အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ

Hits:8,445
4   | |

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – သမၼတ႐ံုး)

အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈက်ဆင္းေနၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔နံနက္ တုိင္းျပည္သုိ႔ ထုတ္လႊင့္သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

သက္တမ္း ၂ ႏွစ္နီးပါးရွိ အစုိးရအတြင္း ျပည္သူႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔သေဘာထားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး မိမိဆႏၵအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ကာ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ေအာက္ေျခ ရပ္/ေက်းအဆင့္မွ အထက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အေတြးအျမင္၊ အမူအက်င့္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိလည္း အမ်ိဳးသားအက်င့္စာရိတၲ မထိခုိက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားသည္။

ဤမိန္႔ခြန္းသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြမႈ မရွိျခင္းမ်ားကုိ မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေျပာဆုိေသာ္လည္း သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႉး ဆရာ ဦးသုတက “သမၼတ မိန္႔ခြန္းက လက္ခံတယ္ ႀကိဳဆုိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔က လြယ္ပါတယ္၊ ထိပ္ပုိင္းေျပာင္းဖုိ႔သာ ခက္တာလုိ႔ ထင္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္နီးပါး ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ မိခင္ဌာနျဖစ္သည့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ပင္လွ်င္ ၀န္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအေရြ႕၌ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကုိ မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း  ဆရာ ဦးသုတက ဥပမာေပးသည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး တုိင္ပင္ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ျပည္သူမ်ား မလုိလားသည့္ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

မၾကာေသးမီက ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သာမန္စီမံ႐ံုျဖင့္ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား စီမံလုပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္ထက္ျမက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခင္ အေတြးအျမင္ လုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရေတာ့ဘဲ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိျမင့္ အျမင္မ်ား ရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။


21 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. (တခါေျပာလဲသူမသိ၊နွစ္ခါေျပာလဲသူမသိဆယ္ခါေျပာေတာင္သိမည့္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး)မ်က္၇ိပ္ျပလို ့သူမသိ
  ထိမွနာ-နာမွသိတဲ့ သမတ ၾကီး၇ယ္ေျပာမေနပါနဲ ့ေတာ့ေလကုန္ပါတယ္၊ဒုတ္မပါ၇င္ အဟုတ္အမွန္တကယ္လို ့
  သူတို ့ထင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး(ဆြဲစိ၊ဆြဲဆန္ ့)အေျပာနဲ ့လက္ေတြ ့တထပ္ထဲက်ေအာင္လုပ္လိုက္ပါေတာ့ၾကာေလ
  နာေလဘဲခင္ဗ်ာ။

 2. ေအာက္ေျခကေတာ့ရဲရဲတင္းတင္းကိုလုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနၾကတာပါ၊တိုင္ခဲ့ရင္လည္းဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးျပီးနွိပ္ကြပ္ေတာ့တာပါ။အထက္ကလည္းဒီအတိုင္းၾကည့္ေနတာပါ။သမၼတကလူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာတတ္လုပ္တတ္တာကလြဲလို႔ဘာမွမလုပ္နိုင္ပါဘူးရုပ္ေသးသက္သက္ပါ။တကယ္ေစတနာပါခဲ့ရင္မွားတဲ့သူကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူလိုက္ရံုပါပဲ၊သမၼတကအဲဒီလိုလုပ္နိုင္တဲ့အေျခအေန၊အဆင့္မရွိပါဘူး။

 3. အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တပ္ကလူေတြ႐ွိေနတာကိုဘယ္သူမွ မၾကိဳက္ဘူး
  ဒါကိုျပန္မထုတ္ပဲ ဆက္သြားေနရင္သမတၿကီးေမ်ွ်ာ့္သလို ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး
  သူ႕ဟာသူ၀င္ခြင္ေျဖ၀င္၀င္မ၀င္၀င္ ပိုကပိုရာေနက်ားကကိ်ား်နရာေနမွကို
  အဆင္ေျပမွာပဲ

 4. သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႕ခြန္းကုိေထာက္ခံပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာတာဆုိေတာ့တတိယအ ႀကိမ္လည္းေျပာရအုံးမွာလားလုိ႕ယူဆႏုိင္ပါေသးတယ္၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကုိ အေပၚကစၿပီးထင္ထင္ရွား ရွားေျပာင္းလဲမွေအာက္ကလုိက္လာမယ္လုိထင္မိပါတယ္။

 5. pps၁၂၃၄၅

  ေငြမ်ား (သို႔) လူႀကီး ဝိတ္သံုး ေသာ လူမ်ား ကို ဖားယား အက်ိဳးေဆာင္ ေပးတတ္ ေသာ တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သူမ်ားကို မဖမ္းပဲ မရွိမဲ့ ရွိမဲ့မ်ားကို သာ ဖမ္းသည့္ ကာစတန္မ်ား၊ မီဒီယာ ေထာင္ကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာသူမ်ား၊ လူႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကုန္သည္မ်ားကို အထူးအခြင့္ အေရးေပး တတ္ေသာ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကို သာ ႏွိပ္ကြပ္တတ္ၿပီး သူခိုးမ်ား ႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သည္မ်ားကို မဖမ္းေသာ ျပည္သူ႕ရဲမ်ား၊ လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကုန္သည္မ်ားကို အထူး အခြင့္အေရးမ်ား ေပးကာ တင္ဒါမေခၚေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူႀကီး ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားကို အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးကာ တစ္ေတာလံုးကုန္ေအာင္ ခုတ္ခိုင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ မ်ားကို သာ လုပ္ကြက္မ်ာ ခ်ေပးေသာ သတၱဳတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား စေသာ ဝန္ထမ္း အားလံုးကို အေရးယူေပးပါ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။

 6. U Thein Sein should reform early his 1/4 Myanmar Junta Regime and his 08-constitution too with global democratic norms!

 7. ေအာင္ေအာင္

  ေျပာတာကေတာ့ေျပာတတ္ျကပါတယ္။နားေထာင္ရဲဖို ့ ပဲလိုပါတယ္။(ဝန္ထမ္းေတြအပါ အဝင္။ျပည္သူ အသံေတြကိုပါနားေထာင္ ရဲဖို ့ပါ)
  အံတီစု ေျပာသလို တရားမ်ွတမွူ ရွိဖို ့လိုပါတယ္။ သမတ အပါအဝင္ေပါ့။

 8. Yes. The most important thing is to make amendments on 2008 constitution which is stumbling block to bring improvement. If Thein Sein is serious enough, he must replace this fake constitution drafted by Than Shwe’s people with the real constitution drafted by representatives elected by the citizens. The current government is on the sand or on the mud. We want to see our Union built on solid foundation. As long as the nation is under a poor law, there is no way the government can enforce effectively. Then, corruption will go on and on.

 9. ေၿပာေတာေၿပာတာဘဲ

 10. ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သာမန္စီမံ႐ံုျဖင့္ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား စီမံလုပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္ထက္ျမက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခင္ အေတြးအျမင္ လုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရေတာ့ဘဲ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိျမင့္ အျမင္မ်ား ရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

  Thein Sein,

  You are reponsible for your cabinet fuctionality and performence. There are no actions from you for anti-corruption and rule of law at this moment. Don’t mention about peace and national reconcilation.

  Even china, they take actions for those civil servents who are corrupted and poorly underperformed. In Myanmar, There are a lot of talks, but no actions at all. Appoint the right people (Techocrafe) at the right positions , not ex millitary personnels( Because they don’t have brains to think like ordinary person).

 11. ေဌး၀င္း

  သမတႀကီး၇ယ္……အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားဆုိတာ…အခုမွျဖစ္လာတဲ႔….. အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမဟုတ္ပါဘူး…..သမတႀကီးကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ႔….စစ္အစုိး၇အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားပါ……..အခုမွ…မသိခ်င္ေဆာင္ျပီး……ေျပာမေနပါနဲ႔……အေျပာကေတာ႔….သိန္းစိန္ပါဘဲ..ျဖစ္ေနမယ္ေနာ္။။။

  • ၾကိဳတင္မဲ နဲ႕ တက္လာတဲ့ သမတၾကီးပါကြ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္စရာလား-ဟားx1000

 12. talk so good work losy
  every one can talk
  use fire bomb talk smoke bomb
  goverment cannot support one monk hospitalise cannot support
  mg aye hospital in singapore is ok support where he get money peoples money
  now in sentosa
  thein sein group also ahlibaba group leader than shwe

 13. ေကာင္းေစခ်င္လွ်င္ စစ္သားအေရခြံခၽြတ္၊လုံခ်ည္၀တ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္းစု၀န္ႀကီးအားလုံး
  ဖယ္ရွားပစ္၊တပည့္ေမြး၊ဆရာလုပ္စနစ္နဲ႔ရွယ္လွယ္ေနတာသူတုိ႔ဘဲ။

 14. Uncle thein sein scaring due to DASSK says to be a President.

 15. Good sounds, but it becomes real?
  We do not trust yet, but we cannot wait the long story.
  We would like to amend the 2008 Constitution due to this is covering
  a lot of chances for Military and their partners’ corruption.

