ျမဝတီလမ္း ဆိုးရြား၍ ကုန္သြယ္ေရး အခက္ၾကံဳ

3   | |

ျမန္မာျပည္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မ်ားထဲတြင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲေနေသးသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ ၄ ဇုန္ ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ၿမိတ္တို႔ထဲတြင္ ျမ၀တီကုန္သြယ္မႈဇုန္ သည္ ၀င္ေငြမ်ားကာ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းတြင္ အားအထားရဆုံး ဇုန္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာန၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း၏ အဆိုအရ  ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တေန႔၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းမွ ၂သန္းအထိ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ ေျဖေလ်ာ့သည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမ်ားလာျပီး လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈတြင္လည္း လ်င္ျမန္ေအာင္ လုပ္ေပးေနျပီး ကုန္သြယ္ေရးပိုင္းမွာလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ပို႔တင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမ၀တီလမ္းမွာ တစ္ရက္တက္ တစ္ရက္ဆင္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တျခားကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္မတူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခု ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမွာ ခက္ခဲၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းကာ အႏၱရာယ္ၾကီးသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ကာ ယာဥ္မေတာ္မဆမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ကားၾကီးတစင္းစင္း ပ်က္လွ်င္ ကားလမ္းပိတ္ျပီး ယာဥ္တန္းပိတ္တတ္သည္။

“လမ္းကို ျပင္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က ေနရာ ဌာန အသီးသီးကို စာတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့မရွိေသးဘူး” ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ယာဥ္ေမာင္း ဦးထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

KNU / KNLA  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေစာအဲေကာ္ထူးကလည္း  “ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဂိတ္ေၾကးကိုသာ ေကာက္ခံေနၿပီး လမ္းေတြကို ျပဳျပင္ေပးျခင္း မရွိဘူး။ ျမ၀တီကို ခရီးထြက္ရင္ အခ်ိန္က တစ္ရက္ေလာက္  ကုန္တယ္။လမ္းကလည္း က်ဥ္းေသးတယ္။ ဒီလမ္းကို ေကာင္းေအာင္ သူတို႔လုပ္ေပးရမယ္” ဟု ဆုိသည္။

ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ၁၉၉၆ခုနစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၂၀၀၈ခုနစ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *