ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ား အေရးမယူသည့္ ဥပေဒ ျပင္မည္မဟုတ္

Hits:25,882
56   | |

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ညဥ့္ငွက္ကေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု – Felix Features)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိလည္း တရားခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ တရားစြဲဆုိ အေရးယူခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း အားေပး ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားလုိက္သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒသည္ ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ားသည္ မျမင္ကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္  သက္ေသ အေထာက္အထား လက္ပူးလက္က်ပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသြင္ယူသူႏွင့္ ေငြေၾကးေပး ကာမ ရယူေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ သက္ေသအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ တရားစြဲဆုိ တင္ပုိ႔ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရလည္း ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားက သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရွင္းျပသည္။

“ျပည့္တန္ဆာ ျပစ္မႈကို သက္ေသထင္ရွား ျပသႏုိင္ဖို႔ အေၾကာင္း အားလုံး သိရွိသမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေငြေၾကးေပး ကာမရယူတဲ့ အမ်ဳိးသား မ်ားကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၊ ၁၁၄ နဲ႔ ၁၀၉ တုိ႔အရ အားေပးကူညီသူအျဖစ္ တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သူ၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ ဆြဲေဆာင္သူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ရရွိသည့္ စီးပြားကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳသူ၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္  ေသြးေဆာင္ အႏုိင္က်င့္သူ၊ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ စီမံႀကီးၾကပ္သူ၊ စီမံႀကီးၾကပ္ရာမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္စီရင္မည္ဟု သိရွိရသည္။
ျပည့္တန္ဆာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားက အလိုမတူဘဲ ကာမဆက္ဆံလွ်င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ မုဒိမ္းမႈ ေျမာက္ၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသားကို တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရွင္းျပသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြကမူ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးကို အေရးယူၿပီး ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားကို အေရးမယူျခင္းသည္ က်ားမ ခြဲျခားမႈတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသက္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္  ျပစ္ဒဏ္ ေပးထားသည္ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

“ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အဖမ္းခံထားရတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့သူရဲ႕ မိခင္နဲ႔ အစ္မက လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလို႔ ဒီေမးခြန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ပါ၀င္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိေနရပါတယ္။ အဆုိပါ အသက္မျပည့္ၿပီးသူမ်ား အေရးယူရာမွာ အသက္ျပည့္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ သူမ်ားသဖြယ္ တရားစြဲဆုိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေစလ်က္ ေထာင္က်ခံေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ အရြယ္ မေရာက္ေသးဘဲ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္ စိစစ္ေပးေစလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ေျပာသည္။

ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကမူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသက္စိစစ္ လက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသူမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း သင္ၾကားေပးၿပီး ခုခံအား က်ဆင္းမႈေရာဂါရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးေၾကာင္း၊ ေရာဂါရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တြံေတြးၿမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။
ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရလွ်င္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို က်န္းမာေရး စိစစ္ၿပီး တရား၀င္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးခြင့္ ျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ခြင့္မျပဳေပးထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ႀကီးထြားေနၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ပြားေစေသာ က်န္းမာေရး ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“ဒီႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာေတြ ခြင့္ျပဳဖုိ႔က ယဥ္ေက်းမႈအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းက ႀကီးမားစြာ ရွိေနတာပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ကုိ မ်ားပါတယ္။ လူေတြကုိ က်န္းမာေရး အသိေပး သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြားရမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါဆုိင္ရာ အသိပညာေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ျပည့္တန္ဆာမ်ား ကလည္း က်န္းမာေရး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလာၿပီဟု သိရွိထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ကုိရာဇာက ေျပာသည္။

“ဥပေဒေၾကာင့္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တုန္းကဆုိရင္ World Vision က ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးက ေစ်းတခုမွာ ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔အတူ ေဖာက္သည္ေတြကုိ ကြန္ဒုံးေ၀တယ္။ အဲဒါကို ရဲက အဲဒီ World Vision ဝန္ထမ္းကုိ ျပည့္တန္ဆာပါဆုိၿပီး ဖမ္းၿပီး အေရးယူဖို႔ လုပ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မနည္းလိုက္ရွင္းေပးရတယ္။ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီဥပေဒက ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ” ဟု ကိုရာဇာက ဆုိသည္။


