စစ္တပ္က စီးပြားေရး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး

Hits:5,170
4   | |

၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ လီမိတက္ေရွ႕တြင္ လက္ပံေတာင္း သပိတ္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈအတြက္ ဆႏၵျပၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေကာင္းညီဟန္ / ဧရာဝတီ)

အစိုးရ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပဥၥမကာလတို ၅ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆) ႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားရာတြင္ စစ္တပ္၏ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး မလုပ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္အေပၚ မီခိုျခင္း မရွိေစရန္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိ တပ္ရင္းမ်ား၊ တပ္ခြဲမ်ားသည္ တအုပ္တမ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ တႏိုင္ငံတပိုင္အထိ မိမိတို႔တပ္ရင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပဥၥမ ၅ ႏွစ္ ကာလတို စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

ထို႔အတူ တမ်ဳိးသားလုံး၏ အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္းဖိုး (GDP) တိုးတက္ရန္အတြက္ သားငါးက႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္လည္း လမ္းညႊန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တႏိုင္ငံလုံးနီးပါးတြင္ သိမ္းယူထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံေနၾကရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ပြားေနျခင္း စသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူကုိ အက်ဳိးမျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဗညာေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

“စစ္တပ္ဆိုတာ စီးပြားေရး လုပ္စရာ မလိုဘူး။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အရာရွိေတြပဲ အက်ဳိးခံစားရၿပီးေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြ မခံစားရဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မရွိရင္ စစ္တပ္အသုံးစရိတ္ကုိ အစိုးရက တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမွာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဒီလိုပဲ လုပ္ၾကတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမီတက္ အပါအ၀င္ စစ္တပ္က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“လိုက္နာတာ မလိုက္နာတာ သူတို႔အပိုင္းေပါ့။ က်ေနာ္က ျပည္သူခ်စ္တဲ့၊ ျပည္သူအားထားရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ။ အရင္က အမူအက်င့္ေတြ မရွိေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေခတ္လည္းေျပာင္းေနၿပီ။ ျပည္သူသည္သာ အမိ၊ ျပည္သူသည္သာ အဖ ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ၿပီ” ဟု ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုးက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အား အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိေရး၊ တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖဟူေသာ စကားကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္မည့္ ကိစၥမ်ား မလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ျပည္သူကုိ ကာကြယ္ေပးေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးရာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး၏ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေျပာဆိုမႈျဖစ္၍ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က မည္မွ်လိုက္ေလွ်ာ လက္ခံေပးမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သည္ တပ္တြင္းမိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ နားလည္ေပးသင့္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားကုိ အဓမၼ သိမ္းယူျခင္းကုိ လက္မခံေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တႏိုင္ငံလုံးမွ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာ၊ ဥယာဥ္ၿခံေျမမ်ားကုိ မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္ေပးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဦးဘရွိန္က ဆိုသည္။

စစ္တပ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ရာခိုင္ႏုန္း ထက္၀က္နီးပါးကုိလည္း သုံးစြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ဦးေန၀င္းအစိုးရ လက္ထက္မွ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ စစ္တပ္အသုံးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္၏ ထက္၀က္နီးပါး ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူထံ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာာေရးႏွစ္တြင္ စစ္သုံးစရိတ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၄ ဒသမ ၃၉ ရာ ခိုင္ႏွႈန္းသုံးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။


12 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. စစ္တပ္က ဘာစီးပြားေရးမွ လုပ္စရာမလုိဘူးဆိုတာ လူတုိင္းသိပါတယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္လည္းသုံးတယ္ စီးပြားေရးလည္းလုပ္တယ္ သူတူိ႔စီးပြားေရးလူပ္လုိ႔ရတဲ့ အက်ိဴးအျမတ္ကို လည္း ရွင္းျပတာမရွိဘူး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘာမွအက်ိဳးမျပဳတဲ့ ဘူဇြာလူတန္းစား တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါၿပီ

 2. ေဇယ်ေက်ာ္သူ

  သူတို႔ကဦးပိုင္ကေန ဘိုးဘြားပိုင္လို႔နာမည္ေျပာင္းသြားအံုးမယ္

 3. စစ္သည္

  good

 4. Tatmataw must be only for defense. Army should not do any business. Instead army should behave to be admired by citizens. To be modernised army,many reforms must be done. We think army should follow hluttaw ‘s decision. It is our desire.

