အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ဆုေငြ မေပးေတာ့

Hits:4,887
6   | |

ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္းရွိ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္ (ဓာတ္ပံု – သာလြန္ေဇာင္းထက္ / ဧရာဝတီ)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိသည့္စနစ္ႏွင့္ အမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တရား၀င္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ အေကာက္ခြန္ဆုိ္င္ရာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ဒဏ္ရုိက္ေၾကာင္း၊ ယင္းဒဏ္ရုိက္သည့္ေငြေၾကးမ်ားအနက္မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစုိးရဘ႑ာအျဖစ္ေပးသြင္းၿပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ သတင္းေပးသူက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူေသာ အဖြဲ႕က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုေၾကးေငြ အျဖစ္ခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ား ပုံမွန္ရရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ရရွိမႈမွာလည္း တရား၀င္အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ တရား၀င္ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခါတြင္မူ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနကုိ ဆုေငြ လုံး၀ ခ်ီးျမွင့္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေနသည့္ ေရြ႕လ်ားမုိဘုိင္းလ္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ဆုေငြ ခ်ီးျမွင့္ေတာ့မည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဧရာ၀တီသုိ႔ရွင္းျပသည္။

“အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြကို ဆုေငြေပးတဲ့စနစ္ရပ္လုိက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို စစ္ေဆးေနတဲ့ မုိဘုိင္းလ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြကုိေတာ့ ဆုေငြေပးတဲ့စနစ္ က်င့္သုံးမယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

စစ္အစုိးရေခတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ေရြးယူဒဏ္ေငြႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားအေပၚ ဆုေၾကးခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားက ႀကဳိးစားပမ္းစားျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးထားေသာ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဆုေၾကးရသင့္သည္ဟု တရား၀င္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ အစုိးရစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ဒဏ္ရုိက္ ဆုေၾကးခြဲယူမႈမ်ားရွိေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အနားေပးခံလုိက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။

“ကားေတြသြင္းတဲ့ကိစၥမွာဆုိရင္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္လာတဲ့ ကားတစီးကို ဒဏ္ေငြတသိန္း ရုိက္တယ္။ အဓိက ကားေတြက အေကာက္ခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ သြင္းလာတဲ့ကားေတြ ဂ်ပန္မွာ သုံးၿပီးသားကားေတြျဖစ္ေနေတာ့ ဒဏ္ရုိက္တာ။ ႀကဳိးစားပမ္းစား လုိက္ဖမ္းတာမ်ဳိး လည္းမဟုတ္ဘဲ ဆိပ္ကမ္းေရာက္တဲ့ကားတုိင္း ဒဏ္ရုိက္ၿပီးေတာ့ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန က ဆုေငြရတာ။ ဆုေငြေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ထင္သာျမင္သာမရွိတာ၊ ဘယ္ေလာက္ရလို႔ ဘယ္လိုခြဲလဲ ဒါေတြလည္း ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မသိဘူး။ ဆုေၾကးအေပၚမွာျဖစ္တဲ့ မသမာမႈေတြလည္းအမ်ားႀကီးပဲ” ဟု အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိေသာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ဒဏ္ရုိက္မႈ စုစုေပါင္း ၃၄၁၄ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဒဏ္ရုိက္မႈမ်ားအတြက္ ဌာနက ဆုေၾကးေငြ သိန္း ၁၅၀၀ ရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးခြဲေ၀ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ အေကာက္ခြန္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဇာ္လင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေဟာင္းအခ်ဳိ႕၏အဆုိအရ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ အထူးဆုေၾကးရန္ပုံေငြေသာ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေငြစုဘဏ္ခြဲ ၁ တြင္ ေငြစုစာအုပ္တအုပ္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယင္းေငြစုစာအုပ္တြင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာအပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ယင္းေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ မည္ပုံအသုံးျပဳသည္ဆုိေသာ ပြင့္လင္းမႈအားနည္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏အထူးဆုေၾကးေငြစုစာအုပ္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီက ျမန္မာ့စီးပြားေရးေငြစုဘဏ္ခြဲ ၁ မန္ေနဂ်ာဦးတင္ရွိန္၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဇာ္လင္းတုိ႔ထံဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳခ်က္တစုံတရာမရွိခဲ့ေပ။

ယခုေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပုိင္းက အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၁၆ ဦးကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ပါ၀င္မႈျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားမွ မယူမေနရ အၿငိမ္းစားေပးခဲ့သည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့mobile team ဘဲ့ တျခားႏိုင္ငံမွာ အဲဒီအဖဲြ႕အစည္းရိွလို႔လား ဒီအဖဲြ႕အစည္းက ဘယ္ကေနစတဲ့အဖဲြ႕အစည္းလဲ ဆိုတာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့လူတိုင္းသိၾကတာ ဘဲ မေကာင္းတဲ့ဖက္ကိုေဇာင္းေပးၿပီးေတာ့ ဆုေငြကိုေပးအံုးမွာလား ဆုေငြဆုိတာ စစ္အစိုးရလက္ထက္မခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ဥပေဒဟုတ္လို႕လား သက္ဆိုင္တဲ့ဌာနကိုေတာင္မေပးေတာ့တာကို mobile team ကိုေကာေပးသင့္လို႕လား။ အစကတည္းကလည္း အေကာက္ခြန္တခုတည္းရလို႕လား က်န္တဲ့မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းေတြကိုေပးရတယ္ဆိုတာကိုေကာေသေသခ်ာခ်ာသိလို႔လား။ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘဲ့နဲ႕ သူမ်ားက ဒါဆိုဒါ ဟိုဆိုဟိုနဲ႔ သူမ်ားေျပာတိုင္းယံုေနၾက သူမ်ားအပုပ္ခ်တိုင္း အပုပ္ခ်တဲ့လူေတြဟာ ေကာင္းလားဆိုးလားဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့အရွည္ႀကီးျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္။ သူမ်ားကိုလက္ညိွမထိုးၾကနဲ႔။ ကုိယ့္ဖက္ကို လက္အနည္းဆံုး လက္သံုးေခ်ာင္းကထိုးေနတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳဆင္ခ်င္ၾက။ အေကာက္ခြန္က၀န္ထမ္းေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကို လံုး၀အက်ိဳးမျပဳခဲ့ၾကလို႕လား။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ ၀န္ကိုမထမ္းခဲ့ၾကလို႕လား။ တစ္ေယာက္မေကာင္းတာနဲ႔ အားလံုးမေကာင္းၾကေတာ့ဘူးလား။ သတ္တိရိွရိွ ဘယ္သူမေကာင္းဘူးဆိုတာကို ရဲ႔ရဲ႔ ၀ံ့၀ံ့ လက္ညိွးထိုးၿပီးအျပစ္ေျပာၾကပါ။ ေကာင္းတဲ့၀န္ထမ္းေတြအမ်ားၾကီးရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြကိုလည္းအမ်ားႀကီး အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္တာၾကေတာ့ မေျပာၾကဘဲနဲ႕ မေကာင္းတာေလးတစ္ခုကိုဘဲ အျပစ္ေျပာေ၀ဖန္ တိုက္ခိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေန႕ၾကရင္ ကိုယ္လည္း အဲဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သတိတရားဆင္ျခင္ထားၾကပါ။ အရာအားလံုးဟာမေကာင္းႏိုင္ၾကသလို မဆိုးၾကဘူးဆိုတာကို ျဖည့္စြက္ေပးသင့္တာေပါ့။ သူမ်ားေတြကိုေတာ့ လက္ညိွမထိုးခ်င္ေတာ့ပါ။

