စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိင္ၾကားႏုိင္

Hits:31,597
26   | |

ရာထူးမွ အနားမယူမီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ညစာစားပဲြတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ဓာတ္ပုံ – AP)

ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား အပါအ၀င္ မတရားမႈမ်ားကုိ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ရုံးခန္း တြင္ ယေန႕ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆုိင္ရာေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အစုိးရက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အာဏာ အလဲြသုံးစားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားက တုိင္ၾကားလာပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယခင္အစုိးရ၊ ယခုအစုိးရ မခြဲျခားဘဲ ျပည္သူတို႔၏ တုိင္ၾကားစာတုိင္းကို လက္ခံအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ယခင္အစုိးရလက္ထက္က အမႈေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ဆီတင္ပါတယ္။ တုိင္ပါတယ္။ တုိင္တဲ့အခါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေကာ္မတီနဲ႔ ညႈိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ ဥကၠ႒ဆီ တင္တယ္။ အရင္အစုိးရလက္ထက္က အမႈျဖစ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ေပးပုိ႔လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္အစုိးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ ဟုျပ႒ာန္းခ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးပတ္သက္ျခင္းမရွိဟု ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ဆုိသည္။

“အခုက ျပည္သူတဦးခ်င္း တုိင္ၾကားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမႈ မရွိေစရဆိုတာနဲ႔ မဆုိင္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ တုိင္ၾကားစာေတြမွာ ယခင္အစုိးရလက္္ထက္က တုိင္ၾကားစာေတြ လည္းရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိပဲ ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ ေပးပုိ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္  မရွိေစရဘူးဆုိတာက တုိင္ၾကားတဲ့အမႈေတြနဲ႔ မေရာေထြးဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ရွင္းျပျပီး လက္ခံရရွိေသာ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ  ေျမသိမ္းမႈမ်ားဟု ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၁၄ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ယခင္အစုိးရ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ျပန္တမ္း၊ ေၾကညာခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ တာ၀န္ေတြ၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို  ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရဟု တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းညႊန္႔ကမူ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္မွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တိက်စြာ ကာကြယ္ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅၅ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး နဲ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာင္စီထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမိန္႔၊ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဥပေဒ၊ ေၾကညာခ်က္ေတြကို အခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဆက္ခံတယ္။ ဟုိတုန္းက န၀တ၊ နယကအဖြဲ႕၀င္တဦး၊ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္တဦးရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အေၾကာင္းျပဳလို႔ တရားစြဲလုိ႔ အေရးမယူရဆုိၿပီး အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္က အတိအလင္းပါတယ္။ အခု ေျပာဆိုေနတာေတြက အဲဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ေက်ာ္သြားႏုိင္သလား ဆုိတာက ေျပာတဲ့သူကုိ ေလ့လာဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီပုဒ္မရွိေနတဲ့အတြက္ အရင္အစုိးရရဲ႕ ဥပေဒျပဳက်င့္မႈေတြကုိ တုိင္္ၾကားႏုိင္တယ္ဆုိတာက စကားအရာသာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ တကယ ္လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး” ဟု ဦးသိန္းညႊန္႔က ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ကမူ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို အေရးယူႏုိင္သည္ဆုိပါက လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပသရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“တုိင္ၾကားႏုိင္တယ္ ဆုိတာက အေရးယူမယ္လို႔ ေျပာတာမွ မဟုတ္တာ။ တုိင္လုိ႔ရတယ္။ အေရးယူတာ မယူတာကေတာ့ သူမသိဘူးလုိ႔ ဆုိတဲ့ပုံစံေပါ့။ တုိင္ရင္ လက္ခံမယ္၊ အေရးယူတာမ်ဳိး လုပ္မယ္လုိ႔မွ အတိအက် ေျပာမသြားတာ။ ၿပီးစလြယ္ ေျဖသြားတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ဆုိသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ လယ္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား အနက္ အသုံးျပဳျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမယာမ်ားကို ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားမည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရျပီး ယင္းကိစၥအေပၚ  သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အတည္ျပဳေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကို   ျပန္ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကုိ အတိအက် မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဧရာဝတီသို႕ ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၿငိမ္းက ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္စာေပါင္းမ်ားစြာရရွိထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕တုိင္ၾကားစာ ၁၆၇ ေစာင္ကို သက္ဆုိင္ရာထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္စာ ၇၃ အေပၚကုိသာ သက္ဆုိင္ရာ စိစစ္ အေရးယူ အေၾကာင္းျပန္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕တုိင္ၾကားစာ ၃၆၀ ကုိ သက္ဆုိင္ရာထံ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိင္စာမ်ားအနက္မွ အမႈ ၃၃ ခုကို ျပန္ၾကားၿပီး ၃၂၇ မႈ အေပၚ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိဟု ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

တုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားသည္ ယခင္ အစုိးရေခတ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အမူအက်င့္မ်ား က်င့္သုံးေနမႈက အဓိက အခ်က္တခ်က္အျဖစ္ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင္ေ့သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းညႊန္ထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းေနေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္၊ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မေျပာင္းလဲၾကဘဲ ယခင္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ စိစစ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


21 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ေပၚတင္

  တိုင္ခ်င္တယ္ဗ်ဳိ႕..ဦးသန္းေရႊနဲ႕ေနာက္လိုက္မ်ားအားလံုးကို….!!!!!
  ဗ်ာ…. ….. အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရပါလိမ့္မယ္..ဟုတ္လား????
  ဘြာေတး..ဘြာေတး…. ဒါဆိုရင္လည္းမတိုင္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။
  ေဆာရီးေနာ္..ဟဲဟဲ။

 2. So, how to believe their words? You can complain,but,they are not sure to take action means,how do we have to understand? If,they will take care,to returns back our,unfairly occupied the lands,we will put up our proposals,if not,just to spend the time is so ridiculous,and proof that,they are acting the same as Military Regime’s method. Where is our hopes,to get back our lands in Dawei,owned by our grand ancestors for nearly 100 years,the land with legally registered in1928?

 3. တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုလက္ခံပါသည္

  မည္သည္႔စာကိုမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမျပဳပါ။ ဘယ္သူေတြတိုင္တာကို အဆင္
  ေျပေအာင္လုပ္ေပးေနလဲေတာ့မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ဘယ္တိုင္
  စာကိုမွ အေရးမလုပ္တာေတြ႔ရတယ္။

 4. What do you means? Are’nt you accept the proposals ? If not,why the losers have to spend time and money and efforts for nothing.If,we can claim,we wants to claim back our lands in Dawei,which was owned by our grand ancestors for nearly 100 years. Those lands were intentionally and by forced took away from us.Our lands have registered since 1928,at Tavoy(now-Dawei) Court.This land is situated in front of Zaygyee and U Kyaw Yin’s corner.We need to claim back our land,which Khawata and Information Ministry,took from us for their sake.Khawata have mentioned to give back half portion to previous owner(us).We have claim several times starting from 1991 till now.Nothing strange.Why ,they took from us,without any reason,is it for their benefits?Due to new Government fair and square Laws,we want to claim our land back,because,they have took from us by means intentionally.

 5. ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ

  ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္အစုိးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ ဟုျပ႒ာန္းခ်က္ရွိေသာ္လည္း’
  အရင္ အစိုးရက သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားတဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒမွာ သည္လို ထည္႔ေရးထားကတည္းက သူတို႔ ျပည္သူအေပၚမွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကို မတရားလုပ္တာ၊ အႏိုင္က်င့္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိတာ သူတို႔ဘာသာ သိၿပီးသား ျဖစ္ပုံ ရပါတယ္။ တိုင္စရာ ရွိတာ တိုင္ပါ။ အေရးယူမႈ ၾကန္႔ၾကာေနတာကို စိတ္မေစာပါနဲ႔။ အခုမွ တိုင္းျပည္က ေျပာင္းကာစ တေျဖးေျဖးခ်င္း လာမွာပါ။ တခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္ေတြမွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္၊ ၂၀ ေက်ာ္က အမႈေတြ အခုမွ ျပန္ အျပစ္ေပးလို႔ ေကာင္းတုန္း။ (ကေမာၻဒီးယားတို႔၊ ဆားဗီးယားတို႔)။ လာမွာပါ။ ေသသြားလဲ အေလာင္းကို ျပန္တူးၿပီး ေနာင္ဘ၀ေတြမွာ ဆက္ အျပစ္ဒဏ္ခံဘို႔ အမိန္႔ျပန္ေပးမွာပါ။ မပူပါနဲ႔။
  လုပ္ရဲရင္ ခံရဲရမယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပဲဟာ။ ျပဳခဲ႔သမွ်ကို အတိုးအရင္းေပါင္းၿပီး ဘ၀ အဆက္ဆက္ ေပးဆပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 6. ဦးတိုးတိုး

