ေႂကြးက်န္မ်ား ျပည္သူ႕အခြန္အတုတ္ႏွင့္ မဆပ္ဟု ဝန္ၾကီးမ်ား ေျပာဆို

Hits:13,740
0   | |

ျမန္မာ့ အေႂကြးသည္ “ေျပာပေလာက္စရာ မဟုတ္” ဟု သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ေႂကြးျမီမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရသည့္ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ ဆပ္မည္မဟုတ္ဟု  တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဏၰာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္ႏွင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းတို႕က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆုံပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းက  ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္  အေၾကြးရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေၾကြးရွိျခင္းသည္ “ေျပာပေလာက္စရာ မဟုတ္” ဟု ဆိုျပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ကဏၰမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ပင္ ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္း  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဘဏၰာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္ကလည္း ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပါရီကလပ္ဟုေခၚေသာ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးျမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉.၆၄၈ ဘီလီယံ ရွိသည့္အနက္ ၅.၉၉၂ ဘီလီယံနီးပါးကို ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ျပီး က်န္ဆပ္ရန္ရွိသည္မွာ ၃.၆၅၆ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ဆပ္ရန္ေၾကြးၿမီမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၃.၃ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“တရုတ္ ကိုေပးရမွာက ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ေခ်းေငြျဖစ္တာေၾကာင့္္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆပ္ဖို႔ အခ်ိန္မက်ေသးဘူး၊ လိုေသးတယ္” ဟု ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ဦးဝင္းရွိန္က ၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတိုင္မီႏွင့္ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ေၾကြးမ်ားယူထားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါႏွစ္မ်ားအတြင္းက မဆပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အတိုးေပၚအတိုးဆင့္ကာ ေၾကြးၿမီပမာဏ မ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၁၉၈၈ မတိုင္မီတင္ထားေသာ ေႂကြးျမီမ်ားကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပါရီကလပ္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပန္ဆပ္ခဲ့ေသာ ေႂကြးျမီပမာဏကို ေႂကြးသစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ဦးဝင္းရွိန္၏ အဆို “တခါတည္း ျပန္ထည့္ေပးလိုက္”ေသာ အဆိုပါ ေခ်းေငြသစ္မ်ားကို “ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား”တြင္ ထည့္ဝင္ သုံးစြဲရန္ ရွိေၾကာင္း သိရေသာ္လည္း အေသးစိတ္ မည္သို႕ သုံးစြဲမည္ကို မရွင္းလင္းႏိုင္ေသးေပ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႕ခြန္းတြင္မူ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕၊ အေရးၾကီးတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆးရံုေတြ လမ္းတံတားေတြ ေဆာက္ဖို႕၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႕နဲ႕ ေရေကာင္းေရသန္႕ေတြ ရရွိနိုင္ဖို႕ အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လမ္းၫႊန္ေျပာဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေၾကြးၿမီမ်ားအား မည္သို႕ျပန္ဆပ္မည္ကို တြက္ခ်က္ဆဲ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ့ေရွ႕ေရး အလားအလာေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိ ေႂကြးေဟာင္းႏွင့္ ေႂကြးသစ္မ်ားကို ဆပ္ႏိုင္သည့္ အင္အားရွိသည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ေႂကြးဆပ္ရန္ ေငြကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရွာမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ “အစိုးရဌာနေတြမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ရတဲ့ ေငြေတြနဲဲ႔ ဆပ္မွာပါ၊ လူထုကို အခြန္တိုးၿပီး ေကာက္တာမ်ိဳး လုံးဝ မလုပ္ပါဘူး” ဟု ဦးဝင္းရွိန္က ေျဖဆိုသည္။

ထို႕ျပင္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ဆပ္ရန္ ပမာဏအလုိက္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳသည့္ အေနအထားကို လုိက္၍ ႏွစ္အလုိက္ ဆပ္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ေနာက္တခါ ေၾကြးႏြံထဲမက်ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့၊ သိလည္း သိၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေခ်းေငြယူမယ္ဆိုရင္ သက္သာတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ရႏိုင္မလားေတြးၿပီး ျပန္ရႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာပဲ သုံးစဲြသြားဖို႔ စဥ္းစားတယ္”ဟု ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသြားသည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. i wanna Believe their[ burma army generals/ex-generals and Corupt officers] words but untill tommorrow i cannot Trust them…, because in fact , they are always LIARS, CROOK ,SELFISH ,PAGAN …, their gods are Power and Money…

 2. Nga doth ‘ ba gyi ‘ lae , Ed d loh pyaw pyaw pee, ………….thay twar Dar Bae.

  thu Ah May – Gyi Daw Gyee Lae.. Ed d loh pyaw pyaw Pee, Nauk ………..thay twar Dar Bae.

  Kyar Par P . Kyar P. phyit nay tar Kyar Par P.

  Pyaw tar Par Bae. Pyaw Tar Bae.

 3. ဘာလဲ။
  စစ္တပ္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဂိုတာဖုန္းေရာင္းၿပီးဆပ္မလို့လား
  ZTE ကလဲ သူတို ့ပိုက္ဆံေတြ ရေတာ့မယ္ဆိုၿပီးေပ်ာ္ေနၿပီ

 4. (၄)လ ႏွင့္ တံတားၿပီးေအာင္ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ၿဖီးတတ္တဲ့ super ၀န္ၾကီးလည္းၿဖစ္၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး လည္းၿဖစ္တဲ့ ဦးစိုးသိန္း စကားဆိုေတာ့ ခ်င့္ယံုၾကေပါ.ေလ။

  ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္ ဆိုတာလည္း ေရတပ္က ဦးစိုးသိန္းတပည့္ေလး ဆိုေတာ့
  ဆရာၾကီး သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ေၿပာသလိုပါပဲ ဆိုၿပီး ေခါင္းေလးၿငိမ့္ေနရတာေလ။