ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ေဖာ္ထုတ္ေရး စမည္

Hits:15,894
8   | |

ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားေရးသားသည့္ “ဥပေဒ အထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား” ေဆာင္းပါး

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယေန႔ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြား မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္္ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၇ ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ တာ၀န္ေပးရမည္ဟု ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေကာ္မရွင္မွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတဲ့အထဲက ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဘယ္သူဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းကို တာ၀န္ေပးရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေကာ္မရွင္က လုိက္ရွာမွာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းကို တာ၀န္ေပးလုိက္မွာ။ တရား၀င္ အစည္းအေ၀း ေခၚၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေပးမွာေပါ့။ အခုက ေကာ္မရွင္က စဖြဲ႕ကာစပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ ေရးသားခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက အထင္လြဲေစမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ျပည္သူလူထုကို အသိေပးရန္၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္နွင့္ ဖက္စ္မ်ားမွတဆင့္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိ္က္မႈမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ မည္သုိ႔ ၿငိစြန္းသနည္းဆုိေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ရွိသကဲ့သုိ႔ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ ေရးသားမႈသည္  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥမ်ားကို စိစစ္ရန္၊ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆုိေသာ ကာယကံရွင္အား မည္သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အႀကံျပဳရန္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္လည္းျဖစ္၊ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္ကမူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ မိမိဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

“ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ေပးလာရင္ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ ရွိတာေပါ့။ သူတို႔က ဘာတာ၀န္ေပးမလဲဆုိတာ အခုထက္ထိ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေျပာတာမရွိေသးပါဘူး။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေျပာတာလည္း မရွိေသးဘူး။ တာ၀န္ေပးလာရင္ေတာ့ တာ၀န္ေပးတဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပ ဲရွိတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဘယ္သူလဲဆုိတာကို စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ ပုိၿပီး ကူညီခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလဲ တကယ္လုိ႔ လူအမွန္ေပၚေပါက္လာမွပဲ က်ေနာ့္ကို တုိက္ရုိက္(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနကုိေသာ္လည္းေကာင္း စြပ္စြဲေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕စကားကို သူတို႔ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူ သလဲဆုိတာ ၾကည့္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆုိသည္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား” ေဆာင္းပါးတြင္ သမၼတဦးသိန္စိန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးကိစၥကို ေ၀ဖန္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ခုံ႐ုံးကိစၥ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ သမၼတက သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့မႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်အတည္ျပဳမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေ၀ဖန္ထားကာ သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ မေလးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ “အေျခခံဥပေဒက မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။

ဘေလာ့ဂါေနဘုန္းလတ္ကမူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွထားသူမ်ားမွတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“နည္းပညာအရ လုိက္ဖုိ႔မလြယ္ဘူး၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ သိေနရင္ေတာ့ မသိဘူးေလ။ နည္းပညာအရ အဲေလာက္ မလြယ္ဘူး။ ဘေလာ့မွာ ေရးတဲ့ အတြက္ Google တုိ႔ ဘာတို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ ဒီဘက္မွာလည္း အဲေလာက္လုိက္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအား မရွိဘူး ထင္တယ္။ ပုဂၢဳိလ္ေရး သိတာဆိုရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ဘယ္လို စုံစမ္းမလဲ မသိဘူး။ ေကာ္မရွင္ေတြ ဘာေတြဖြဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာဆုိေတာ့ ဘယ္လို လုပ္မလဲ ေသခ်ာမသိဘူး။ ဘယ္လို ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမယ္ဆုိတာ မသိေပမယ့္ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ရွိေနေသးတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ပဲ အေရးယူမယ္ဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒက ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ မရွိဘူး။ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အဲဒီဥပေဒနဲ႔ပဲ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီဥပေဒကုိ မႀကဳိက္ဘူး” ဟု ကုိေနဘုန္းလတ္က ရွင္းျပသည္။

