ေက်ာခ်င္း ကပ္ရမည့္အခ်ိန္

Hits:4,808
20   | |

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာမ်ားကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျပန္လည္ ဂုဏ္တက္ ထည္ဝါေစသည့္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ႏိုဘဲလ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲသတင္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ၾကည့္ရႈရင္း ျမန္မာျပည္သား အမ်ားစု ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထည္ဝါစြာ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို လက္ခံရယူရံုမက ကမၻာအရပ္ရပ္က နားေထာင္ၾကည့္ရႈ ေနသူ မ်ားကိုပါ ၎၏ ႏိုဘဲလ္ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အရည္အခ်င္းကို ျပသသြားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာမ်ား၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သတင္းစာ မ်ားတြင္ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ သတင္းကို ဓာတ္ပံုမ်ား ေဝေဝဆာဆာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဘဝင္မက်၊ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းကို ျမန္မာအစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တျခားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကဲ့သို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဂုဏ္ယူျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္လား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းကို မေဖာ္ျပသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပခရီးစဥ္မတုိင္ခင္က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ရံုမက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားကိုေရာ၊ ဒုကၡသည္ မ်ားကိုပါ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာခဲ့ေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္အၿပီး ထိုင္းအစိုးရက ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ား၏ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရး အနည္းငယ္ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ကို ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ သမၼတက ၎၏ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကို ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည့္အေပၚ ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ဥေရာပခရီးစဥ္အၾကား ရခုိင္ျပည္၌ ျပႆနာမီးပြား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္ပဋိပကၡ က်ယ္ျပန္႔လာရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္ လိုသူမ်ား၏ ပေယာဂမ်ား မကင္းဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ ျပန္လည္ ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လိုသူမ်ား အတြက္ အၾကပ္ဆိုက္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ ခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကို တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အဓိကရုဏ္းအထိ မျဖစ္ရေလေအာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ၍ ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိုက္ ေသာေၾကာင့္သာ တႏုိင္ငံလံုးကို ေလာင္မီး မျပန္႔ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွာင္မိုက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ယခုအခါမွ အလင္းေရာင္ငယ္ေလး တစကို စတင္ ျမင္ရခါစ ျဖစ္သည္။ ထိုအလင္းေရာင္မွာလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို အလင္းစက္ကေလး မေပ်ာက္သြားရန္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ဆက္လက္ ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံႀကီး အသီးသီး အေပၚတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အရွိန္အဝါ ႀကီးမားေနသည္ကို ျငင္းဆို၍ မရႏုိင္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ပတၱျမား ႏံြနစ္ရိုး ထံုးစံမရွိသကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ မည္သည့္ ႏြံအညစ္အေၾကးႏွင့္ ဖုံးကြယ္၍ မရႏိုင္သည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရေပလိမ့္မည္။

တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားကို လိုသကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစေဖာ္ လုပ္ကိုင္ ေနမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာ ခ်ီးက်ဴးအားေပးၿပီး အရွိန္ေကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကူညီရေပမည္။

ယခု အခ်ိန္သည္ ေနာက္ကို ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေသးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ ကာလဟု သံုးသပ္ မိပါသည္။ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ အတြက္ ေစတနာရွိရွိ အလုပ္လုပ္ေနေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆိုလွ်င္ ယခုအခ်ိန္က ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေက်ာျခင္းကပ္၍ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ေကာင္းဟု ဧရာဝတီက ယံုၾကည္ပါသည္။


14 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. မေဟာ္သဓာ

  အခ်ိန္အခါႏွင့္ကြက္တိျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးေသာ အယ္ဒီတာကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္းဦးစြာေျပာလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အလြန္တရာခံတြင္းေတြ႕ေသာ အာေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္ေနသူအားလံုးလည္း တစ္သေဘာတည္းရွိမည္ထင္ပါသည္။ သမၼတႏွင့္တကြ အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ေနၾကေသာ နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္အားလံုး ေဒၚစုကို၀န္းရံကူညီၾကဖို႕ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ ေဒၚစု အေနာက္နိဳင္ငံေတြသြားျပီး ဆုလက္ခံယူယုံသာမက တိုင္းျပည္အတြက္၊ျပည္သူေတြအတြက္ တတ္နိဳင္သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ေျပာၾကားေနတာ အားလုံးအျမင္ပါပဲ။ ဒါကို ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကလူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ဥေရာပနိဳင္ငံေတြမွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ေတြ သြားယူေနတာကို နိဳင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာေတာင္ ေဖာ္မျပနိဳင္ေလာက္ေအာင္ သေဘာထားေသးသိမ္တာေတာ့ နိဳင္င့ံေခါင္းေဆာင္၊ေယာက်္ားေတြ မပီသရာက်တာမို႕ အလြန္ရွက္ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ သတိေပးခ်င္ပါသည္။ နိဳင္င့ံေခါင္းေဆာင္ေတြပီသေအာင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ႕အက်ိဳးကိုပိုၾကည့္ေပးၾကပါ။ ။ ကိုယ့္အက်ိဳးကိုေလ်ာ့ၾကည့္ၾကပါ။ သမိုင္းေကာင္းတြင္ရစ္နိဳင္ၾကပါေစ။

