၁၉၆၂ ပုံႏွိပ္ အက္ဥပေဒျဖင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳ

Hits:4,471
2   | |

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္အေရာင္းဆုိင္ တဆုိင္ (ဓာတ္ပံု – ေမစစ္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ပုံႏွိပ္အက္ဥပေဒျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လုိင္စင္ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ သက္တမ္း တိုးမေပးျခင္း စသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္အက္ဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လုိင္စင္မရွိဘဲ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ကို တႏွစ္တခါ သက္တမ္းတုိးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာ ဥပေဒအသစ္ ထြက္ရွိလာပါကလည္း ပုံႏွိပ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ သီးျခား ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒျဖင့္ပင္ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက ထုတ္ေ၀ခြင့္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ သက္တမ္း တုိးမေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ပုံႏွိပ္ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲတင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“၁၉၆၂ ပုံႏွိပ္ အက္ဥပေဒအရ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြကုိ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္တယ္။ Press Law အသစ္ထြက္လာလည္း မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒဆုိတာ သပ္သပ္ လာမွာပဲေလ။ ပုံႏွိပ္နဲ႔ ထုတ္ေ၀သူ မွတ္ပုံတင္က သပ္သပ္ ရွိေနမယ္ေလ။ ဥပေဒေတာ့ မထြက္ေသးဘူး။ ဥပေဒထြက္လာတဲ့အခါ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိရင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လုိင္စင္ပိတ္တာ၊ သက္တမ္း တုိးမေပးတာေတြေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔က လြတ္လပ္ခြင့္ေတာ့ ေပးတာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အေရးယူတဲ့အပုိင္းက ပါမယ္ထင္တယ္။ ဘယ္လိုမ်ဳိးဆုိရင္ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆုိတာကလည္း ဥပေဒ ထြက္လာမွပဲ သိမယ္။ လက္ရွိအေနအထားအတုိင္းက မွတ္ပုံတင္ဥပေဒဆုိတာ ရွိရင္ ပယ္ဖ်က္တာက ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ
အရင္လုိ က်ေနာ္တုိ႔က စိစစ္တာေတြ၊ ျပႆနာ ရွာတာေတြ ရွိႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကစၿပီး Action ယူတာမ်ဳိးေတြက ရွိေကာင္းမွ ရွိႏုိင္တာေပါ့” ဟု ဦးရဲတင့္က ဆုိသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနကို မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနဟု တရား၀င္အမည္ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတာ၀န္မိမိယူၿပီး ထုတ္ေ၀ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“အရင္လုိ က်ေနာ္တုိ႔က စိစစ္တာေတြ၊ ျပႆနာရွာတာေတြ ရွိႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က စၿပီး Action ယူတာမ်ဳိးေတြက ရွိေကာင္းမွ ရွိႏုိင္တာေပါ့ေလ။ အဓိက ႀကဳံေတြ႔ရမွာေတာ့ လြတ္လြပ္လပ္လပ္ လုပ္ၿပီး တာ၀န္ယူတဲ့ စနစ္နဲ႔ပဲ သြားရမွာပဲ” ဟု ဦးရဲတင့္က ေျပာသည္။

အစုိးရက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္ အက္ဥပေဒျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပဳမည့္အေပၚ ျပည္တြင္း သတင္းစာဆရာမ်ား အၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
သတင္းမီဒီယာ ပုံစံသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္တဦး ျဖစ္သူ Open News
ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးသီဟေစာက သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္ အက္ဥေပဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုိင္စင္စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း၊ ၎ အေနျဖင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရုပ္သိမ္းခြင့္၊ ပိတ္သိမ္းခြင့္ ရွိတယ္ဆုိကတည္းက သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀မရွိဘူးဆုိတာ ေပၚလြင္ေစတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီးတာနဲ႔ တႏွစ္တခါ သက္တမ္း တုိးစရာမလုိဘဲ တသက္လုံး ထုတ္လုိ႔ရတဲ့ စနစ္မ်ဳိးပဲ က်င့္သုံးတာ။ အင္ဒုိနီးရွားမွာလည္း အဲဒီစနစ္ပဲသုံးတယ္၊ မေလးရွားေတာင္ ဒီႏွစ္ကစၿပီး လုိင္စင္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး သက္တမ္း တုိးစရာမလုိတဲ့ မွတ္ပုံတင္စနစ္နဲ႔ သြားေနၿပီ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆက္ၿပီးထိန္းတာပဲ” ဟု ၎က ဆုိသည္။

Messenger သတင္းဂ်ာနယ္၏ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ေပၚထြန္းကမူ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပဳျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိမရွိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Messenger ဂ်ာနယ္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သြားရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းၾကားကတည္းက ႀကိဳျပင္ထားတယ္။ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ျပဳတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ အခုေျပာလုိ႔ မျဖစ္ဘူးထင္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဖျမင့္ကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ သတင္းစာထုတ္ေ၀ရန္ လတ္တေလာ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိမႈ၊ မရရွိမႈသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လုိင္စင္ ခ်ထားေပးသည့္ ပုံစံေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။

“သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ခ်ေပးတဲ့ေနရာမွာ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတုိင္းကုိ ခြင့္ျပဳတယ္ ဆုိရင္ေတာ့
သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ဦးေဖျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာ ထုတ္ေ၀လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။


6 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. http://burmese.rohingyablogger.com/2012/12/blog-post_17.html
  ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္တို႔အား စိန္ေခၚျခင္း | ေဌးလြင္ဦး f
  Monday, December 17, 2012 ေဌးလြင္ဦး No comments