ေဒါက္တာဆိ္တ္ဖြားေကာ္မရွင္တြင္  ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးျမညိမ္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက  ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေဆြက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာစိုးရင္၊ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိး၊ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ဆန္း၊ ဦးေအာင္ၿငိမ္း၊ ဦးခိုင္ေမာင္ရီ၊ ဦးကံညႊန္႔၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးစုိင္းေက်ာ္ေဇာသန္း၊ ဦးအုန္းႀကဳိင္၊ ဦးလွေထြး၊ ဦးသိန္းဦး၊ ဦးဆန္းလြင္၊ ေဒၚက်င္စန္း  စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးပါ၀င္သည္။


10 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. အင္တာနက္ ေပၚမွာ စာေလးတေစာင္ ေရးတာ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ ျပီးစံုစမ္းရတယ္လို႔ ဗ်ာ…..လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီထက္အေရးၾကီး တဲ႔ အလုပ္ေတြ လုပ္ဘို႔မရွိေတာ႔ဘူးလား မသိဘူး…ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မွာ ၾကိဳက္တာေရးၾက ေပါ႔..အစိုးရဘက္ကသာ မွန္ကန္ေျဖာင္႔မတ္ ေနရင္ ဒါေတြကို အေရးစိုက္စရာ မလိုပါဘူး…လႊတ္ေတာ္ကလဲ ေျပာလဲေျပာခ်င္ စရာပါဘဲ…တိုင္းျပည္ေကာင္းရာ ေကာင္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရမဲ႔ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ရမဲ႔ အစား…ဆိတ္ဖြါးကိစၥကတမ်ဳိး…တနပ္စားကိစၥကတဖံု….က်ည္ဆန္ေတြေပးမဲ႔ကိစၥကတနည္း…ဖံုးၾကဲပစ္လိုက္ဆိုတာကတလမ္း….ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျပီးေနလို႔ေျပာတာကအဆံုး တရံုးရံုး နဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနမွ ေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိိုတာ ဇြတ္ေအာ္ေနလို႔ ခ်ြတ္ေခ်ာ္ကုန္ျပီ လို႔ ေျပာရမလိုျဖစ္ေနျပီ.

 2. ေဌး၀င္း

  ရွာမေနပါနဲ႔…ကွြ်န္ေတာ္ပါဘဲ။ဘယ္ေန႔…..ဘယ္အခ်ိန္…..လာ၇မလဲသာေျပာပါ။လာႀကဳိႀကေနာ္…TAXI ဘုိးမရွိလုိ႔။

 3. ေကာ္မရွင္ေတြ ဘာေတြဖြဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာဆုိေတာ့ အလုပ္မရွိၾကဘူးထင္တယ္။

 4. ဉီးမင္းသိခၤသိမယ္ေမးျကည့္ပါလား

 5. လႊတ္ေတာ္ကို ကန္႔ကြက္သည္။ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေရးသားခြင့္ ရွိသည္။

  • လႊတ္ေတာ္ကို ကန္႔ကြက္သည္။ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေရးသားခြင့္ ရွိသည္။

 6. “လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ျပည္သူလူထုကို အသိေပးရန္” ဆိုတာကို သေဘာက် တယ္။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဆုိတဲ့လူ ေျပာေနတာေတြ ဟုတ္/မဟုတ္ သိခ်င္လို႔ပါ။ သူ ေျပာေနတာေတြ ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ အကိုးအကားေတြနဲ႔ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ သူေျပာသလို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တကယ္မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား?

 7. Trying to bully freedom of expression or freedom of press will not be the job of the Hlutdaws but protect and defend. Criticism must be welcomed no matter positive or negative by branches of Burmese government. It will be considered as Checks and Balances too in the society. Wasting time to fight this author means just nonsense.

 8. တျခားသူဟုတ္႐ိုးလား ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီးတျဖစ္လဲ ေမာင္*****ပါဘဲဗ်ာ။ ျမန္မာ့သားေကာင္း Wet Sideကလည္းသူတို႕တေတြႀကံရာပါ ပါဘဲဗ်ာ။ အခုေတာ့ တ႐ုပ္ျပည္မွာလို လူစားထိုးဘို႕
  လိုက္႐ွာေနၾကေလရဲ႕ဗ်ာ။

 9. This Doctor is the man. All Hlutdaw members Vs. Dr. Seyt Phwa. Well done, Doctor.