  • ေဒၚစု ေျပာတဲ ့စကားတခြန္း၇ိွပါတယ္.. သူ ့ရဲ ့ဥေရာပ ခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳလာတဲ ့ခရီးစဥ္မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာပါ.. ဒီစကားကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္ေသခ်ာေတြးျကည့္ရရင္.. ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုကိုယ္စားမျပဳမွေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ကိုယ္စားျပဳလာတာမဟုတ္ဖူး.လို ့ဆိုလိုတာနဲ ့တူတူပဲ… သူ ့၇ဲ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ ျဖစ္တဲ ့ႏိုဘယ္လ္ဆု ယူဖုိ ့နဲ ့ယူ တူး စတိတ္ရိွဴးပြဲ ျကည့္ဖုိ့ အေပ်ာ္ခရီးထြက္လာတာလို့ သြယ္၀ိွဳက္ေျပာလိုက္တာနဲ ့တူတူပဲလို့ က်ေနာ္သံဳးသပ္မိပါတယ္….

 2. Excellent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. I as a citizen of Myanmar feel shame of our Media headed by u kyaw san who declared his ministry to be international and ethical. Now everybody can realize their genuine concept to the daily news of what and how Daw Suu is doing the progress of Myanmar political movement on the International Political Stage. This present state media and their current news are full of bias and prejudice. We people haven’t got any confidence on the Myanmar state media.

 4. ျပည္စိုး

  အင္း ေဒၚစုၾကည္ ဆုလက္ခံယူတာထက္ ရခိုင္အေရးကို စိတ္၀င္စားသူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၃ ပံုရင္ ၂ ပံု ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိပါတယ္. ဘယ္သူ႔ကို ေမးေမး ရခိုင္အေ၇းကိုပဲ စိတ္၀င္စားေနၾကတာပါ. . . တဦးတစ္ေယာက္ရဲ႔ အမ်ားအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကို ဦးစားေပးရမွာလဲ. တကယ္လိုပဲ ေဒၚစုက ျပည္သူေတြအေပၚ ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ဒီေလာက္နယ္စပ္ျပသ၁နာအေရးကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမွာေပါ့. ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လာပီး ဘင္ဂလီေတြက ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အျခားႏိုင္ငံေတြ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ရွင္းျပရမွာေပါ့. အခုေတာ့ ဘင္ဂလီ အေရး ဘာေတြမ်ား `ဟ` ဖူးလုိ႔လည္း ဘင္ဂလီေတြကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ေနတာ. . .

  • ခင္ဗ်ား သေဘာထားနဲ ့က်ေနာ့သေဘာထား .. တူေနတယ္.. က်ေနာ္လဲ ေဒၚစုကို အခုလို ျမန္မာအစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳခရီးမဟုတ္တဲံ့ ့(ျမန္မာႏိုင္ငံကုိယ္စားျပဳလာတာမဟုတ္ပါလို့ဆိုလိုတာနဲ ့တူတူပဲ) ဒီဥေရာပခရီးစဥ္ကို ကန့္ကြက္ပါတယ္…. သူ ့၇ဲ ့အရည္ခ်င္းနဲ ့ထက္ျမက္မွဳ ထင္ေပၚေက်ာ္ျကားမွဳကိုေတာ့ အသိမွတ္ျပဳပါတယ္.. ဒါေပမဲ ့့ နုိင္ငံတကာမွာ သူေျပာလိုက္တဲ ့မိန္ ့ခြန္းေတြက ..ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုး၇ရဲ ့ထင္သင္ျမင္သာ၇ိွတ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္သံုးသပ္တာေတြက..ဖြင့္ေပးေတာ့မယ္တံခါးကို သူမကိုယ္တိုင္ျပန္ဆြဲေစ့ျပီး ပိတ္ခ်င္ေနတာနဲ ့တူေနပါတယ္…..