  ယခင္တစ္ခါကလည္း မွတ္ခ်က္ေပးဘူးပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ က တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာသာ သက္ေရာက္တာပါ။ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြမွာ မသက္ေရာက္ပါဘူး။ အႏိုင္အထက္က်င့္တာ၊ အဂတိလုိက္စားတာေတြကို ဒီပုဒ္မနဲ႕ အကာအကြယ္ေပးလုိ႕ ျပဳလုိ႕ မရႏိုင္ပါ။

 7. လွ်ာအရိုးမရွိတိုင္းေလွ်ာက္ေျပားေနတာ။နအဖလက္ထြက္ေတြပါ။မေမ့ၾကနဲ႔အံုး။တိုင္လို႔ရတယ္။ အေရးယူလို႔မရဘူး။အေရးယူတဲ့သူေသလမ္းပဲရွိတယ္။ဘယ္သူကအမိုက္ခံျပီးလုပ္မွာလဲ။ စစ္တပ္ကေကာင္ေတြပဲေနရာအမ်ားၾကီးယူထားတာ။တိုင္မယ္ဆိုရင္လဲေနရာေတြေသခ်ာျပင္ ဆင္ထားျပီးမွလုပ္ၾကပါ။ေခြးဘီလူးစိတ္ေတြမကုန္ေသးဘူ။သန္းေရႊကအပိုင္လုပ္ထားျပီးသားပါ။
  သူ႔အတြက္ေသခ်ာမႈ႔မရွိဘဲေနရာဖယ္ေပးမယ္လူမဟုတ္ဘူး။ဦးခင္ညြန္႕နဲ႔သူ႕တပည့္ေတြကို ဘယ္လိုရွင္းသြားလဲဆိုတာအေမ့ၾကနဲ႔။

 8. It means the constitution was drafted just to protect the generals or ex-generals from prosecution then. The constitution is supposed to serve justice but actually it is serving the injustice. What a funny constitution! It is a big joke. Than Shwe had guilty conscience when he asked Thein Sein to draft 2008 constitution like this.

 9. ျပည္သူတို ့၏ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၿငိမ္း-ေျပာေသာစကားမ်ားသည္ ဆႏၵျပမွဴေတြ ယာယီရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္-ပရိယာယ္သုံးတာမ်ားလား- စဥ္းစားစရာဘဲ- အေရးယူဘို ့ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိုင္ပါ။
  ဒါေတြျမင္လို ့လဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ-လို ့ တိတိက်က် ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့တာေပါ့- ဦးသန္းေရႊ ကို လြယ္လြယ္ေလးေလ်ာ့တြက္လို ့ မရပါ-
  ပါလီမာန္ထဲမွာ ေကာ္မီတီေတြ မွိဳလိုေပါက္ေနတယ္-တျခားအလုပ္မရွိေတာ့ဘူးထင္ပါ့-

 10. The ghosts of the monks, students and ordinary citizens Than Shwe killed are haunting him everyday of his life. His own guilt is killing him and consuming him alive. Before he takes his last breath, I want to drag him along the streets of Yangon.

 11. ေငြကုန္-သံျပာဆိုေပမဲ့။ သမိုင္းဆိုတာက ေသြးနဲ႕ေရးခဲ့ရတာပါ။ မွင္နဲ႕ေရးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းဘဲလွည့္လွည့္၊ Forwardလို႕ဆိုဆိုသူတို႕(သန္းေ႐ႊစစ္အုပ္စု)အေပါင္း အပါေတြအလွည့္ကိုေတာ့ ေရာက္ရမည္မွာမလြဲပါကိုေတာ့ ယံုၾကည္ထားစဲပါဘဲ။

  • ဟုတ္ပါတယ္ေရွ့ဘဲသြားသြား ေနာက္ဘဲျပန္ျပန္ မေျကာက္ပါ။ သူတစ္ပါးကိုရက္စက္
   ယုတ္မာခဲ့တဲ့သူေတြသားစဥ္ေျမးဆက္ျပန္ခံ၇အံုးမွာပါ။ေစာင့္ျကည့္ေနပါ။

 12. The heavy curser.

  These Monsters(Military Power crazy)must pays back their unfairness,robberies,killings,destruction,that every things,they did in this World,they will have to pay,even ,if, they died,their children,their families MUST pay back.That is in any Religion,sure.