20 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. အဲဒီ ဥပေဒ တခုဘဲ ေခတ္မမွီ ေတာ႔တာမဟုတ္ပါဘူး…ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိယေန႔ သံုးေနေသာ ဥပေဒမ်ား၏ ၈၅% မွာ သူတို႔အေခၚ နယ္ခ်ဲ႔ကိုလိုနီ ေခတ္ကတဲက ျပ႒န္းထားတဲ႔ ဥပေဒေတြျဖစ္လို႔ လက္ရွိ ေခတ္နဲ႔ လြန္စြာမွပင္ အသံုးမတဲ႔ေတာ႔ေၾကာင္း…ယေန႔သတင္းတခုထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရတာက ေကာ်င္းသားကို ရိုက္တဲ႔ ဆရာမကို တရားရံုးက ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀/ တစ္ေထာင္က်ပ္ မေပးေဆာင္နိုင္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္တလ ဆိုေတာ႔ တစ္ေထာင္ဆိုတဲ႔ ေငြ နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ကို တလ မေျပာနဲ႔ တနာရီ ေတာင္မလဲဘူး….ဆိုေတာ႔ကာ ဆရာမက ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္ေပး..ျပီးရင္ေတာ႔ ေနာက္ေန႔ အဲဒီေက်ာင္းသားေတာ႔ ေသဘို႔သာျပင္ထားေတာ႔..သူ႔ကိုတိုင္လို႔ ဆိုျပီး ဆရာမ က အေသေဆာ္မွာ ေသခ်ာတယ္…ထက္ထက္မိုးဦး ေတာင္ သတင္းေထာက္မေလးကို ပါးရိုက္တာ ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္ဘဲ ေပးရတာေနာ္….ေျပာရင္း လက္ေတာင္ယားလာျပီ..အိတ္ထဲ ေငြတစ္ေသာင္းထဲ႔ျပီး အျမင္ကပ္တဲ႔ သူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ လိုက္ရိုက္ခ်င္စမ္းဘိ….

 2. I comment for the status of health problems & social problems , I agree the law for the prostitutes to be legal, this will help to solve the transmission of HIV , and other sexual transmitted diseases ,and also make the under-adult young girls to prevent from the sexual offenses,the only thing I want congressmen to know is that no women want to be prostitute , we have to solve the aetiology of the problems not to cover it. save the young poor girl from sexual offense is help them educated not put them into prison. if let the man to buy sex but not allow the woman to sell , IS THAT A LAW?

 3. ေဌး၀င္း

  လွြတ္ေတာ္မွာ…တျခားေဆြးေနြးတင္ျပစ၇ာမရွိႀကေတာ႔ဘူးလား။ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္တယ္ဆုိတာ…ဘာအလုပ္မွ..လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိ႔မ၇လုိ႔..အခ်ိန္တုိတုိနဲ႔ေငြမ်ားမ်ားရွာ၇တာပါ……ဘယ္မိနး္ခေလးမွ…ျပည္႔တန္ဆာမလုပ္ခ်င္ႀကပါဘူး။…..ေ၇ာင္းသူရွိလုိ႔.၀ယ္သူရွိသလုိ…၀ယ္သူရွိလုိ႔ေ၇ာင္းသူရွိတာပါ….ဒါကုိေစ်းကြက္လုိ႔ေခၚပါတယ္္။ ျပည္႔တန္ဆာေတြ..ထမင္းငတ္ေတာ႔.တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက…အိမ္ေခၚထမင္းေက်ြြထားမွာလား။ျပည္တန္ဆာမရွိတဲ႔..နွဳိင္ငံကုိလက္ညွဳိးထုိးျပပါ…ျပည္တန္ဆာအသက္ငယ္ေလ..ေစ်းႀကီးေလဘဲ….

 4. ဦးတင္

  ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ိဳးသမီးဓာတ္ပံုကို လူမွဳေ၇းရွဳေထာင့္မွၾကည့္၍ မ်က္နာေလးေတာ့ ပိတ္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။

 5. ျပည္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ဆက္ေၾကးေကာက္ ေငြညစ္ ေနေသာ ရဲ၊ နယ္ထိန္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳနယ္ရဲစခန္း မ်ားကို အေရးယူဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ ျမိိဳနယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ လိုင္းေၾကးယူ ဖြင္လစ္ထားသည့္ ျပည္တန္ဆာ ရံုမ်ားကို ရိွေနပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ပါျပီး။ ရဲခ်ဴပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း နွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာန တစ္ခုလံုး တာဝန္လစ္ဟင္းမႈ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကံစည္းမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အေရးယူသလို သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ ့ဝင္မ်ားကိုပါ အေရးယူရန္ အထူလိုအပ္ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္သည္က တစ္မ်ိဳး သိလ်ွက္နွင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံကာ ဆက္ေၾကးယူသည္က တစ္ဖံု လူတိုင္းသိ အရပ္တိုင္း သိကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ ရဲခ်ဴပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း အပါအဝင္ ရဲစခန္းမွဴးတိုင္၊ ရဲတပ္ဖဲြ ့ဝင္တိုင္းကို ျပင္ထန္စြာ အေရးယူေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