 5. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

  အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ နည္းစနစ္ေကာင္းတဲ႔ တိုင္းျပည္ေတြက စနစ္ေတြကို အတုယူသင့္ ယူရပါမယ္။ ျပည္သူေတြဆီက ၀င္ေငြခြန္ကို အမွန္တကယ္ စနစ္တက် ေကာက္ရပါမယ္။ အိမ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္သူေတြဆီက အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြန္ တကယ္ ေကာက္ရပါမယ္။ ပထမအိမ္ကို မေကာက္ခ်င္ေနပါ။ အိမ္တလုံးထက္ ပိုပိုင္တယ္ဆိုတာ ပို၀ယ္ႏိုင္လို႔၊ အပို ၀င္ေငြရွိတာမို႔ ထို အိမ္အပိုမ်ားကို အခြန္ေကာက္ရပါမယ္။ ထိုေငြမ်ားမွ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားမွ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြ လစာ ေပးရမွာပါ။ စစ္တပ္ဆိုတာလဲ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း (အစိုးရ၀န္ထမ္း) မို႔ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမွ လစာမ်ား ေပးရမွာပါ။ စစ္တပ္အတြက္၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ကိုယ္႔ဘာသာ ၀င္ေငြရွာစရာ မလိုပါ။ အမႈထမ္းစဥ္ တပ္ထဲမွ ေနအိမ္မွာ အလကားေနၿပီး လစာရတာနဲ႔ ေလာက္ငေအာင္ ေနရမွာပါ။ သူေဌးျဖစ္လိုသူမ်ား စစ္တပ္ထဲ မ၀င္ပါနဲ႔၊ စစ္ဗိုလ္ မလုပ္ပါနဲ႔။ စီးပြားေရးလုပ္ပါ။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး (တိုင္းရင္းသား အားလုံး) ကို လူတန္းစား မခြဲျခားပဲ တန္းတူ ေစတနာထား ကာကြယ္လိုသူမ်ားသာလွ်င္ စစ္တပ္ထဲ ၀င္သင့္ပါတယ္။ (ျခြင္းခ်က္၊ ရည္းစားနဲ႔ ကြဲသူမ်ားက လြဲလို႔ေပါ႔ေလ)

  • I agree with you. Military must not expect or receive special treatment. Military(Defense Ministry) must be just one of the ministries. Granting special opportunities to military is undemocratic and unacceptable. If Burma has these kinds of law, Hlutdaw needs to amend on that law. No ministry is superior than others. All ministers must have the same power to execute their duties equally. All ministries must be under the president executing businesses according to the Hlutdaw’s mandate. Allowing military to have the lion’s share is absolutely serious virus which can kill the country’s future. Burma is no longer like communist China or N Korea or Vietnam. They are communists but we are democrats. I love your comment, Myanmar Ethnic Girl(Myanmar Taing-yin-thu).

 6. As long as Burmese military is receiving the lion’s share, the government of Thein Sein is questionable. Defense Ministry is supposed to be just one of the ministries. Currently, defense ministry is above the government which makes our country really looks really ugly. All ministries are supposed to be under the executive branch. Executive branch, Legislative branch and Judicial branch must respect checks and balances. So far, executive branch and judicial branch are weak. Legislative branch is not respectable since many of them do not represent the people. I do not mean the executive branch represents the public fully. The foundation of the Burmese government structure itself was based on one man, Than Shwe. Reform is badly needed.

 7. Government, all branches of the government, must not compete with private sectors. Military must depend on the budget provided by the government. Especially, in the time of war and in the time of emergency, the government can do amendment on the budget. But, in the time of peace, Burma does not need hundreds of thousands of soldiers for active duty. Burma must abandon its previous philosophy of building the military nation. We had suffered enough from 1962 to today because of extremely high expense for unwise military policy. Since, no nation will invade sovereign Burma, the numbers of soldiers must be reduced to half of today’s size. Military has been killer virus to the national development. Instead, government must invest more in education, healthcare, agriculture and other economy related sectors. Allowing military to run their own companies? What an unacceptable way of running the Union of Burma?

 8. This time, every comment is strongly sticking together against wrong policy of the Burmese junta. What a people! This is what we call “United People’s Voice”. Shalom!

 9. လံုး၀ေထာက္ခံပါတယ္။ စစ္တပ္က စီးပြားေရးမလုပ္သင့္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံ့ကာကြယ္ေရးတစ္ခုထဲကိုသာ လုပ္သင့္ပါတယ္။

 10. It is a good sign and the progress of ideology among Myanmar people.

 11. I accept as true with your assumed. Thank you to your sharing.