ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိဟု ဒုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေျပာ

Hits:3,094
6   | |

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ယခင္အစုိးရေခတ္က အာဏာအလြဲသုံးစားခဲ့သူမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိဘဲ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကဳိးစားပါက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Getty Images)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း၊ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိခိုက္ နစ္နာေနေသာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိႏိုင္ရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာကို အလြဲသုံးစား ျပဳခဲ့သူမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိၿပီး ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ ေပးမည့္ အထူးဥပေဒ တရပ္ ျပ႒ာန္းေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆို တင္သြင္းမႈအေပၚ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အထက္ပါ အတုိင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ အရ မည္သည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပ႒ာန္းရန္ ႀကဳိးစားမႈမ်ားသည္ ယင္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းျပသည္။

“အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သူေတြကုိ အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖုိ႔ ကိစၥကေတာ့ အဲဒီကာလက အာဏာကုိ အမွန္တကယ္ အလြဲသုံးစား ျပဳခဲ့ရင္ေတာင္မွ အဲဒီအခ်ိန္က ရွိရင္းစြဲ ဥပေဒအရသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကာလမွာ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ ဥပေဒ တရပ္ျပ႒ာန္းမယ္ ဆုိရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ မွာပါတဲ့ မည္သည့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိေစရဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကမူ အာဏာအလြဲသုံးစား ခဲ့သူမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူႏုိင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ကိစၥ မေျပာဆိုသင့္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးကမူ ဦးသိန္းညႊန္႔၏ အဆိုသည္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ ယခင္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ား အလုိက္ ျပန္လည္အေရးယူႏုိင္မည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ရႈ႔ပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေစသည္ဟု ေျပာသည္။

“တကယ္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၀င္ကတည္းက အရင္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဘယ္လုိမွ အေရးယူလို႔ မရဘူးဆိုတာ အားလုံး နားလည္ထားတာပဲ။ တရား၀င္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိထားၿပီးသားပဲ။ အခုကေတာ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က ဒါကုိ ေပၚေပၚတင္တင္ ထေျပာလာတာဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိလာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အာဏာ အလြဲသုံးစားခဲ့သူမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူႏုိင္ေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိသကဲ့သုိ႔ အာဏာ ရွိခဲ့သူမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚလည္း တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၄ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ အစုိးရသစ္သည္ ယခင္အစုိးရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ျပန္တမ္း၊ ေၾကညာခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ တာ၀န္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဦးသိန္းညႊန္႔ တင္သြင္းေသာ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာအလြဲသုံးစား ခဲ့သူမ်ား အေရးယူရန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္သြားမည္ဟု   ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတုိ႔က ေျပာဆိုသည္။


5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. သန္းေရြွတို႔ေတာ့ေပ်ာ္ေနမွာပဲ.ဒီပိုစ္ကိုျမင္ျပီး။

 2. Crazy 2008 policy. If we can’t do with that law we will do with international law. Why not such kind of crazy law can’t be changed in this new age, the people are still influenced by that 2008 law, or the new leaders has still been holding the old motive and so doubtful leaders. So, need to kill all generations of Junta.

 3. ျမန္မာျပည္သား

  ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ က သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ ျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒ မ်ားကို သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ျပန္လည္ ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
  ဥပမာ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ လူသတ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္အစိုးရ လက္ထက္မွ ေပၚလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြန္ေဆာင္မႈ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း…

 4. ဦးထြန္းထြန္းဦး ေၿပာတာ သဘာ၀ၾကပါတယ္လို ့ထန္တယ္ ။ ဘာၿဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ ယခင္အစီုးရမွွ အာဏာအလြဲသံုး
  စားလုပ္တာ ေတြ ၿပန္ေဖၚမည္ဆိုရင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပသနာသက္သြားနိုင္တယ္ ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ မၿဖစ္နိုင္ေတာ့ တဲ့အ ရာၿဖစ္တယ္ ။ စဥ္စားစရာကိုမလိုေတာ့သည့္အပိုင္းပါ ဦးသိန္းညြန္ခင္ဗ်ား ။
  ဒီလိုနဲ ့တေယာက္ၿပီးတေယာက္ အနာေတြ ဆြေနရင္ ဘယ္လိုနည္းနွင့္ တိုင္းၿပည္တိုးတက္မွာလဲ ။ အေဟာင္းေတြ အားေမ့ထားၿပီး အနာဂတ္အတြက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကရေအာင္ ဦးသိန္းညြန္ ခင္ဗ်ား ။ အနာေဟာင္းေတြတူးဆြမေနေတာ့ပဲ ၊ လက္ရိွ ဦးပိုင္ လီမီတက္မွ ၿပန္ေပးရန္ရိွသည့္ လယ္ယာေၿမေတြ ၊ ေၿမလြတ္ေၿမ ရိုင္း ေတြ ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ အား မူလပိုင္ရွင္ေတြဆီ အၿမန္ဆံုးေရာက္နိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားေပးၾကပါ ။ အဲဒါေတြၿပီးမွ လက္ရိွ ဦးပိုင္ လီမီတက္ၾကီးအား သက္ဆိုင္ရာ ၀န္းၾကီးဌာန အသီးသီးဆီ ၿပန္လည္ လြဲေၿပာင္းေပးဖို ့ ထပ္လုပ္ေပး ၾကဖို ့လုပ္ေပးၾကပါ ၊ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ၿပည္သူ ့အမတ္တေယာက္ အေနနဲ ့ ေသေပ်ာ္ေလာက္ပါၿပီ ။

 5. ဖဲြစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီးအာမခံခ်က္ရွိတဲ့ဥပေဒျပဌာန္းေပးႏုိင္ရင္အေကာင္းဆုံးလုိ႔ယူဆမိပါတယ္