ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းသည္သာ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုး

Hits:2,611
8   | |

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္တြင္ ျဖစ္တည္ စျပဳေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းသစ္ မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တားဆီး ရပ္တန္႔ရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ လက္စားေခ်မႈမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ သူ၏ အေရးေပၚ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပန္ၾကားၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တဦးအေနျဖင့္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္ေသာ မိန္႔ခြန္းဟု ယူဆပါသည္။

မီဒီယာႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ယမန္ေန႔ ညေနက ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကုိယ္တုိင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆူပူမႈ ျဖစ္ပြားရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာ မီဒီယာကို တုိက္ရိုက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေရးသားေနေသာ ဂ်ာနယ္အားလံုးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ သတိေပးေျပာဆို ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားအားလံုး စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာသမား အားလံုးမွာ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေနခ်ိန္တြင္ ငါးခံုးမတေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလံုးပုပ္ရေသာ အျဖစ္မ်ိဳးကို မလိုလားေပ။

အဓိကရုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အက်ယ္အက်ယ္ မျဖစ္ေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ယူဆသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီကလည္း အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ေရးကုိ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ၀ါဒျဖန္႔ မႈိင္းတုိက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ လုပ္ေဆာင္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္းကအျမန္ရပ္တန္႔ဖုိ႔လည္း လုိပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ညြန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေရးယူသင့္သူမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး အေရးယူ အျပစ္ေပးသင့္သလုိ၊ နစ္နာ ဆုံးရႈံးသူမ်ားကုိလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎ကိစၥ ျမစ္ဖ်ားခံရာ မသီတာေထြး ျဖစ္ရပ္၌ အစိုးရက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား အေရးယူမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ ကိစၥရပ္ကို ပုဆိန္ႏွင့္ ေပါက္ရသည့္ ကိန္း ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သက္တမ္းႏုေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခါစ ႏုိင္ငံ တႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သိမ္ေမြ႕စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ တစံုတခုေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ စစ္တပ္ အာဏာသံုး၍ ေျဖရွင္းရသည္ ဆိုျခင္းက တိုင္းျပည္ အလားအလာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားဟု မဆိုႏုိင္ေပ။

သို႔ေသာ္ မလႊဲမေသြ စစ္တပ္အကူအညီကို ယူ၍ ေျဖရွင္းရၿပီဟု ဆိုရာ၌လည္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ခြဲျခား၍ မွ်မွ်တတ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ကြဲျပားေသာတျခားဘာသာ၀င္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၊ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚ မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေသာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ မျဖစ္သင့္ပါ။

အက်ည္းတန္ေသြးစြန္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစု၀င္မ်ား၊ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယင္းသည္သာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အေျခခံ တန္ဖိုး ျဖစ္ေပသည္။


9 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ျဖဴျဖဴ

  ေခြးပါးစပ္က နတ္စကားထြက္ ဆုိသည့္ စကားပံုႏွင့္ တူေနပါသည္။ ယခုလုိ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္မ်ားသည္ သင္တုိ႔၏တကိုယ္ေကာင္းဆန္ မႈေၾကာင့္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္အေရး သည္ ငါတို႔အေရးမဟုတ္ဟု မုိက္မဲစြာ ေတြးေခၚယူဆျပီး တစ္နပ္စာကို တစ္သက္စာ ထင္မွတ္၍ ေဒၚလာေနာက္ကို လုိက္ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ယခုလုိ အေျခအေနဆုိးအျဖစ္ဆုိးႏွင့္ ၾကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။

 2. ျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္မွာပါ… မပူပါနဲ႕… ငါတို႕ကျမန္မာေတြပါ… စိတ္ထားႏွလံုးထားေကာင္းတဲ့ျမန္မာေတြပါ… ေအးငါတို႕ကိုလာမေစာ္ကားရင္… စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ျမန္မာေတြျဖစ္ေပမဲ့… ကိုယ့္ေျမေပၚလာေနျပီး… ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုေစာ္ကားလာရင္ေတာ့… ငါတို႕ေသြးကရဲရဲေတာက္လာတယ္… တစ္ခုပဲေျပာမယ္… အားလံုးျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ခ်င္သပဆို… ငါတို႕ကိုတစ္ဘက္သတ္.. ျငိမ္ခံသည္းခံခုိင္းေနစရာမလိုဘူး… ငါတို႕ေျမမွာလာျပီးငါတို႕တိုင္းရင္းသားေတြကို… ဒုကၡေပးေနတာေတြ… အဓိပၸာယ္မဲ့နင္တို႕အိမ္တျခမ္းဖဲ့ေပးပါလားလို႕ေတာင္းေနတာမ်ိဳးေတြကိုရပ္တန္းကရပ္ခိုင္းလိုက္ပါ။

 3. အစိုးရ နဲ ့စစ္တပ္ ကိုဆန္ ့က်င္ေရးသားတိုင္း လူထု ေထာက္ခံမွဳ ရမယ္ ထင္ေန ရင္အရမ္းမွားေနျပီ။သိပ္ျပီး ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီ ဗ်။ ခင္ဗ်ားတို ့ေတာ့မသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ကိုယ္ျပည္ တြင္းမွာ ကိုယ္ ေနတဲ့သူ ေတြ ကကိုယ့္ လူမ်ိဳး အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ ႏိုင္ငံ သမိုင္း ကို ကိုယ္ သိတယ္ဗ်။
  ခင္ဗ်ားတို ့ ေျပာတဲ့ လူ ့အခြင့္အေရး စံ ႏွဳံး ဆိုတာေတြ ကကိုယ့္ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္လူမ်ိဳးအေရး ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေရး ထက္ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ တဲ့ လူေတြ အေပၚမွာ ပိုျပီးေစတနာပိုေန တယ္၊ ဒီလို စကားလံုးလွလွ ေတြ သံုးျပီး အင္အားခ်ိဳ ့တဲ့ တဲ့ က်ဳပ္ တို ့ႏိုင္ငံ ကို အတင္း ဖိအားေပးျပီး ဒီ ေသြးမတူ မ်ိဳးမတူ တဲ့သူေတြ ကို အတင္းအဓမၼ လက္ခံ ခိုင္းခဲ့ တာ က ဒီျပသာနာ အစဘဲ။

 4. Dear Mr Editor, the heading of the editorial is so good.Yes, we, all of Myanmar should be practiced as above the heading of the editorial.I am simply supposed you have been understood and penetrated the real causes and effects of the current Rohinga terrorism at Rakhine state, Myanmar.These Rohinga terrorism at Rakhine state,Myanmar was the great dangerous and threatening to not only the territory and security of Rakhine state but also the territory and the national security of the whole Myanmar.Did you realize?So that, before you express your dream or idea to all walks of Myanmar and the world , you should be deeply reviewed your idea or concepts.Did my idea or dream really useful or practical for the current Rohinga terrorism at Rakhine state, Myanmar. The man in the street of Myanmar and the world were also known the general idea or dream like as above your editorial.

 5. ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းလိုလုိမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ စတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အေျချပဳၿပီး ငါတုိ႔နဲ႕သူတုိ႔ဆိုတဲ့ ” Us and Them” ခြဲျခားမႈေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ရန္၊ ငါ စည္းျခားတယ္လုိ႔လဲ ဆိုႏုိင္တာေပါ့။ ငါတုိ႕ ဂ်ာမာန္ေတြ၊ သူတုိ႔က ဂ်ဴးေတြ၊ ငါတုိ႔က ဟူတူေတြ၊ သူတုိ႔က တြတ္စီေတြ စသည္ျဖင့္ လူလူခ်င္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားလိုက္ျခင္း (Classification) ဟာ Genocide လုိ႔ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အစမွတ္လုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

  ေရာယွက္ေနေသာ ဆက္ႏြယ္မႈေတြရွိမေနတဲ့ လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီးရွိၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ဖုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ အဓိကစြမ္းအားကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ၊ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈေတြကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႕ နားလည္မႈေတြကို တိုးပြားေစတဲ့၊ ပိုင္းျခားမႈေတြကို ေက်ာ္သြားတဲ့ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကိုသာ အားေပးတဲ့ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အစုအဖဲြ႔၊ အေဆာက္အအံုေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လုိ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းက ဘံုရပ္တည္ခ်က္ေတြကို မျဖစ္မေနရွာေဖြလာရၿပီး … အဲဒီ့အခ်က္ကိုက လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြကို တားဆီးႏုိင္တဲ့ အဓိကစြမ္းအားျဖစ္လာပါတယ္။

