မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္သူမ်ားကိစၥ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီ

Hits:20,300
25   | |

မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ၾကသူ အမ်ားစုသည္ တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆုိသည္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ေနထိုင္ၾကသည္ကုိ စတင္ စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆုိစဥ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပခ်က္အေပၚ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး စိစစ္အေရးယူမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏုိင္ငံသားကတ္မ်ားသည္ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရုံး လက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ရရွိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက် စစ္ေဆးရမည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ယခု အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနက ေလးစား လုိက္နာလွ်က္ ရွိပါတယ္၊ မိမိဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမ်ားသည္ တရား၀င္ ထုတ္ေပး ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ထုတ္ေပးမႈမွန္ကန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိဘဲ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ရုံး လက္ခံ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ၊ အေျခခ် ေနထုိင္မႈတုိ႔သည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ေပးပါက ပုိမုိ ထိေရာက္မည္ကုိလည္း တပါတည္း အသိေပးလုိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ စာေရးဆရာဆူးငွက္ကမူ မႏၱေလးတြင္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးျခားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္အႏြယ္၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတရုတ္ အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း မႏၱေလးသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပုိင္ ေနအိမ္ၿခံေျမ တုိက္တာအေဆာက္အအုံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈ ေသခ်ာေပါက္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၀င္လာတယ္။ အလုံးအရင္း၀င္လာတာက အခ်ဳိ႕က  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး၀င္လာတာ။ တရုတ္ေတြပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူနန္ဘက္က ဟာေတြမ်ားတာပဲ။ မႏၱေလးရဲ႕ လက္ရင္း ျမန္မာ အမ်ဳိးသားပုိင္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ယာေတြ ကုန္ၿပီဗ်။ ေျမေတြလည္းကုန္ၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ အေရးယူမယ္ဆုိေတာ့ တအား ေနာက္က်ေနၿပီ။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေတြ ပိုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရေျမကုိ အကာကြယ္ေပးတာ၊ အေထာက္ကူေပးတာ ေတြရွိသင့္တယ္။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြနဲ႔ အလုံးအရင္း ျဖစ္လာတာက အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးပဲေပါ့။ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ကြယ္ကေန ၀င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။  ကုိးကန္႔တံဆိပ္ တပ္ထားတဲ့ တရုတ္၊ ၀တံဆိပ္ထားတဲ့ တရုတ္ေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ဆရာဆူးငွက္က ဆုိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္မွ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္မာကမူ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္မွာ တိက်ေသခ်ာမႈႏွင့္ ေစ့စပ္မႈ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာက တရုတ္ကုိးကန္႔စပ္ေတြ၊ ကိုးကန္႔ေတြ၊ ၀ေတြေပါ့၊ တခ်ဳိ႕သူေတြက ျမန္မာစကားကုိ ေရေရလည္လည္ကို မတတ္ဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိတယ္။ တရုတ္အႏြယ္၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်မ္းသာၾကတယ္၊ ျမန္မာေတြက မခ်မ္းသာၾကဘူး။ မႏၱေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာက သူတို႔ေတြခ်ည္းပဲ။ အိမ္ေကာင္းေနရာေကာင္း ဆုိရင္ သူတို႔ဟာေတြခ်ည္းပဲ။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဖာ္ထုတ္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ျမန္မွာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္တင္မာက ဆုိသည္။

မႏၱေလးတြင္သာမက တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္လည္း တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ရရွိထားမႈမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ား ကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို တရား၀င္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည့္ PR စနစ္ကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။


25 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. အေရးယူမဲ႔ အဖြဲ႔ထဲ မွာ ဦးေအာင္မင္း မ်ားပါေသးလား ? ေတာ္ၾကာ အိမ္ဝင္မစစ္ခင္ အိမ္ဝက ဦးခ်ျပီး မွဝင္စစ္ပါ ျဖစ္ေနအံုးမယ္….

 2. those chinese came in Myanmar .. with collaboration and abuse power of Khin Nyunt

  Go and ask Khin Nyunt.

  I am not joking . It is truth.
  They are the one who ‘ sells their own country ‘ with their index finger. . Long time ago, SOB writer called ‘ I think . ‘ chit Kyee Yay Kyi Nyunt ‘ . ? who wrote a book called ‘ U Nu – U Law Yone ‘ and accusing them ‘ selling Burma with their index fingers ‘ .. actually .. they are the one who sold Burma with abused fingers.

  find out and ‘ scoop out and smoke them out and evict them. Deport them. take ‘ good appropriate action ‘ . SOB Khin Nyunt.. take him out of his ‘ house ‘ and interrogate him. .. and take action to him again. if necessary send him back to where he came from few months ago.

 3. Chinese are very entrepreneurial and they are exactly the kind of peoples our country needs now. Ne Win kicked out both Chinese and Indians entrepreneurs 50 yeards ago and many Burmese thought that they would become rich as the greedy foreigners left. Do I have to remind anyone what was the result of that action? We need more business minded peoples regardless of their race or ethnicity.

 4. ခ်စ္သခင္

  ဒီအေရးကိစတကယ္ေကာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာလား။ ဒီအေရးတိတိက်က်လုပ္ေဆာင္လုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြ အထိကယက္ရုိက္ခတ္သြားႏိုင္တယ္ေနာ္။ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေသာတရုတ္လူမ်ဳိး၊ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ေနထုိင္ၿပီးေသာ တရုတ္လူမ်ဳိးစသျဖင့္လည္း ခဲြျခားထားသင့္တယ္ေနာ္။ ဒီအေရး အားလံုးသို႔ကယက္မရိုက္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ သိပ္လည္းတိက်ေအာင္မလုပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ေပါ့။ လုပ္ေဆာင္တဲ့အဖဲြ႕လည္း ၀င္ေငြ ရေအာင္ လုပ္ရံုဘဲရွိတယ္

 5. should be done long time ago.Even should not allowed the any shop with chinese signboard. Should be the signboard with Myamar,Chin,Kachin,Karen,Shan,Mon,rakhine and Kayar.Historical Myanmar capital should not be disappear under the chinese.That is depending on the present Government.

 6. သူတို.လဲ ဦးေန၀င္းလို ႏိူင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္လို.ေနမွာေပါ.ဗ်ာ….ဦးေန၀င္းဆိုတာကလည္း ယူနန္တရုတ္စစ္စစ္ပဲ
  ဗ်ာ၊ေပါက္ေခါင္း က ဆင္ေခါင္းေတြက သနားျပီးေမြွးစားလိုက္တာလို. သိရပါတယ္။နာမည္ကိုက တရုတ္နာမည္
  ရႈေမာင္လို. သိရပါတယ္။ဦးေန၀င္းရဲ. သမိုင္းေႀကာင္းကို အျပည္.အစံုသိသူမ်ား ကလည္း ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား
  သိရေအာင္ ေရးသားေပးဘို.ေကာင္းပါတယ္။

 7. တရားမ၀င္ေနထိုင္သူမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာကေဖၚထုတ္အေရးယူသြားမယ္ဆိုတာသိရလို႔၀မ္း
  သာပါတယ္။ ဒါေစာေစာကတဲက လုပ္ရမဲ့ကိစၥ၊ ဒီတရားမ၀င္ေနထိုင္မႈကိစၥၾကီးဟာ မႏၱေလး တင္မကဘူးတႏိုင္ငံလံုးၿဖစ္ေနတာ၊ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕စာေပေဟာေၿပာပြဲမွာထင္တယ္ ၾကားလိုက္ရတာတခ်ိဳ႕တရားမ၀င္သူေတြဟာမွတ္ပံုတင္ကိုတစ္ခုတင္မကဘူး၃ခုေလာက္ေတာင္ ကိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒီကိစၥကအက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြေၾကာင့္မို႔ၿဖစ္တာလဲပါတယ္။
  ၿပည္နယ္အဆင့္မွတ္ပံုတင္ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္၊ ေတာင္ၾကီးမွတ္ပံုတင္ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္၊
  ရန္ကုန္မႏၱေလးလားရိွဳးဆိုရင္ဘယ္ေလာက္စသၿဖင့္မွတ္ပံုတင္လုပ္ခကသူ႔ေစ်းနဲ႔သူသတ္ မွတ္ခ်က္က ရိွၿပီးသား လို႔ အရင္ေထာက္လွမ္းေဟာင္းတေယာက္က ေၿပာသံၾကားဖူးပါ
  တယ္။ က်ဳပ္တို႔ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဗဟုသုတနဲတာရယ္ ရိုးလြန္းတာရယ္ အားနာတတ္တာ
  ရယ္ ေက်းဇူးတရားကို ဦးထိုက္ပန္လြန္းတာရယ္ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ေငြနဲ႔
  ေပါက္ၿပီး အႏိုင္ယူတတ္တဲ့အက်င့္ရိွတဲ့တရုတ္ၾကီးနဲ႔ေတြ႔ေတာ့တိုင္းၿပည္ၾကီးငါးပါးတင္မကဘူး
  သံဃာစင္ပါေမွာက္ေတာ့တာေပါ့။ က်ဳပ္ၾကားဘူးတာေလးေၿပာဦးမယ္။ က်ဳပ္တို႔ဗန္းေမာ္ကၿဖစ္စဥ္ေလးလြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေပါ့ေက်ာက္ သူေဌးေပါက္စတစ္
  ေယာက္ ေရႊလီက တရုတ္မေလးနဲ႔ ညားတယ္။ တရုတ္မေလးက ဗမာစကားမတတ္ဘူး။
  အခုေတာ့တတ္သြားၿပီ ေကာင္းေကာင္းကို။ ေရႊလီနဲ႔ ဗန္းေမာ္သြားခ်ည္လာလွည္ပဲ။ သူတင္
  မကဘူး သူ႔တို႔ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္အပါအ၀င္မႏၱေလးေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးရဲ႕ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာဟန္
  ကိုက်လို႔။ ဆရာဆူးငွက္တို႔ ပိုသိမွာေပါ့။
  မွတ္ပံုတင္ဌာနက အေကာင္ေတြကိုအဲ့ဒီမ်ိဳးခ်စ္ေက်ာက္သူေဌးေပါက္စကသူ႔ေယာက္ဖေတြ
  အတြက္ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးလိုက္ပါေရာ့လား။ ေရာက္လာစတုန္းကေတာ့ ဗမာစကားမတတ္ေပမဲ့ အခုေတာ့ ေရေရလည္လည္တတ္ေနပါၿပီ ။ဗမာစကားမတတ္ရင္
  လက္မခံဘူး ဆိုၿပီးသြားလုပ္လို႔မရဘူးဗ်။
  ရိွေသးတယ္ အေစာကေၿပာသလို ၿမန္မာေတြအားနာတတ္ပံု ေက်ဇူးသိလို႔ ေက်းဇူးဆပ္တတ္
  ပံု။ တရုတ္ဟင္းၿခံမွာ အလုပ္သြားလုပ္တဲ့ ပန္းရံဆရာတစ္ေယာက္ကို တရုတ္ကေၿပာတယ္
  ဆိုပါလား “ ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ့္ကို ေမြးစားပါလား” တဲ့ ၿပသနာတက္လာမွာစိုးလို႔ လက္မခံ
  လိုက္ဘူးတဲ့။ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြ ခဏခဏ ၾကားေနရတယ္။
  ေၿပာရအံုးမယ္ၾကားဘူးတာေတြ။တရုတ္သစ္ကုန္သယ္တေယာက္ကဂိတ္တခုကို ၿဖတ္မ
  လို႔ လိုက္စံုစမ္းေတာ့ ၿမန္မာတေယာက္က ။ “သြားမလုပ္နဲ႔ မရဘူးေတာ္ေတာ္ တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ရိွတယ္လို႔ေၿပာေတာ့“ သူ႔မွာပါးစပ္မပါဘူးလား”လို႔ ၿပန္ေမးတယ္ဆိုပဲ။ ဒါေၾကာင့္
  သန္းေခါင္းစာရင္းေကာကမဲ့ ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ၾကပါလို႔ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေမာင္းတီးလိုက္ပါရေစ။

  • မူဆယ္ လဝက ကို စစ္တုိက္ခိုင္း ဖို႔ အကုန္လံုး ဖမ္းၿပီး ေရွ့တန္းပုိ႔ပါ။ ၂၀၁၃ မကူးခင္ ကို လဝကကို အကုန္ၿဖုတ္ရ ပါမယ္။ အမြဲဆံဳး လဝကကို ၿပန္ခန္႔ပါ ။လဝက မ်ိဳးဆက္ ၿဖတ္သင့္ပါတယ္။ မူဆယ္လဝက ကို ဘယ္ဝန္ၾကီး ဘယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ဘယ္တိုင္းမႈး မွ မလာၾကည့္ဘူး လား။

 8. Is it a new thing? Many Chinese who live in Mandalay bought Burmese citizenship cards as low as $ 300 a piece from corrupt Immigration Officials. They hold both Chinese citizensip and Burmese citizenship. They cross the border anytime they want to. When they are China, they live peacefully. When they live in Burma, they live peacefully. It sounds great. But it is not supposed to be. Burma had been sold and betrayed by corrupt immigration officials. It happened since Khin Nyunt’s time. Khin Nyunt himself has Chinese blood and he may be the source of this incident. It is treason indeed. The reason why many Chinese who speak little Burmese live in Mandalay has reason which is because of corruption inside Burmese military junta. Bengali people are poor but Chinese have money. Illegal Chinese immigrants live peacefully but Bengali people have much problems to deal with concerning their legal status.

 9. မႏၱေလးၿမိဳ႕ဆိုုျပီး ဓါတ္ပံုုက ရန္ကုုန္က ၁၉ လမ္းၾကီး -_-

 10. Top authorities are afraid of china,Muslim , so and so.Myanmar is sovereign country.we have law.If we do according to the law we no need to afraid of anybody.

 11. This Chinese immigrants case should be handled very carefully.
  Basically, our country needs talents and wealth similar to what USA considers.
  In fact, we all are descendants of Chinese ancestors as we know “Myanmar asa Tagaung ka.” The case should be considered totally different from Rakhine State.
  In majority, Chinese in Mandalay can be considered on the Wealth basis.
  As a norm from USA, those who can show minimum US$ 500,000. or half a million are provided with Green cards. Why not we can consider similarly ?

 12. တရုတ္ဆို ဘာတရုတ္ျဖစ္ျဖစ္ ၀တရုတ္ ကိုးကန္႕တရုတ္ မုန္၀ီးတရုတ္ တရုတ္စပ္တာနဲ႕ ခ်က္ျခင္းတန္းစစ္လိုက္ပါ။ေရွ႕ကိုးဆက္ အထိလိုက္ဖို႕လိုပါမယ္။အမွန္ေတာ့ ေျမးျမစ္တီတြတ္ကြ်တ္အထိႏုိင္ငံသားမေပးသင့္ပါ။ထိုအထဲတြင္ကုလားမ်ားပါစစ္ဖို႕လိုပါမည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကုလားမ်ား၏အသားအေရသည္ ဗမာမ်ားႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ကုလားေသြးပါလ်က္ ဗမာဟုနာမည္ခံထားသူမ်ားအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ဇာတိေသြးကို ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ထိုအတူ ထိုင္းျဖစ္လ်က္ ရွမ္းဟုဆိုထားသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕လူ၀င္မႈဥပေဒကို ပိုမိုတင္းၾကပ္သင့္ပါသည္။မည္မွ်ပင္ ဗမာႏုိင္ငံသားဟု ဆုိေစကာမူ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ တရုတ္ကုလားေသြးပါေသာသူမ်ားကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မေပးသင့္ပါ။ဧည့္ႏုိင္ငံသား ျပဳႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ေပးသင့္ပါသည္။ စိစစ္ေလ ရွာေဖြေလ စူးစမ္းေလ ေတြ႕ရွိေလျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကုလားအလိုမရွိ၊ တရုတ္ကုလား ဗမာျပည္ကထြက္ထြက္ လူမ်ဳိးျခားယူသူမ်ား အလိုမရွိ။ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ျပၾက မာန္ဖီၾက။

