ႏွစ္သစ္ ေခတ္သစ္ဆီသို႔

Hits:1,856
1   | |

ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္မည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာေပၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ႏွစ္ေဟာင္း မွ သာမက ေခတ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား၊စနစ္ေဟာင္းမ်ားကိုပါ ေဆးေၾကာ ခ်န္ထားခဲ့ရမည့္ ႏွစ္သစ္ကူးျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏွစ္သစ္ကာလျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္။ ႏွစ္သစ္မကူးမီ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းကပင္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကနဦးအဆင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အားေပးခဲ့ၾကၿပီး ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပိတ္ဆို႔မႈတခ်ိဳ႕အား ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၾကသည္။ တႏွစ္အတြင္း လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျမန္မာျပည္ကိုေရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ေဒသတြင္းတြင္ ျပန္လည္ မ်က္ႏွာပြင့္ေစခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေႏွးႏွင့္ အျမန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္လာရန္ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာလည္း က်န္ရွိေသးသည္။

ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ထူေထာင္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ခြင့္သာေအာင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဌာန္းေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ရွိေနသည္။

ႏွစ္သစ္မွစ၍ အစိုးရ၊ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ NLD ပါတီတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လူထုအက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

၁၃၇၃ ခုႏွစ္မွ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္သို႔ ကူေျပာင္းလာသည့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္တြင္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အားယူေနသည့္ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တတပ္တအား ပါဝင္ႏိုင္ၾကေစေရး စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္က်န္းမာ၍ စိတ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစဟု ဧရာဝတီဝိုင္းေတာ္သားမ်ားက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Yes,, shall we go together