  အရိုးဆံုး နဲ႕ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းႏြယ္ယွက္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားေတြ မ်ားမ်ားရွိေနတဲ့ လူ႕အဖဲြ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႕ပါ။

  အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း (Classification) ဟာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားရံုနဲ႕ေတာ့ သိပ္ျပႆနာမရွိေသး ပါဘူး။ သူ႕ေနာက္ကေန ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္လာတဲ့ … အမည္တပ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္း (Symbolization) ေၾကာင့္ အေျခအေနေတြက ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးလာပါတယ္။

  အုပ္စုတစ္ခုခုက အျခားအုပ္စုတစ္ခုခုကို အမည္နာမတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တံဆိပ္တစ္ခုကပ္လုိက္ပါတယ္။ အသားအေရာင္ကို လိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဝတ္အစားကိုလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ မတူညီေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို လိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားကို အုပ္စုတစ္စုထဲ သြတ္သြင္းလိုက္ၿပီး … သူတုိ႔ဟာ ဂ်ဴးေတြပဲ၊ သူတုိ႔ဟာ ဂ်စ္ပစီေတြပဲ၊ သူတုိ႕ဟာ နီဂရုိးေတြပဲ စသည္ျဖင့္ တံဆိပ္တစ္ခု ကပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ … ခြဲျခားမႈဟာ ပိုၿပီး ပီျပင္ထင္ရွားလာပါတယ္။

  နာဇီေတြအုပ္စိုးစဥ္ကာလက ဂ်ဴးတုိင္းကို အ၀ါေရာင္ၾကယ္ပံုတံဆိပ္တပ္ခုိင္းထားတာမ်ိဳး၊ ကေမာၻဒီယားမွာ ခမာနီေတြအုပ္စိုးစဥ္ကာလက အေရွ႕ပိုင္းဇံုမွာရွိတဲ့ လူေတြကိုအျပာေရာင္လည္စည္းစီး ေပးထားတာမ်ိဳးေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

  အခုေျပာသြားၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းနဲ႕ အမည္တပ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္း ႏွစ္ခုဟာ လူသားေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ညိႈးႏြမ္းေစတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Dehumanization) ဆိုတဲ့ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဦးမတည္ေသးသေရြ႕ေတာ့ မ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။

  အမည္အမွတ္တံဆိပ္တပ္ျခင္းေတြ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ကေတာ့ မုန္းတီးမႈကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အမွတ္သေကၤတေတြကို တရားဥပေဒအရကို တားျမစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

  ဂိုဏ္းက႑တစ္ခုခုကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အ၀တ္အစားေတြ ဝတ္ဆင္ျခင္းကိုလဲ ကန္႕သတ္သင့္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုရွိတာက ဥပေဒအရ ကန္႕သတ္ တားျမစ္ျခင္းေတြဟာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအင္အားေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးကိုမရတဲ့ အခါ အရာ မထင္တတ္ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ … ဟူတူ၊ တြတ္စီ စတဲ့စကားလံုးေတြဟာ … ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အထိ ရဝမ္ဒါဘာသာစကားအရ တားျမစ္ကန္႕သတ္ထားေပမယ့္ … အမ်ားက လက္ခံသံုးစြဲ ခဲ့တာေၾကာင့္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

  တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ညႈိးႏြမ္းေစျခင္း (Dehumanization) ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ အားႀကီးတဲ့ အုပ္စုက အားနည္းတဲ့ အုပ္စုရဲ႕ လူသားျဖစ္တည္မႈကို ျငင္းဆန္ခ်င္လာရာကေန စပါတယ္။ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားၿပီး အမည္တံဆိပ္တစ္ခုခု တပ္လိုက္တဲ့ အစုအဖဲြ႔ေလးေတြကို တိရစာၦန္ေတြ၊ ေရာဂါသည္ေတြ၊ အဆင့္နိမ့္သူေတြ နဲ႕ တတန္းတစားတည္းထားလိုက္ၿပီး … လူသားအျဖစ္ကေန ယုတ္ေလ်ာ့သူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကပါတယ္။

