ဒဏ္ခတ္စာရင္းဝင္ ျမန္မာဘဏ္မ်ားကို အေမရိကန္ ေငြလႊဲခြင့္ ဖြင့္ေပး

Hits:23,704
3   | |

ဦးေတဇပိုင္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈစာရင္းဝင္ ျမန္မာဘဏ္ ၄ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းဘဏ္မ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္၊ ဦးေတဇပိုင္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ ဧရာဝတီဘဏ္တို႔ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြအလႊဲအေျပာင္း၊ အျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္မည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားကို အေထြေထြလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

“ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို ျမန္မာျပည္ရွိ အႀကီးဆုံး ဘဏ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိလိမ့္မည္။ ထို႕ျပင္ ယင္းဘဏ္မ်ားကလည္း အေမရိကန္၏ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ရလိမ့္မည္” ဟု အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတြဲလုပ္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ၂၀၁၂ ခု ဇူလိုင္လတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သမၼတ အိုဘားမား ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာျပည္အေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္ခြင့္ျပဳေရး ေပၚလစီ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္လွမ္းေရးဌာန ဒု ဝန္ၾကီး မစၥတာ ေဒးဗစ္ကိုဟင္က ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္သိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံကို ထမ္းပိုးေပးကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရး ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာရန္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးထိပ္သီး ၅၀ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္တဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရွ႕အပတ္ လာေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းသည္ ပထမဆုံး အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကားထုတ္လုပ္ေရး၊ အီလက္ထေရာနစ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စြမ္းအင္၊ ကုန္လက္လီအေရာင္း၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ဒု ဥကၠဌ မစၥ တမီအိုဗာဘီက ဤခရီးစဥ္သည္ အေရးပါေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *