိုလားဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎ က ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တခုတည္းျဖင့္ သြားလိုၿပီး ဥပေဒျပဳေရး က႑ႏွင့္ ယွဥ္တြဲသြားလိုပုံ မရေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မရွိပါက ဌာနဆိုင္ရာ ကိစၥတခုခုကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိစၥ၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဧည့္သည္ေခၚယူရာတြင္ တက္ေရာက္သင့္သူ ၃ ဦးသာ ေခၚယူရန္ ကန္႔သတ္ထားမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အထူးခံစားခြင့္၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ေရး ကိစၥ၊ တားျမစ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ဥပေဒသည္ ေနရာတကာတုိင္း cover လုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အ႐ွင္အာနႏၵာသည္ သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႕ ျမတ္စြာဘုရားထံ သူ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေတာင္းခံခဲ့ဘူးပါသည္ (ဆရာ ခ်စ္ဦးညဳိ ႐ွင္းလင္းမွပုိျမင္မိပါသည္)။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ထုိသုိ႕ယူဆပါသည္။
    သမၼတႀကီး ဘက္ကုိၾကည့္လ်င္ သူသည္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ၀န္းႀကီး မ်ားကုိ တာ၀န္ခံရသူပါ။ ဒီဥပေဒတြင္ ၀န္ႀကီး မ်ားဘက္က ေအာက္က်စရာ အေၾကာင္းေလးေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးက ေနရာတကာ “ေအး၊ေအး” လုပ္ လ်င္ သူ႕လူမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္ကုိးစားမႉ ေလ်ာ့သြားနုိင္ပါတယ္။ သူလည္းသူ႕ေဘာင္ထဲကေန သူလက္မွတ္ မထုိးတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားမ်ားကလည္း လက္မွတ္မထုိးရေကာင္းလားဟု ေဒါသသံမ်ား မၾကားရ၍ ေလးစားမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ယဥ္ေမာင္းသင္တန္းတက္ေတာ့ ဆရာေတြကေျပာတယ္။ “The laws can’t cover everywhere”. “Be courteous” ဟု သင္ၾကား ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျပသနာ အေသးအဖြဲကအစ ႏုိင္ငံနဲ႕ခ်ီတဲ့ ျပသနာအထိ တစ္ခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္ပဲေျပာေျပာ ႏႉတ္ဆိတ္ ေနရမဲ့ကိစၥေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကဘိ၀ံသ ရဲ႕ထုံး အတုိင္း “စိတ္ေကာင္း႐ွိဖုိ႕ပထမ” သာအဓိကပါ။

  2. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

    ဒါေတြေတာ႔ နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ဘာ ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူတစု၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုကိုပဲ အက်ဳိးျပဳတာထက္ ျပည္သူအမ်ားေကာင္းဘို႔၊ တတိုင္းျပည္လုံးကုိ အက်ဳိးျပဳေစတာေတြ ဆိုရင္ေတာ႔ သေဘာတူပါတယ္။