 6. ရဲႏွင့္ ျပည္တန္ဆာအတူ ေမွာင္ရိပ္ခိုလို႔ ဖမ္းမိလွ်င္ အလိုတူအလိုပါ ရဲကိုမဖမ္းဘဲ ျပည္တန္ဆာ ကိုပဲ ဖမ္းတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးပါပဲ။ ျပည္တန္ဆာလုပ္ငန္းတရား၀င္ခြင့္ျပဳမွာလား-မခြင့္ျပဳမွာလား ဆိုတာကို တင္သြင္းရမွာပါ။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလွ်င္ ဒီဥပေဒမ်ိဳးေတြက ပစ္ပယ္ရေတာ့မွာပါပဲ။ ကိုလိုနီေခတ္က ဥပေဒေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား မပစ္ပယ္ႏိုင္ေသးတာက ကၽြန္စိတ္မကုန္ေသးဘူး လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။

 7. ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာဥပေဒကိုမျပင္ခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲကတစ္ခု ကေတာ့ ျပည္႔တန္
  ဆာမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုးေပ်ာ္ပါးသူမ်ားထဲတြင္း ၄င္းတို႔အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္ေနတာ
  ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
  ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲ့ ေအာက္ဆိုဒ္ ၀င္ေငြေတြထဲမွာ
  ျပည္တန္ဆာေခါင္းေတြဆီကေနရတဲ႔၀င္ေငြေတြကလည္း ၄င္း ရဲမ်ားရဲ့မိသားစုဘ၀
  တိုးတက္ေစေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ကူရရွိေစပါတယ္။ တနည္းအား
  ျဖင္႔ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းကိုေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္ ေနေသာအဖြဲ႔စည္းမ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွျမ၀တီျမိဳ႔ တြင္
  ရဲမွဴးအသစ္ေျပာင္းတိုင္း ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆုိင္ရွင္မ်ားကို အစည္းေ၀း
  ေခၚယူေလ႔ရွိေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ ဆိုင္ရွင္အမ်ားစုသည္ ရဲအပါ၀င္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔စည္းေတာ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္ၾကျပီး လစဥ္ေၾကးကို္ေငြ
  က်ပ္သံုးသိန္းအနည္းဆံုးေပးေနၾကေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ ဆုိင္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ျပီးရွိ ေန
  ေၾကာင္းကိုလည္းစာရင္းေကာက္ယူထားေသာက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွသိရပါတယ္။
  အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္ျပီးေနာက္ပိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ
  မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖၚေနၾကေသာ္လည္း ဖိဖိစီးစီး မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကိစၥ
  မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ႔၀န္ပို ၀န္ထမ္းစားဖားမ်ားသည္ ယေန႔အထိအေၾကာက္အရြံ႔ ကင္းကင္းျဖင္႔
  လာဘ္စားကာ မေကာင္းမွဳကိုအားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနၾကေၾကာင္းကို ျပည္သူအမ်ားမွ
  သိရွိသင္႔ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာတံု႔ျပန္မွဳမ်ားဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္
  အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ တိုက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

 8. ေယာက်္ားေတြကိုအေရးယူရင္အခေၾကးေငြေပးျပီး ေပ်ာ္ပါးတဲ့ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႕ မလြယ္ဘူးျဖစ္သြားမွာေပါ့၊ အေရးယူတာမခံရေအာင္သမီးရည္းစားခ်ိန္းေတြ႕တာပါ လို႕ေျပာလိုက္မိလို႕ ရဲနဲ႕ရပ္ကြက္လူၾကီးေတြက ဒါျဖင့္လဲလက္ထပ္လိုက္ကြာလို႕ ေျပာလို႕ ဒုကၡေရာက္သြားဖူးတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ မဆလလက္ထက္က ဂဠဳန္စီမံခ်က္ေတြေခတ္ေကာင္း တုန္းကေပါ့ဗ်ာ။ဥပေဒဆိုတာေခတ္နဲ႕ညီေအာင္ျပင္ဆင္ရတာေတာ့ဟုတ္တယ္။ က်ားမ ခြဲျခားမႈ ေၾကာင့္ျပင္ရမယ္ဆိုရင္ဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရကိုပါပ်က္စီးေစတတ္တယ္။

 9. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

  ကိုရာဇာေရ တေထာင္ေပးရင္ ပါးအရိုက္ခံမယ္႔သူေတြ တန္းစီ ထြက္လာဦးမယ္ေနာ္။ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြ မေကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ရ၊ ေငြရွာရတာ မလြယ္လို႔ အဘိုးအဘြား အရြယ္ေတြေရာ၊ ကေလးေတြပါ လာ တန္းစီ အရိုက္ခံေနဦးမယ္။ ထမင္းတလုတ္အတြက္ ….

 10. အဲဒီဥပေဒျကီးကိုျပင္သင့္ပါတယ္။ေရာဂါေတြမ်ားတာဟာႏိုင္ငံဆင္းရဲလို့ပါ။
  သူမ်ားႏိုင္ငံသြားျပီးအလုပ္လုပ္ျကရတဲ့မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
  မာဆပ္မွာအလုပ္ရမယ္ဆိုျပီး-ာဘဲ့ျဖစ္ကုန္ျကတာပါ။ထိုင္းရဲ ့မာဆပ္ေတာ္ေတာ္
  မ်ားမ်ားကလည္းsex ပါတယ္ေလ။ျမန္မာေတြတခ်ိန္က်ရင္-ဖာႏိုင္ငံျဖစ္ေစရမယ္လို ့
  ထိုင္းေတြရဲ ့က်ိန္စာမိေနသလိုပါဘဲ့လား။ထိုင္းလူမ်ိ ုးေတြကေတာ ့ခ်မ္းသာလြန္းလို ့
  သူတို ့လူမ်ိ ုးမွာ -ာမရွိတဲ့။ -ာခံေနတာျမန္မာေတြပါဟုေျပာပါတယ္။တခ်ိ ု ့ဆိုaids/hiv
  ေတြစြဲကပ္လာျပီးျမန္မာျပည္ျပန္လာျပီးျကိတ္ျပီးလာကု၊ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့ေသကုန္
  ျကပါျပီ။ထိုင္းကအလုပ္လုပ္ျပီးျပန္လာေရာဂါရမ်ိ ုးဆက္ကိုလက္ဆင့္ကမ္း
  ဒါေျကာင့္ ျမန္မာမွာ ေရာဂါေတြတိုးပြားေနတာပါ။ထိုင္းဆိုတာမ်ိ ုးကလည္း
  ေျမာက္အေမရိကကအေမဇံုေတာထဲက ကာလသားကိုကိုေတြမိန္းမမသိေအာင္
  လာလည္ေနျကတာ။ထိုင္းသားကိုလာစားျကတာတဲ့။ရန္ကုန္မွာလည္း-ာေတြေပၚတင္မလုပ္ျကရလို ့-ာလိုလို
  ကက လို လို နဲ ့ေကတီဗီြေတြမွာပလူပ်ံ ၊-ာကို -ာမွန္းသိေအာင္ေပၚေပၚတင္တင္
  မခြဲထါးလို ့AIDS ေရာဂါဟာ တအားတိုးတက္ေနတာပါ။

 11. ၿပည့္တန္ဆာအေ၇းနွင့္ပတ္သက္လာရင္ တိုင္ၿပည္ဆင္းရဲ ခ်မ္သာတာနွင့္မဆိုင္ဘူးလ္ိ ့ထင္တယ္ ။ ဥပမာ တခုအေနနွင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အိမ္နီးၿခင္းနိုင္ငံေတြၿဖစ္သည့္ စကၤာပူ၊ မေလး တို ့ၾကည့္လိုက္ရင္အသိတာၾကီးပါ ။ ၿမန္မာၿပည္ထက္ လူေနမွူဘ၀ အဆေပါင္းမ်ားစြာသာ တယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ၿပည့္တန္ဆာ မ်ား တရား၀င္ လိုင္စင္ ခ်ေပး တယ္ ၊ ဘာမွ နိုင္ငံမ်က္နာငယ္စရာ အေၾကာင္းမွ မရိွဘူး ။ လက္ရိွ ၿမန္မာနိုင္ငံ က ၿပညိ့တန္ဆာ အေၾကာင္းေၿပာ လိုက္ရင္ ကိုယ့္နိုင္ငံ ကိုယ္လူမ်ိဳး ထိခိုက္တလိုလို ယဥ္ေက်းမွူ ေဆာ္ကားတလိုလို နဲ ့ တကယ္တန္း က် ေတာ့ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ နွင့္ လုပ္ၿပီး ထိန္းနိုင္တာလည္းမဟုတ္ၿဖစ္ေနၿပန္တယ္ ။

  ၿပည့္တန္ဆာမ်ား ဖမ္းဆီးဖို ့ဥပေဒ ေတြ အားရပါးရ ေဆြးေႏြးတာထက္ ၿပည့္တန္ဆားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒ မ်ားေဆြးေႏြးရင္ ပိုေကာင္းမယ္လား ၊ ၿပည္တြင္း ၿပည့္တန္ဆာမ်ား လည္း႔ကိုယ့္လူမ်ိဴး ကိုယ့္တိုင္းရင္းသူ ေတြပါ ။ ဒီေန ့ဒီအခ်ိန္ အထိ ဘယ္နိုင္ငံၿခားသူမွ ၿမန္မာၿပည္ထဲလာၿပီး ၿပည့္တန္ဆာလုပ္တာ မရိွေသးဘူး ၊ ၿပည့္တန္ဆာလုပ္သည့္သူေတြဟာ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသူစစ္စစ္ေတြပါ ။

  ဒီလိုနဲ ့ဘဲ သုတို ့ဘ၀ ေတြဟာ ခိုကိုးရာမဲ့ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ နဲ ့ပဲ ဆက္လက္လွုပ္ရွားေနမည္ဆိုရင္ ေရာဂါကူး ဆက္မွူမ်ား တရား၀င္ လြတ္ထားတလိုၿဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ၊ က်မ္းမာေရးစီစစ္ေပးၿပီး အကာအကြယ္မ်ားသံုးကာ တရား၀င္ လိုင္စင္ေပးသင့္သည့္အေၾကာင္း အၾကံၿပဳ တင္ၿပလိုပါသည္ ။

  • မလြဲသာလို ေျပာပါရေစ Ko Khine ေျပာသလိုလုပ္ဖို႔မလြယ္ကူႏိုင္ပါ ပထမဦးဆံုး လုပ္ရ
   မွာက ေနရာတိုင္းမွာတရားဥပေဒ စိုးမိုးမွုရွိဖို႔ပါ။ ျပည္႔တန္ဆာေလာကသည္ Ko Khine ေျပာ
   သေလာက္မရိုးစင္းပါ ေဆးသံုးစြဲျဖန္႔ခ်ီတယ္ ပစၥည္းႏွင့္ေငြခိုးတယ္ လိုအပ္ရင္လူပါသတ္
   တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဒုစရို္က္ေလာကပါပဲ အဲသည္ဒုစရိုက္ေကာင္ေတြကို လိုင္စင္ခ်ေပး
   လိုက္ပါက ျမန္မာ႔ယဥ္းေက်းမွုကိုပ်က္စီးေစရံုသာမက မေကာင္းမွဳဒုစရိုက္ကို အားေပးရာ
   ေရာက္ေစပါတယ္။ အခုေတာင္မွ ဒီမိုကေရစီကိုတလြဲ ထင္ျပီး ေနရာတိုင္းမွာ ျပည္႔တန္ဆာ
   လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႔လာလိုက္ၾကတာ တရားဥပေဒမရွိေတာ့တဲ႔အတိုင္းပါပဲ။
   ဘာပဲေျပာေျပာ အခုေခတ္စားေနတဲ႔ ရဲႏွင္႔သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းေတြကို ပိုက္ဆံေပး
   ျပီးနားလည္မွဳနဲ႔လုပ္စားေနတာေတာင္မွပိုလြတ္လပ္ေသးတယ္။ ဒီလိုလြတ္လပ္စြာ လုပ္
   စားေနၾကရတာေတာင္လိုင္စင္ေတာင္းခ်င္ေသးတယ္။ ပိုက္ဆံေပးရင္ အကုန္ရတဲ႔စနစ္
   ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမွဳႏွင့္အတူ ေပါက္ပြားလာတာ သမၼတ လည္း
   ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

 12. “Culturally imposable in Myanmar” It should be discussed, debated and decided between Social leaders, Sanghas, Women associations and NGOs.It is not It is a lame excuses.Every reason in Hluttaw should have a good the police to make decisions.references.Conclusions should be “evidence base”. Prostitution is rampant, aggravated by by extreme poverty and helplessness of women families.Open door policy will bring some unavoidable problem, prostitution is one. The protection of Myanmar male gender for females has been deteriorate during these dark decades.Don’t hide this social disorders under longyies and culture. To cure a disease one need to reach the right diagnosis and aware potential complications.

