စစ္တပ္က အဓမၼ သိမ္းထားသည့္ ေျမယာမ်ား ျပန္ရႏိုင္ေျခ နည္းပါး

Hits:2,974
1   | |

အစိုးရစစ္တပ္က အဓမၼသိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းရန္ ေက်ာက္တုိင္ စိုက္ထူထားေသာ ပင္ငိုေက်းရြာ ေတာင္ယာဧက ၆၁၀ ဧကမွ တေနရာ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)

“စစ္တပ္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တာပဲသိမ္းဖို႔ ကာခ်ဳပ္ (တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) က ညႊန္ထားတယ္။ သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ေျမ ေတြဟာလည္းပဲ လိုအပ္လို႔ သိမ္းထားတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ စစ္တပ္က ျပန္ရွင္းျပတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ သိမ္းထားတာေတြကုိ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေျဖရွင္းေပးမလဲလို႔ ေမးတဲ့ အခါ ကာခ်ဳပ္ဆီကုိ တင္ျပရဦးမွာပဲေျပာေတာ့ လယ္သမားေတြ လက္ထဲ ျပန္ေရာက္ဖို႔ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းတဲ့သေဘာပါ” ဟု လယ္ယာေျမ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားကုိ စစ္တပ္၊ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သိမ္းယူထားသည့္အတြက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း၌ ကာကြယ္၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား တက္ေရာက္ ေျဖၾကား ရွင္းလင္းခဲ့သူ တြဲဖက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းႏုိင္က အဆိုပါအတိုင္း ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပေနရာ လယ္ေျမသိမ္းယူထား၍ တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနဌာတို႔က ကနဦး လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားကာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဆက္လက္ ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တႏိုင္ငံလုံံးမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဓမၼ သိမ္းယူထားျခင္းေၾကာင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ စုံးစမ္ေရး ေကာ္မတီ ၉ ခုက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ စစ္ေဆးၾကရာ စစ္တပ္က သိမ္းထားသည့္အမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္မွာ ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြ၊ ရာဘာခင္းေတြ ဧကေပါင္း မ်ားစြာရွိတယ္။ သက္ဆိုင္ရာေတြကုိ တိုင္ေနၾကေပမယ့္ အေရးယူတာေတာ့ မေတြ႔ရေသးပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ စစ္တပ္အေပၚ တိုင္ၾကားထားမႈသည္ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမႈ ၄၀ ၀န္းက်င္ကုိသာ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေသးေၾကာင္း၊ အမႈေပါင္း ေထာင္ခ်ီရွိေနေသး၍ ဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တပ္က လယ္ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားထားရာတြင္ စစ္တပ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တပ္ရင္းတခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ေျမ အတိအက်ကုိသာ သိမ္းယူရန္တို႔ကုိ လမ္းညႊန္ထားသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းႏိုင္က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ထို႔အတူ စစ္တပ္အေနျဖင့္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကုိ ပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရာတြင္လည္း သီးစားခမယူဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း၊ သီးစားချဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ တပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္မႉးတခ်ဳိ႕ကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းႏိုင္က ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းႏိုင္က ထိုသို႔ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအား ပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ရင္းမ်ားက သီးစားခစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ရွိေနၿပီး ယေန႔အထိလည္း လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“လယ္သမားေတြကုိ သီးစားခ်တဲ့အခါမွာ အရင္ကဆိုရင္ တဧကကုိ စပါး ၅ တင္းေပးရတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ၁၅ တင္းစီ ေပးရတယ္။ သီးစားခ မေပးႏိုင္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးဘူးလို႔ စစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့ ရတဲ့စပါး သူတို႔ပဲ ေပးရတာေပါ့။ တခါတေလမွာ ကုိယ္စားဖို႔ မက်န္တဲ့အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္လည္း ႐ွႈံးတယ္” ဟု ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသခံ လယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

စစ္တပ္၏ အဓမၼ လယ္ေျမသိမ္းမႈ အမ်ားဆုံးေဒသမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္ျဖဴ အေျခစိုက္ ဓည၀တီ ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား၊ ေျချမန္တပ္ရင္း ခမရ (၅၄၂)၊ (၅၄၃) တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္လည္း သီးစားစနစ္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားကုိ လယ္လုပ္ခြင့္ ေပးကာ တဧကလွ်င္ ၁၅ တင္းအထိ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“စစ္တပ္က ရခိုင္မွာသိမ္းတဲ့ အထဲမွာ ဥပမာ – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ၀င္းျမင့္ သမီး နာမည္ေပါက္ေနတာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္သန္း သမီး နာမည္ ေပါက္ေနတာေတြက မူလပိုင္ရွင္ေတြ ျပန္ရဖို႔ ခက္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ပထမဆုံး သိမ္းတဲ့သူေတြကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးဘရွိန္က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တ၀ွမ္း၌ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သိမ္းထားသည့္ လယ္ေျမမ်ား၊ ဥယာဥ္ၿခံေျမမ်ား၊ ႏြားစားက်က္ေျမမ်ား စသည္ျဖင့္ အမႈေပါင္း အမ်ားအျပား ရွိေနေသးေသာ္လည္း မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း၊ တန္ရာတန္ေၾကး ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိတို႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားမွ လယ္သမား အမ်ားအျပားသည္လည္း ထိုသို႔ရင္ ဆိုင္ေနရ၍ လယ္သမားတို႔၏ဘ၀ တိုးတက္ေရးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ တႏိုင္ငံလုံးမွ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အဓမၼသိမ္းယူခံရျခင္း၊ မိမိတို႔ လယ္ေျမကုိ သီးစားခ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးစ႐ုိက္ မလုံေလာက္၍ အထြက္းႏႈန္း ေလ်ာ့က်ကာ ေႂကြးတင္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ထိုအေၾကြးမ်ား ေၾကရန္ “အေႂကြးေတြ ေက်ဖို႔အတြက္ လယ္သမားေတြ တေန႔ ထမင္းတနပ္ပဲ စားၾကေပါ့” ဟု လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္လိႈင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ဧရာ၀တီတိုင္းမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာဆိုသြား၍လည္း လူအမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္းကုိ ခံေနရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. No matter what! Endless lawsuits are on their way to Nay Pyi Taw. Unless the people receive fair compensations, the problems will never cease. If the Burmese lawyers cannoy help, it can even jump the ocean and bring in western lawyers. Global village is now smaller than a ball in a small boy’s hands. Too much problems does not mean unsolvable. It will bring bunch of cash for lawyers and it is good.