 13. လုပ္ၿပေလးေတာ့ မလုပ္ႏွင့္
  နိုင္ငံသားစစ္မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာစစ္

 14. ဒီကိစၥက ျဖစ္သင့္တာၾကာျပီ-အေရးယူရင္ -အရင္အစိုးရ မွာပါ၀င္တဲ့သူေတြကို အေရးယူရမွာ-ဒါေတြကိုသိလို ့ စစ္အစိုးရ ေရးတဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ -စစ္အစိုးရလက္ထက္( န-၀-တ)(န-အ-ဖ)ေခတ္က လုပ္ခဲ့တာေတြ အားလုံးတရား၀င္တယ္လို ့သတ္မွတ္ခဲ့တာေပါ့- တကယ္ေရာ အေရးယူရဲမွာလား-ျမက္ေရွာျဖစ္သြားဦးမယ္။

 15. The problem is how to protect myamar language and natives’ languages not to disappear. Should allowed the chinese shops with chinese letter sign board.
  But I never see natives’ shops on the sign board with their languages.That is should be instead even not myanmar language.If myanmar language lost our religion will been gone.

 16. For manyChinese Foreigners have invaded to Burma,and now,Mandalay,Maymyo,Taunggyi,Lashio,and many places are,full with them.Due to Immigration slogans,”Earthquake cannot killed Race,Only Human Invaders can be swallow by Race.”Due to that word,many people accept and widely propaganda and encouraged by the today “Burmese Racists” slogans,we are fighting,killing and shouting to those Bangali,from Rakhine. But,about Foreigners Chinese have been migate illiegally and have already occupied the above area,WHY? =These Racist keeps silent? they may think that those Chinese are Buddhist,no, mostly,they worshipped money,they do what ever they ‘ll get for money,and they are confucius,communists,and free thinkers,not as many Buddhist thinks,some are worshipper of their so called “Tayote Nuts”,believers.Did you know that???

 17. မင္းတို့ ဗမာေရာင္းလို့ ငါတိုဝယ္တာ
  ငါ တို့ သိမ္းတာမဟုတ္ဘူး

 18. မူဆယ္မွာလာျကည့္ဦး

 19. ဒါ ဗမာအက်င့္ပဲး

 20. in yangon too,we find them as the phone shops’ owners.we want to check them.it is not enough as the news of them.some owners in the mobile phone shops,we easily can see in tamwe township.do or act really,we will wait and see..

 21. ျမန္မာျပည္သား

  တရုတ္ မ်ား ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာ ခဲ့သည္မွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ေသဆံုးသူ မရွိပဲ တရုတ္ ဘက္တြင္ ေသဆံုးသူ မ်ားေနသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
  အစိုးရ အဆက္ဆက္ေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခြင့္ ရသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မိုႏိုပိုလီ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ကာ တပ္ရင္းမႉးမ်ား ဗ်ဴဟာမႉးမ်ား စားေရးေသာက္ေရး အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးကာ မေကာင္းမႈ ေကာ ေကာင္းမႈ ကိုပါ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အားတပ္သေရာ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။
  ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္ပမွ ဝင္လာေသာ တပ္မေတာ္ ၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံ လူမ်ိဳးျခားမ်ား ( လြပ္လပ္ေရး ရၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ထဲဝင္လာသူမ်ား)ခ်မ္းသာလာကာ ေဒသခံမ်ားကို စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
  အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ တိုင္းျပည္ ကို ထားေသာ ေစတနာျဖစ္ပါသည္။

 22. orgအဲဒီကိစၥလြယ္ပorgအဲဒီကိစၥလြယ္ပမလားတရုတ္ကဉာန္မ်ား:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 23. ေဌး၀င္း

  လုပ္မေနပါနဲ႔…လူႀကားေကာင္းေအာင္….၀န္ႀကီးကအစ….လ၀ကဒရုိင္ဘာအထိ..အားလုံးဗုိက္ပါတဲ႔လူခ်ည္ဘဲ။သေဘာေပါက္ပါတယ္ေနာ္…ရွင္းမျပေတာ႔ဘူး။

 24. can be china town to china state we must be careful……