 13. You like me or not, I am as strong as Idi Amin from Uganda. We both are ugly and merciless. We killed, we raped, we cheated, we robbed, we lost everything later in life.

 14. I think after 1977/78 education year Dr NYI NYI (now in usa) changed regional college system and
  Myanmar’s education was start downed, and after 1988, 3rd generation’ education was go to
  floor compare with the world. Now we (students of Myanmar) start and try up from (-4) to get
  good education. WHO DID AND KILL OUR HOPE AN EDUCATION?

 15. ဒီေလာက္ရွင္းေနအာင္ျမင္ေတြ႕ေနခဲ့ရတဲ့ဥပေဒမဲ့ကိစၥေတြကိုတိုင္မွပဲအေရးယူမွာလား။တိုင္တဲ့လူေတြကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေပးၾကအံုးမွာလား။လိမ္စရာမရွိကိုယ့္အျမီးကိုယ္လိမ္ေနၾကတဲ့သူေတြပဲ။

 16. ရဲရင္.ရန္ေ၀

  ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ၊ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မ်ား မွ န.အ.ဖ နဲ.ေပါင္းၿပီး ၿပည္သူမ်ားရဲ. ေငြေၾကး ၊
  ဘုရားေဂါပက ေငြမ်ား ၊ အသင္းအဖြဲ .ေငြမ်ား က်ပ္သိန္းေပါင္း သိန္းခ်ီတဲ.ေငြေတြကို ေဒ၀ါလီခံ
  ဓါးၿပတိုက္ ယူခဲ.တာကို ဒီအခ်ိန္မွာ ၿပန္လည္အေရးယူေဆာင္ရြက္သင္.ပါတယ္ ၊ ထိုစဥ္က
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေတြ (ဦး သန္းေရႊ ၊ ဦးေမာင္ေအး ၊ ဦးခင္ညႊန္.(S1) ၊ဦး၀င္းၿမင္.(S3) ) တို.ဟာ
  တစ္ဦးစီကို က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္ခ်ီရယူၿပီး အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မ်ား ကို က်ပ္သိန္းေပါင္း သိန္းခ်ီတဲ.ေငြေတြကို ၿပည္သူမ်ားထံ NO REFUND လုပ္ဖို. ကူညီေပးခဲ.ပါတယ္ ၊ ၿပည္သူမ်ားရဲ. ေငြေၾကး ၊
  ဘုရားေဂါပက ေငြမ်ား ၊ အသင္းအဖြဲ .ေငြမ်ား က်ပ္သိန္းေပါင္း သိန္းခ်ီတဲ.ေငြ ဓါးၿပတိုက္ခံ
  ခဲ.ရပါတယ္ ။

 17. than shwe becomes a vallian because of the wickedness of the overseas politicians … daw su is just a puppet of american and now as u see who cares about burma? … no one !! daw dont say anything and not interested in rakhine and burma affairs cos now she is in hluttaw and obama even declares america not accepted the burmese refugees anymore cos he already got what he wanted… burmese refugees got into much trouble as before … brumese people still poor as like under than shwe … no one says anything …. people just care about their self …. it is just a game of competing to get the power ……. no true fairness … no true democracy……no true hope for burma … every one every where is selfish …. sometimes we miss than shwe … becos of him a lot of people got the well paid jobs under UN or thousands of people can go to third countries and rich as much as junta high rank positions…. he earned for burma ..he gave the jobs to burmese ppl … who can deny ? maybe very few people been killed but millions times of people can go to third countries …. now they are very rich… than shwe changed their life … maybe than shwe is a bad guy but not a wicked man… even the politicians are much more wicked than than shwe … he did crazily handled the brumese affairs because of the wicked hoax of overseas witty politicians …..as a president he needs to do somethings to make him powerful … now burma is more hopeless than the time under than shwe … who dare say burma is better than before …. ?

