ဧရာဝတီျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔မည္

Hits:1,209
3   | |

ဧရာဝတီျမစ္ထဲ၌ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ တေကာင္အနီးတြင္ ၎၏ အကူအညီျဖင့္ ငါးဖမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ တံငါသည္မ်ား (Photo: Wildlife Conservation Society)

ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဧရာ၀တီျမစ္ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျမစ္ႀကီး ဧရာ၀တီ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ေကာ္မရွင္ (The Ayeyarwady River Commission – ARC) ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကုိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က တင္သြင္းရာ အမ်ားစုက ေထာက္ခံ၍ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ယမန္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုေကာ္မရွင္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီ ျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကုိလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ဆိုသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ သမၼတက သူ႔သက္တမ္းမွာပဲ ရပ္ထားဖို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔သက္တမ္းမွာသာမက ထာ၀ရ ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ကိစၥေတြ အဓိက ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒီျမစ္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား သေကၤတ ျဖစ္လို႔ ေအးခ်မ္းစြာ စီးဆင္းေစခ်င္တယ္။ ဘာအေႏွာင့္အယွက္မွ မေပးေစခ်င္ဘူး” ဟု ဦးအုန္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္ နည္းဥပေဒတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရာႏုန္းျပည့္နီးပါး ျပည့္စုံေန၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ထိုဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရန္သာ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒတြင္ ဆုတ္ယုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္စ ျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ တတ္စြမ္းသမွ် ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းဆုံး႐ွႈံးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေရးကိစၥသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တခုတည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမစ္စီးဆင္းရာ ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိ၍ ဌာနတခုခ်င္း၊ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ခ်င္း၊ ေဒသတခုခ်င္းစီက ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ယေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ပ်က္စီးတိမ္ေကာရျခင္း ကိစၥတြင္ သစ္ေတာမ်ား အဆမတန္ ခုတ္လွဲျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း စသည္တိ႔ုကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး ႀကီးမား၍ အားလုံးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ျမစ္ႀကီးက အားလုံးပ်က္စီးေနၿပီဆိုေတာ့ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ဖို႔ ေနာက္ေတာင္ က်ေနပါၿပီ။ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာကလည္းပဲ ေငြအကုန္အက်မ်ားမယ့္ ကိစၥဆိုေတာ့ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္လို႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔မဲ့ကိစၥကုိ လိုလိုလားလားပဲ သေဘာတူပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ မၾကာခဏ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကိစၥသည္ ေငြေၾကး အကုန္အက် မ်ားျပားလြန္းသည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျဖဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ လယ္ေျမသိမ္း ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတို႔တြင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အမ်ားအျပား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္တိုင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အားနည္းေနသည့္အတြက္ အမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္က မလုပ္ရင္လည္း လုပ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔က တြန္းအားေပးမယ္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိလည္း လုံး၀ ရပ္တန္႔ဖို႔ တြန္းအားေပးထားတယ္” ဟု ဦးအုန္းက ဆိုသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. အေတာ္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့အစီစဥ္ပါ။ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ကမ္ဘာတည္သေရြ႕တည္တံပါေစဧရာ၀တီ။