သီလဝါ စီမံကိန္း သိမ္းယူ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္

Hits:4,145
1   | |

သန္လ်င္ အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာရွိ သီလဝါ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း နယ္ေျမ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကး မရ႐ွိေသးသူမ်ားအတြက္ ယခု အသစ္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြက္ သိမ္းယူထားေသာ  လယ္ေျမစာရင္းကို ျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး မရ႐ွိေသးသူမ်ားအား မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း အစိုးရ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက လိုက္လံ ၾကည့္႐ႈ စိစစ္ကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိၿပီးမွသာ ထြက္ခြာသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးစိုးမင္းက သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါစက္မႈဇံု စီမံကိန္း နယ္ေျမထဲတြင္ပါသည့္ အလြမ္ဆြတ္ေက်းရြာ၊ သီလ၀ါ ေက်းရြာႏွင့္ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ အပါအ၀င္ လယ္ဧက ၂၆၆၅ ဧကေပၚရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖယ္႐ွားေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အဖြဲ႔မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသခံလူထုႏွင့္ အစိုးရ တာ၀န္႐ွိသူမ်ား ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ဆံုျခင္း  ျဖစ္သည္။

“အဲဒီ အပို္င္းမွာ ေနေနတဲ့ လူေတြက အဲဒီမွာပဲေန၊ လယ္ယာေျမ လုပ္ေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ဥပေဒအတုိင္း ဆက္လုပ္ေနလုိ႔ ရတယ္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီးေတာ့မွ ဖယ္ရမွာ။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးဖို႔ က်န္ေနေသးတဲ့ ဧက ၆၇၀ ေက်ာ္ ၇၀၀ နီးပါး႐ွိတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ ေနရာေတြမွာ သီးႏွံေတြ စိုက္ထားတုန္းပဲ ဆိုရင္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးပါ ထပ္ေပးမွာပါ” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ၎လယ္ေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမ ဥပေဒ လ/န ၃၉ ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္႐ွိေနေၾကာင္း၊ ထို စီမံကိန္း မလုပ္ေတာ့ဟု ေၾကညာျခင္းမ်ိဳးလည္း  မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု သိမ္း ဆည္းမႈ မ်ားသည္လည္း ေျမမ်ားကို သိမ္းရန္မဟုတ္ပဲ ထိုေျမေပၚတြင္ ႐ွိေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ကို ဖယ္႐ွား ေပးရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃၉ (လ/ န ၃၉) ကို ယခုအခါ ပယ္ဖ်က္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္သိမ္းယူစဥ္က လ/န ၃၉ အရ ၆ လအတြင္း ေျမညိႇ ေဆာင္႐ြက္လိုက္သည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစၿပီဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တဖန္ သိမ္းယူစဥ္က သီးႏွံစိုက္ထားေသာ ေျမ ၁ ဧကလွ်င္ အဆိုပါ ကာလ ေပါက္ေစ်းျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၂ ေသာင္း၊ သီးႏွံ မစိုက္ထားေသာေျမ ၁ ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁ ေသာင္း၊ အိမ္ေနရာ အတြက္ ေပ ၄၀/ ေပ ၆၀ ေျမတကြက္ ေပးၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သည့္အခါ က်ဴးေက်ာ္ သေဘာသို႔ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“လယ္ေျမေပၚ စီမံကိန္း မလုပ္ေသးလို႔ ျပန္လယ္လုပ္ခြင့္ ျပဳတဲဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ ဖယ္ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာပဲ။ အဲဒီလို ကတိက၀တ္ေတြ တည္ဖို႔ လိုတယ္။ အခု ႏိုင္ငံေတာ္က လိုအပ္လို႔ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္လည္း မိဘျပည္သူေတြက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္ရမွာေပါ့” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Compensation is not enough. Fair compensation is needed.