  ၂၀၁၂- ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္

  ရခိုင္နယ္သည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးေထာင္ေသာ သမိုင္းျဖင့္ တည္ရွိခဲ့၏။ ထုိကာလသည္ ဗမာအင္ပါယာ (ပုဂံအင္ပါယာ) မေပၚေပါက္မွီ ႏွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိေရွးက်၍ ျဖစ္၏။ ရခိုင္၏ ႏွစ္ေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ေသာ သမုိင္းတြင္- ရခိုင္နယ္၌ ရွိေနေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳးစုက မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္လူမ်ိဳးက ေႏွာင္းပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သနည္း-၊ ဆိုသည္တို႔အား ပထ၀ီ သဘာ၀အရလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းလက္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္စာေပဇစ္ျမစ္ အရ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္တို႔၏ ရုပ္ရည္ဟန္ပန္အရလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းစာေပအေထာက္အထားအရ လည္း ေကာင္း- ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ဟု ခံယူထားေသာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအပါအ၀င္- အျခားမည္သည့္ သမုိင္းပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ မဆို ကမၻာသိ မီဒီယာမ်ား ေရွ႔ေမွာက္၌ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး Debate လုပ္ေဆြးေႏြးလွ်က္ အေျဖေဖၚထုတ္လိုပါသည္။

  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ရခိုင္နယ္၏ ေရွးဦးမူလ လူမ်ိဳးမွာ ယခုအခါ မိမိကိုယ္မိမိ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး”ဟု ခံယူထားသူမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း-၊ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားေရွ႔တြင္ သက္ေသသက္ကန္ အတိအက် ေဖၚထုတ္ျပသြား ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ခန္႔ သမိုင္းကို လိမ္လည္၍ တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထင္မွား အျမင္မွား- သမိုင္းမွားမ်ား၏ ၀ဲၾသဃအတြင္း ေရာက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အေပါင္းတို႔အားလည္း သမိုင္း၏မွန္၏ တန္ဘိုး၊ သမိုင္းမွန္၏ ဇစ္ျမစ္တို႔အား ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ေပးရာ ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

  “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသည္မွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္၏၊ ထိုရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္ အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေခၚယူလာေသာ လယ္လုပ္ေက်းကၽြန္မ်ားသာ ျဖစ္၍၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ရခိုင္နယ္ထဲသို႔ ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္၏- ဟု ရခိုင္သမိုင္းအား လိမ္လည္တင္ျပထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ကို အေျခခံကာ အမွန္ဟု ခံယူ တင္ျပထားေသာ- သမိုင္းပညာရွင္ခံထားေသာ ပညာရွင္ တို႔ အေနျဖင့္-၊ မိမိဘ၀တာ မကုန္ဆံုးမွီ-၊ ပညာရွင္ပီပီ၊ ေယာက်ားပီပီ၊ သူရဲေကာင္းပီပီ၊ ရခိုင္နယ္အား ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးသူ ပီပီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ဘက္မွ ရည္ရြယ္သည္။

  အထူးသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ဟု ခံယူထားေသာ၊ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း ျဖင့္ အဓိက ေဆြးေႏြး လိုသည္။ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းအေနျဖင့္ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲေသာ္-၊ ကၽြႏ္ုပ္မွ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ေနထိုင္ သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ကမ္းလွမ္းလုိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္၍ (ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား လက္ခံလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပ ေပးပါမည္၊)- ရခိုင္နယ္မွ ညီအစ္ကို တိုင္းရင္းသားခ်င္းၾကား- အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းထားသည့္ သမိုင္းမွားအား ေခ် ဖ်က္လိုေသာ ဆႏၵသန္႔သန္႔ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

  ေဌးလြင္ဦး

  ကုရ္အံက်မ္းေတာ္ ဘာသာျပန္ဆရာ၊
  BA (ျမန္မာစာ- ရန္ကုန္)၊ AA (Media Marketing, NY USA),
  Scholar of Buddhism, Christianity & Islam

  ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
  ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

  • Fabricated history. The muslims put many false video records on you tube about the Bengali in Arakan. This person is now trying to claim Arakan that these illegal people are the real owners of the land. The influx of the Bengali into started after 1988. In the time of Ne Win, there were Bengali people in western part of Arakan but the population grew up in recent decades. These people make themselves more hateful.

  • Debate? Do you know the word “SHAME”? Shamelessly you talk about debate. For what? British colonial administration brought some khuataw kala(Bengali) into Arakan. In Ne Win’s era, many Bengali sneaked into Arakan. In Than Shwe’s time, more Bengali sneaked into Arakan. Bengali invasion happened mostly in the time of military dictatorship. Corruption and mismanagement contributed all these messes. Kala people are dirty. They urinate everywhere, they poop everywhere. They ruin the neighborhood. They steal. They rob. They cheat. The only solution is to kick them out of Arakan. Or sending them to Naypyidaw to let them stay with Thein Sein and his family.

 2. pps၁၂၃၄၅

  ရွက္ဖို႔ေကာင္း တယ္ကြာ။ ျပည္သူေတြ ဆီက သိမ္းထားခဲ့တဲ့ အခြင့္ အေရး ေတြ ကို ေတာင္ အကုန္ျပန္မေပး ႏိ္ုင္ဘူးတဲ့၊ မဲခိုးၿပီး နိုင္တဲ့ ျပည္သူ႔ကို လိမ္ထားတဲ့ အစိုးရက။

 3. Law from 1962? Law from 1974? Law from British time? Law from Ne Win? Law from Than Shwe? Come on! We need law drafted by real elected representatives.