  လူ႔ဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစျခင္းဟာ … သာမန္ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြထက္ အမ်ားႀကီး ပိုဆုိးပါတယ္။ အဲဒီ့အဆင့္မွာဆိုရင္ … အမုန္းတရားကိုတိုးပြားေစတဲ့ ၊ ေဒါသကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ဝါဒျဖန္႕စာေတြ၊ ပံုေတြ၊ အသံလႊင့္မႈေတြကို ခပ္မ်ားမ်ားသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ … လူထုအေနနဲ႕ ျမင္ရၾကားရသမွ်ေတြဟာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေတြကိုဦးတည္တဲ့ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြလား၊ အမွန္တကယ္ လူထုကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္နဲ႕ ေျပာတာေတြလားဆိုတာကို ခြဲျခားတတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

  လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ၾကတဲ့ လူ႕အဖဲြ႔အစည္းေတြမွာ … လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကို တန္ျပန္ ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏုိင္တဲ့ စည္းစနစ္က်ေသာ၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ေသာ ကာကြယ္မႈ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြ အားနည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

  လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ေနတဲ့ အမုန္းတရား တုိးပြားေစေသာ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြကို အျမန္ဆံုး တားျမစ္ကန္႕သတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႕ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။

  အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစျခင္းစတဲ့ အဆင့္ေတြေနာက္မွာေတာ့ မိမိတုိ႔ မဟုတ္ေသာ အျခား အုပ္စုကို ႏွိပ္ကြပ္ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုတဲ့ အစုအဖဲြ႔တစ္ခုခုက … ေနာက္လာမယ့္အဆင့္ေတြကို လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ … အခိုင္အမာ ဖဲြ႔စည္းျခင္း (Organization) ဆိုတဲ့ အလုပ္ကို စလုပ္ပါေတာ့တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ … လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္(သုိ႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုက စုစည္း ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။

  ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ ဖုိ႔အတြက္ တိုက္ခုိက္ေရး အစုအဖဲြ႔ေလးေတြ ဖဲြ႔ၿပီး ေလ့က်င့္ ေပးတာမ်ိဳး၊ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးတာမ်ိဳးေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး … လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ အစီအစဥ္ကို စနစ္တက်ေရးဆြဲပါတယ္။ ဒီလိုအဆင့္မ်ိဳးကို ကာကြယ္ဖုိ႔ကေတာ့ … အဲဒီ့လိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရားဥပေဒအရ အျပစ္ေပးဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

  အုပ္စုမ်ားခြဲထုတ္ျခင္း (Polarization) လုိ႔ေခၚတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ … အစြန္းေရာက္ေတြက အမုန္းတရားကို တိုးပြားေစတဲ့ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြကို သံုးၿပီး အုပ္စုေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေအာင္ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ … လူမ်ိဳးျခားမယူရ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္မဆက္ဆံရ စတဲ့ ဥပေဒေတြေတာင္ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အစြန္းေရာက္သမားေတြဟာ … ၾကားအျမင္ရွိသူေတြကိုလည္း ပစ္မွတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္္။

  ဒါေၾကာင့္ … ၾကားအျမင္ရွိသူေတြကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အစြန္း မေရာက္ေသာ သမာသမတ္က်တဲ့ အျမင္မ်ိဳးေတြကို မ်ားမ်ားျပန္႕ႏွံ႕ေစျခင္းနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအားျဖင့္ … အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြကေန ကင္းလြတ္ႏုိင္ပါတယ္။

  အစြန္းေရာက္သမားေတြဟာ … ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစုအဖဲြ႔တစ္ခုခုကို သူတုိ႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အေၾကာင္းျပဳ ခြဲျခားေရြးထုတ္(Identification)ၿပီး သတ္ျဖတ္ရမယ့္ စာရင္းကိုပါ ေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ က်ဴးလြန္ခံၾကရေတာ့မယ့္ လူအုပ္စုဟာ တံဆိပ္တစ္ခုခု ကပ္ခံရတာမ်ိဳး၊ တစ္ေနရာရာကို အတင္းပုိ႔ခံရတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာပါတယ္။

  နာဇီေတြဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအားလံုးကို … ေခၽြးတပ္စခန္းေတြဆီ ပုိ႔တာမ်ိဳး၊ ဂတ္တို လုိ႔ေခၚတဲ့ သီးျခားရပ္ကြက္ေတြဆ ီပုိ႔တာမ်ိဳး၊ စားနပ္ရိကၡာေခါင္းပါးၿပီး ငတ္ျပတ္ေသသြားႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြဆီ အင္အားသံုးပုိ႔ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြဟာခြဲျခားေရြးထုတ္ျခင္း (Identification) ရဲ႕လကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။

  အဲဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ Genocide လုိ႔ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြဟာလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္တရား၀င္ စတင္လာပါေတာ့တယ္ …။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို သတ္ျဖတ္သူေတြဘက္ကေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ပစ္မွတ္သားေကာင္ေတြကို လူအျဖစ္မသတ္မွတ္ေတာ့တာေၾကာင့္ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္း (Extermination) လုိ႔အမည္တပ္ၾကပါတယ္။

  အဲဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္မွာ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့သူေတြဘက္က ရွိတဲ့အားနဲ႕ ျပန္ၿပီးတံု႕ျပန္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း သံသရာထဲကို က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

  ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႕ေတာ့ … (Denial) လုိ႔ေခၚတဲ့ ျငင္းပယ္ဖံုးကြယ္ျခင္းအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ေတြ အၿပီးမွာ က်ဴးလြန္သူေတြတိုင္းလိုလိုျပဳလုပ္တတ္ ၾကတဲ့အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ခံရသူေတြရဲ႕ အသက္မဲ့ခႏၶာေတြကို က်င္းႀကီးေတြတူးၿပီး ျမွဳတ္ႏွံျခင္း၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးျခင္း၊ အေထာက္အထားေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ႏႈတ္ပိတ္ျခင္း ေတြကိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

  ေနာက္ၿပီး … သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ေတြ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကို ျငင္းဆန္တတ္ၾကၿပီး … အၿမဲလိုလို အက်ဴးလြန္ခံရသူေတြအေပၚ ျပစ္တင္ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြလုပ္တတ္ပါတယ္။

  က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုဟာ … ျပႆနာကိုအၿမဲေရွာင္လႊဲၿပီး အျခားသူေတြအေပၚပံုခ်ဖုိ႔ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။
  က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ … လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္လား …။ ဦးတည္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီ့လိုမျဖစ္ရေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ။

  က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႕ အထက္မွာေရးထားတဲ့ အဆင့္ေတြထဲက ဘယ္အဆင့္ကိုေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာေလးကို အားလံုး ဝုိင္းစဥ္းစားၾကည့္ၾကဖုိ႔ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႕ကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႔ မလိုအပ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အျခားလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းတီးျပေနဖုိ႔လဲ မလိုပါဘူး။

  အခုေလာေလာဆယ္ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ပံုမွားယြင္းရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပႆနာရဲ႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာၿပီး အျခားေသာေဒသေတြကိုပါ ျပန္႕ပြားဆိုး၀ါးလာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ(Genocide) ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ … ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္းနဲ႕အတူ ကမာၻမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သိကၡာက်ပါလိမ့္မယ္။

  က်ေနာ္တုိ႔ေတြအားလံုး ဘာပဲလုပ္လုပ္ … ကိုယ့္လုပ္ရပ္တစ္ခုခုဟာ တုိင္းျပည္ကို အႏၱရာယ္တစ္ခုခုဆီတြန္းပုိ႔ေနတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနမလား၊ တိုင္းျပည္ကို အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ ေအာင္ ကာကြယ္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးလားဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

  ၿပီးေတာ့ … ကိုယ္ေရးသမွ်၊ ကိုယ္ေျပာသမွ်၊ အြန္းလိုင္းေပၚမွာ ကိုယ္တင္သမွ်ေတြကိုလည္း တာဝန္ယူတတ္ၾကပါေစ။
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  • ဟုတ္ပါတယ္။ က်ြန္မရုိဟင္ဂ်ာမဟုတ္ပါ။ ကရင္ပါလုိ့ အရင္နိဒါန္းပ်ဳိးပါရေစ။ ဘုရားတုိင္းဟာ
   အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားဖို့ဘဲ မိန့္ျကားခဲ့ျကပါတယ္။ ရခုိုင္ျဖစ္ေစ။ ဘဂၤါလီျဖစ္ေစ ေမတၱာတရား
   ဟာရင္ထဲမွာ တစ္ကယ္ရွိျကရင္ ဒီလုိျဖစ္လာစရာ အေျကာင္းမရွိပါဘူး။ လူမ်ိဳးစြဲ၊ဘာသာစြဲ
   သိပ္ျကီးလာရင္ ေလာကျကီးမွာ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုမွ မရွိဘူးဆိုတာ သမိုင္းကသက္ေသျပခဲ့
   ျပီးပါျပီ။ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြကို နားမလည္နုိင္တာတစ္ခုက ခရစ္ယာန္ဓမၼအမွုေဆာင္တစ္ခ်ဳိ့
   ကို ရခုိင္၇ြာေတြက ရခုိင္ေတြက တုတ္နဲ့ရိုက္သတ္ခဲ့တာကိုေတာင္ ခရစ္ယာန္အဖြဲ့ခ်ဳပ္က အစြန္း
   ေရာက္တစ္ခ်ဳိ့ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ ရခုိင္အားလုံး မဟုတ္ပါဘူးလုိ့ နားလည္ေပးခဲ့ျပီး အက်ယ္မ
   ခ်ဲ့ခဲ့ျကပါဘူး။ (ေသသြားခဲ့ရသူေတြရဲ့ မိသားစုေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။) အခုရခုိင္လူမ်ိဳး
   ေတြထိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘဂၤါလီအားလုံး မဟုတ္ပါဘူး လုိ့ ဘာျဖစ္လုိ့ နားမလည္ေပးနုိင္
   တာလား။ ဘာျဖစ္လုိ့ အစြန္းေတြေရာက္ေနရတာလည္း။ သိပ္အစြန္းေရာက္ေနရင္လည္း
   ဘဂၤလားနုိင္ငံနဲ့ပါ အဆက္အသြယ္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္မလုပ္ျကနဲ့ေပါ့။ ကူးသန္းဆက္သြယ္
   မွုမလုပ္ျကနဲ့ေပါ့။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားျခင္းဘဲ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္နဲ့ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကား
   ျကေပါ့။ ျဖဴျဖဴဆိုတဲ့သူေရးတာ သိပ္ျပင္းထန္လြန္းလုိ့။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မွု ပ်က္
   စီးမွာစိုးလုိ့ ရင္ထဲမ်ဳိသိပ္ထားတာေတြ ဖြင့္ေျပာလုိ္က္တာဘဲ။ ဘယ္ဘာသာ။ ဘယ္လူမ်ိဳးဘဲ
   ျဖစ္ျဖစ္ အစြန္းသိပ္ေရာက္လြန္းရင္ အက်ိဳးမဲ့စရာေတြဘဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ ပညာသတိရွိျကစမ္း
   ပါ။

 6. RNDP ကိုလည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ လာမယ့္2015ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၇ခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ့မဲကို NLD
  နဲ့ယွဥ္ျပီး မရနုိင္မွာစိုးရိမ္ျပီး ။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းေတာ့ မလုပ္ျကပါနဲ့လုိ့ ျမန္မာျပည္ျကီးကို
  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြနဲ့ ျပည့္ေနေစခ်င္ပါတယ္။ အမုန္းတရားေတြ၊ အာဃာတတရားေတြနဲ့ မျပည့္
  ေစခ်င္ပါဘူး။ ေကာင္းေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ့ကိုေတာင္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ဝါဒီျဖစ္ေအာင္
  တြန္းမပို့ျကပါနဲ့။ ဘင္လာဒင္ရဲ့လူေတြက ဒီလိုမ်ိဳးလူေတြကို ရွာေဖြျကည့္ရွု ေစာင့္ေရွာက္ပုံသြင္း
  ေပးတတ္ျကတယ္ဆိုတာ မေမ့ျကပါနဲ့။ အဲ့ဒီအခါျကရင္ ျမန္မာစစ္တပ္မေျပာနဲ့ ၇ခုိင္တစ္မ်ိဳးလုံး
  အကုန္တုိက္ေတာင္ မနုိင္နုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ၊ အာဖဂန္နဲ့အီရတ္မွာ သက္ေသေတြရွိပါတယ္။

 7. ေမာင္ႏိုင္….အလြန္ေတာ္ပါသည္။သာဓုေခၚပါ၏။မမ သည္လဲလူသားမွန္ေသာစိတ္ႏွလံုးရွိ၏။ က်န္းမာၾကပါေစ။တိုင္းျပည္အတြက္အဖိုးတန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။