 2. ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္း က ဆုေၾကးေငြ ၂ သိန္းပဲ ရတယ္လို႔ေျပာသြားတယ္ ။ ဆုေၾကးေငြ သိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ရတာကိုေတာ႔ ဘာလို႔ မေျပာသြားတာပါလိမ္႕ ။ သူနယ္ရုံးမွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လုပ္တုန္းက နယ္ျမိဳ႕ေတြက တစ္ၿမိဳ႕ကို သူ႕အတြက္ခဲြတမ္း လစဥ္ သိန္း ၅၀ – ကေန သိန္း၁၀၀ အထိ ပို႔ေပးရပါတယ္္ ။ မပို႔လို႔ကေတာ႕ သူရစ္တာ ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခံရပါတယ္ ။ အခု စီမံညႊန္ၾကားေရမွဴးျဖစ္ေတာ႕ ပိုဆုိုးလာ ပါ တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ ေနရာေကာင္း ရရွိဖို႕ အေရး သူ႕လက္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆို္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို ဟိုဟာဝယ္ခိုင္း ဒီဟာဝယ္ခို္င္း လုပ္ပါတယ္ ။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန တစ္ရုံးလံုးလည္း သူ႕ေၾကာင္႔ စိတ္ညစ္ေနရေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္ ။

 3. ကဲ…. အတြင္းသိေတြကေျပာေနတာဆိုေတာ့ ဘာျပန္ေျပာဦးမလဲ။ ဘာလဲ ဆုေၾကးေငြဆိုတာ။ သူတို ့လည္း နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြဘဲ။ ဆုေၾကးရမွဘဲ ရြပ္ရြပ္ခ်ြြံခ်ြံ အလုပ္လုပ္ေတာ့မွာလား။ ေနာက္ ျပီး ဆုေၾကးရမယ့္ကိစၥမို ့မတရားဖမ္းဆီးတာ။ ဒါဏ္ရိုက္တာေတြလည္းလုပ္ၾကဦးမွာ။ မဟုတ္တာလုပ္တဲ့သူေတြကို သူတို ့အားလံုးသိၾကပါတယ္္။ အဲဒီသူေတြေတာ့ အားလံုး လြတ္ေနဦးမွုဘဲ။ သူတို ့က ဆုေၾကးေငြဆိုတာထက္ အဆမတန္မ်ားတဲ့လာဘ္ေတြကို လက္ငင္းေပးၾကတာကိုး။ အားလံုးမလိမ့္တပတ္ေတြလုုပ္ေနၾကတုန္းပါဘဲ။ ေနာက္ျပန္မလွည့္ ေၾကးဆိုတာ သူတို ့ကိုအေရးမယူဖို ့ဘဲ။ လုပ္ေနတာေတြကေတာ့ ေနာက္တုန္းကလုပ္ေနက်အတိုင္းဘဲ။
  တိုင္းျပည္ၾကီး ဘယ္ေတာ့မွ တကယ္ (တကယ္)ေကာင္းလာမလဲမသိေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္တို ့ေတာ့မမီေတာ့တာေသခ်ာပါတယ္။

 4. “အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြကို ဆုေငြေပးတဲ့စနစ္ရပ္လုိက္ပါၿပီ။”လုိ ့ေၿပာတဲ့ ဒု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း ကိုယ္တိုင္ က
  အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ဆုေငြ မေပးေတာ့ ဆိုတာကို ၿငင္းတယ္ ၊
  ဆုေငြေပးတုန္းတဲ့။ မရပ္ေသးဘူးတဲ့
  အလိုၿပန္ေၿပာတယ္။
  ုခုတစ္မိ်ုဳးေတာ္ၾကာတစ္မ်ုိဳးေပါ့ေလ။ လူၾကီးဆိုေတာ့ စကားအမိ်ဳးမ်ိဳးေၿပာရတာေပါ့
  ဘၾကီးစိန္ေရွ့တစ္မ်ိဳး။ ဘၾကီးစိန္ေမ့ေလာက္ရင္ တစ္မ်ိဳးေပါ.
  ဒါမွ၇ာထူးၿမဲမွာေလ။