 13. မင္းမင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံက တာ၀န္ရွိတဲ့ ရဲေတြကုိ ျပဳျပင္ေျ့ပာေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ရင္ေတာ့ ဘာမွထိေရာက္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရာဇ၀တ္မႈေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြႏွင့္လည္း သြားေရာက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ားကိုလည္း ရာဇ၀တ္ႏွိင္ႏွင္းေရးေတြမွာ တာ၀န္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔၊ ရဲတို႔ဘာတုိ႔ ညာတို႔ အကုန္ဟာလည္း ဗမာေတြခ်ည္းဘဲဆုိေတြ႕ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ ဘာလုပ္ၾကေတာ့မွာလည္း။ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြထဲမွာလည္း စစ္သားလုပ္ခ်င္တဲ့ သူ၊ အရာရွိလုပ္ခ်င္တဲ့သူ၊ ပါ၀ါသံုးခ်င္တဲ့သူ ရွိၾကမွာဘဲ။ ဒါေပေမ့ အားလံုးမွာ ဗမာ(လူမ်ဳိးႀကီး)ေတြ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား တယ္လို႔ လူမ်ဳိးငယ္ေတြ ခံစားေနရတယ္၊ အမွန္လည္းအဲလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

  • Don’t worry man.Much easier to become general ,officer and powerful man in border.Worry about your self.Don’t wast your time for thinking nonsense.Help your self and find a good job.

 14. သတင္းေတြေကာင္လိုပါ

 15. ၿမန္မာစစ္အစုိးရဲ ့ေရးဆဲြၿပဌါန္းထားခဲ့တဲ့ဥပေဒကုိၿပင္ကုိၿပင္ရမယ္ ဥပေဒၿပ ုတယ္ဆုိတာၿပည္သူကုိအေၿခခံၿပီးေရးဆြ ဲၿပဌါန္းေပးရမယ္ ၿပည္သူေတြကုိဥပေဒေတြကလုံးၿခ ုံးမူရွိေအာင္ကာကြယ္ေပးရမယ္ ဒါမွၿပည္သူေတြရဲ ့ဘ၀ကလုံၿခ ုံမူရွိမယ္ မလုိလားအပ္တဲ့ဥပေဒပုဒ္မပုပ္ရပ္ေတြကုိၿပင္ကုိၿပင္ရမယ္ ဥပေဒမၿပင္ရင္ 2015ေရႊးေကာက္ပြဲဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ကွ်ြန္ခွ်စ္တဲ့အေမစုသမတၿဖစ္မလည္း ဒါေၿကာင္ေရႊးေကာက္အတြက္လုထုအင္းအားနဲ ့ၿပင္မယ္

 16. မဟုတ္ေသးဘူး ၿပည္တန္ ့ဆာဆုိတာနူိင္ငံတုိင္းမွာရွိတယ္ တရား၀င္လုပ္ခြင္ ့လုိင္စင္ထတ္ေပးတာအေကာင္းဆုံးပါ မ ဟုတ္ရင္ လုိင္းေကွ်းယူၿပီးလူပ္စားေနၿကတာပဲ ့မိန္းကေလးေတြမွာအမဴိးမဴိးေခါင္းပုံၿဖတ္ခံထိတာပဲ့ ၿပည္တန္ဆာေခါင္းေဆြကမရားၿဖတ္ၿကတယ္ ရန္ကုန္ၿမို ့မွာအမွ်ာၿကီးပါ တရား၀င္လုိင္စင္ခွ်ေပးလုိက္ေတာ့ ေရာဂါမရွိ၇ွိဆုိတာကုိလည္းစစ္ေဆးလုိရသြားတယ္ နူိင္ငံအတြက္လည္းအခြန္၀င္ေငြ၇တယ္ ၿမန္မာယဥ္ေကွ်းမူဆုိတဲ ့စကားၿကီးေတြေၿကာင့္ ခက္ေနတယ္ ဘာလုပ္လုပ္ ၿမန္မာယဥ္ေကွ်းမူနဲ ့့ၿကည္ေနမယ္ဆုိရင္မင္းတုန္းမင္းေခတ္ကုိၿပန္သြားရမလားမသိဘူး