 18. Do do whatever u want thein seine… now burma is like water in ur hands …. u give some little power to daw su and fullowers .. they like u and now daw su same side with junta cos she and followers likes power too … no real heroic manners ……. burma is hopeless …. i think than shwe is laughing hard behind the curtains … very hurt daw su can keep quiet for a little bit of power … now we cant trust her anymore … same side with junta ….. 🙁

 19. junta is bad but ethnic groups also bad too… they pretend as if they are simple .. actually they are evil mind … they are so jealous,very low standard and they wanna destroy their same ethnic … actually they are worse than myanmar army … in myarnmar army ,, they are united .. for ethnic kachin karen chin shan groups they are ready to destroy and lie and cheat to everyone just for a small amount of money and what they want … everyone should be alert …. they are great liers ,, cheaters and they are evils … i wanna say to myanmar people … dont think that kachin karen are honest and simple … they wanna kill burmese army … not just burmese army .. they are ready to destroy all burmese ppl … in their mind their ethnic is the greatest …… most powerful … study them very well or if u have the chance to close to them …. i dont say junta is good but kio or kia not just kio kia ….. they killed a lot of burmese army officers brutally eg they cut burmese soldiers heads and drink brains .. that much no human minds …some killed all the burmese army group if it is not very big.. e.g. when the small army enter the village ,, they killed all and all the millitary group disappeared.. many times already … they shot the burmese army and disappear into the village and hid in the village .. when a lot of burmese soldiers been killed burmese army destroyed the village cos there is nth to find out who did that … they say they are united and all the enthnics hate burmese army.. even the women killed and had no human mind …. why burmese people think they are innocent ???????… actually they are not ,, they are evils …. all burmese people … take caution… dont believe them… i have a lot of experience …. their characters really different from burmese people….ayan sate dat out tan kya tal … out tan sarr twe …. everything what they know how to be wicked cos they have no education … a lot of of them are from prostitute houses even though they r now in third countries … they already lied to un and now they lying to un countries … whoever believe them got into great trouble .. same feathers flock together … people who re low minded or no brains will like them …. but their life cant be good and cant be rich … in life they cant achieve anything and they will lose everything later cos they have no morale and they only know how to be wicked and they try to lie and cheat all the time ….. their life is totally damaged and they try to damage other people life … stay away from them …. some are prostitutes , some have hiv , some have tb,, some are disabled … nothing good anymore … but shoundt be pitiful to them … they are like psychopatics …… i just post to let burmese ppl know about that …

 20. junta is bad but ethnic groups also bad too… they pretend as if they are simple .. actually they are evil mind … they are so jealous,very low standard and they wanna destroy their same ethnic … actually they are worse than myanmar army … in myarnmar army ,, they are united .. for ethnic kachin karen chin shan groups they are ready to destroy and lie and cheat to everyone just for a small amount of money and what they want … everyone should be alert …. they are great liers ,, cheaters and they are evils … i wanna say to myanmar people … dont think that kachin karen are honest and simple … they wanna kill burmese army … not just burmese army .. they are ready to destroy all burmese ppl … in their mind their ethnic is the greatest …… most powerful … study them very well or if u have the chance to close to them …. i dont say junta is good but kio or kia not just kio kia ….. they killed a lot of burmese army officers brutally eg they cut burmese soldiers heads and drink brains .. that much no human minds …some killed all the burmese army group if it is not very big.. e.g. when the small army enter the village ,, they killed all and all the millitary group disappear… they shot the burmese army and disappear into the village and hid in the village .. when a lot of burmese soldiers been killed burmese army destroyed the village cos there is nth to find out who did that … they say they are united and all the enthnics hate burmese army.. even the women killed and had no human mind …. why burmese people think they are innocent ???????… actually they are not ,, they are evils …. all burmese people … take caution… dont believe them… i have a lot of experience …. their characters really different from burmese people….ayan sate dat out tan kya tal … out tan sarr twe …. everything what they know how to be wicked cos they have no education … a lot of of them are from prostitute houses even though they r now in third countries … they already lied to un and now they lying to un countries … whoever believe them got into great trouble .. same feathers flock together … people who re low minded or no brains will like them …. but their life cant be good and cant be rich … in life they cant achieve anything and they will lose everything later cos they have no morale and they only know how to be wicked and they try to lie and cheat all the time ….. their life is totally damaged and they try to damage other people life … stay away from them …. some are prostitutes , some have hiv , some have tb,, some are disabled … nothing good anymore … but shoundt be pitiful to them … they are like psychopatics …… i just post to let burmese ppl know about that …