 16. သမၼတျကီးရဲ့မိန့္ခြန္းကိုေတာ့ေလးစားပါတယ္။သမၼတျကီးလည္းလူေကာင္းတစ္ေယာက္
  ဆိုတာသိထားပါတယ္။သို့ေသာ္စစ္တပ္ကိုမနုိင္မခ်င္းေတာ့ဘယ္လုိမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
  လို့မရပါဘူး။သူတုိ့ဘဲဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနတာရယ္ခ်ဳိးေဖာက္ေအာင္လုပ္ေနတာပါ။
  ျပည္သူေတြကလြွတ္ေတာ္ထဲမွာစစ္တပ္ကိုမရွိေစခ်င္တာကလည္းဒါေျကာင့္ပါဘဲ။
  ငါစိတ္နဲ့မတူအကုန္သတ္ပစ္မယ္ဆိုတဲ့အျကမ္းဖက္ဝါဒနဲ့အင္မတန္မွနူးညံ့သိမ္ေမြ့ရမယ့္
  လြွတ္ေတာ္နုိင္ငံေရးကဘယ္လုိမွမအပ္စပ္ပါဘူး။စစ္တပ္အျကီးအကဲေတြကလည္း
  ငါတို့မွာလက္နက္ရွိတယ္ျပည္သူေတြကို ….ဘဲထင္တယ္ဆိုျပီးဆက္မိုက္ရိုင္းရင္ေတာ့
  ျပည္သူေတြထဲမွာလည္းအရိုင္းတုံးေပၚလာျပီးျပန္ေဆာ္ကုန္ျကရင္ေတာ့တိုင္းျပည္ေတာ့
  ကိုယ္က်ိဳးနည္းရခ်ည္ရဲ့ေတာ္။ဒီလုိသာဆက္လုပ္ေနရင္မျဖစ္နုိင္ဘူးလုိ့ဘယ္သူေျပာနုိင္
  မလဲ။

 17. ပါႀကီးဖုိး

  သမတရဲ႕ Good Governance, Clean Government ေၾကြးေၾကြာ္မႈအေပၚ လူေတြ ရုိးအီစျပဳလာပါတယ္။
  ….အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ တတိယ အဆင့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။….လုိ႔သမတရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာေတြ႕လုိက္ရတာေၾကာင့္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈသတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထြက္ေနမႈအေပၚ သမတရဲ႕ ကုိင္တြယ္မႈကုိ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

   • ျမန္မာျပည္သား

    The President shoud show his wellingness to fight corruption. Especially should investigate connection between MIC Chairman and his new generation allies in government.
    I suspect that he ve took multimillions USD from government during New Government Era.

 18. လက္ရွိအစိုးရဟာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ၾကိဳးစားေနသလား၊ မၾကိဳးစားေနဘူးလားဆိုတာ ေ၀းေ၀းၾကည့္ေနဘို႕မလိုပါ။ ေအာက္ေျခအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တ့ဲ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္မွာေတာင္ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတာဗ်ာ။ က်န္တ့ဲသူထက္ၾကီးတ့ဲအဆင့္ေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ေျပာဘို႕ကိုမလိုေတာ့ဘူးထင္တယ္။
  သမၼတၾကီးအေနနဲ႕ ဒါေတြကိုေလကုန္ခံျပီး ေျပာေနမ့ဲအစား ျပႆနာေတြတက္ေနတ့ဲ ေအာက္ေျခကုိဆင္းျပီး ျပည္သူေတြအေပၚ ေမတၱာေစတနာအျပည့္နဲ႕ ကူညီေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ အိမ္တိုင္းရဲ႕ဧည့္ခမ္းမွာ ဘယ္သူမွတိုက္တြန္းစရာမလိုပဲ သမၼတႀကီးရဲ႕ဓါတ္ပုံဟာ ေရႊေရာင္ေဘာင္ကြပ္နဲ႕ ခန္႕ခန္႕ႀကီးေနရာယူႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာယုံၾကည္လိုက္ပါ။ ေလကိုေလွ်ာ့ျပီး ထိေရာက္မ့ဲလက္ေတြ႕ဆန္တ့ဲ အလုပ္ေတြကိုဦးစားေပးလုပ္ဘို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။