 5. ္father of ug

  ႀကံ့ဖြတ္ေနာက္လိုက္။ မင္းကဘာသိလို႔အေမစုကိုေ၀ဖန္တာလဲ။

 6. ဘုရားေတာင္ ေဒ၀ဒတ္ဆိုတဲ့ အေႏွာက္အယွက္ ေကာင္ရွိေသးတာဆိုေတာ့ ခုလို ဘုမသိဘမသိ ေပါက္ပန္းေစး ေကာင္ေတြ အေမစုကိုေ၀ဖန္တာ မဆန္းပါဘူးေလ-ခြင့္လြတ္ရမွာေပါ့-

 7. ug တို႔ ျပည္စိုး တို႕ မွန္တာေျပာေတာ႕ hudden due to low comment rating
  ျဖစ္သြားတယ္
  တကယ္တန္းေတာ႕ ေဒၚစု ရဲ႕ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာဘာေတြမ်ားတိုင္းျပည္နဲ႕လူထုအေပၚ
  အက်ိဳးရိွလာမလဲ? အစိုးရကိုအတိုက္အခံလုပ္တာကလြယ္ပါတယ္။
  တိုင္းျပည္နဲ႕လူထုအေပၚအက်ိဳးရိွမဲ႕အေရးကေတာ႔ပါးစပ္ကေျပာေနရံုနဲ႕မၿပီးပါဘူး။
  ထိုင္းသြားတံုးက ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွုေတြမလုပ္ေစခ်င္ေသးဘူးလို႔ေျပာခဲ႔တယ္ အဲဒီအက်ိဳးဆက္က အေမရိကန္လႊက္ေတာ္မွာျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႕ေရး
  တႏွစ္ဆက္ျပီးလုပ္အံုးမယ္ေလ။ ျပည္သူေတြဘဲနစ္နာၾကအံုးမွာမဟုတ္လား အရင္တံုးကလဲဒီပိတ္ဆို႕ေရးေတြေၾကာင္႕အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြကအမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ား
  ႀကီးအလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ျပီးေငြရွာရင္းဘ၀ပ်က္သူေတြပ်က္ခဲ႕ၿပီးၿပီ။
  အခုသြားရင္းနဲ႕ ရုိဟင္ဂ်ာျပသနာဖိအားမေပးဘို႕ေျပာလာႏိုင္မလား ဒါမွမဟုက္
  us ေမြးတားခဲ႕ကဲ႔ KIA နဲ႕ေျပလည္မွဳရေအာင္ေျပာလာႏိုင္မလား ဒါမွမဟုက္
  uk ကိုအလြမ္းေျပသြားခဲ႕တာလားဆိုတာေစာင္႔ၾကည္႕ၾကရေအာင္

 8. ျမန္မာေတြကေတာ့အခ်င္းခ်င္းကိုက္မယ္။အေရးၾကီးလို႕ေသြးစည္းရမယ္ဆိုရင္ဒီအုပ္စုကလုပ္သလို၊ဟိုအုပ္စုကဖန္တီးသလို၊ဟိုလိုဒီလိုနဲ႔ပဲတရုပ္ကၽြန္၊ကုလားကၽြန္ျဖစ္မဲ့လူမ်ိဳးေတြ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မင္းတို႔တမ္းတေနေပမယ့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကမင္းတို႕လိုလူမ်ိဳးေတြကိုလက္ခံခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး။သူ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာဟာဒီလူမ်ိဳး၊ဒီနုိင္ငံနဲ႔မတန္ဘူး။ဒါေၾကာင့္ကံတရားကသူ႕ကိုေစာေစာေသခို္င္းလိုက္တာ။ကိုယ္နဲ႕တန္တဲ့အစီုးရဘဲရမယ္။အေမစုသာေအာ္ေနတာ။ကိုယ့္ဖက္ကိုယ္ယက္ေနတာပဲ။အေမစုဆုေတြရလို႕၊ေမြးေန႕မို႕လို႕၊ကုန္ေစ်းႏႈံးေတြက်သြားလား၊ကုန္သည္ေတြလဲ NLD ဝင္ေတြအမ်ားၾကီးဘဲ။ေဒၚစုလဲဒီဆုေတြမက္ေမာေနတာနဲ႕ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈအေတာ္မ်ားမ်ားစြန္႔လႊတ္ရျပီ။ေကၽြးတိုင္းလဲမစားနဲ႕။ေပးတုိင္းလဲမယူနဲ႔တဲ့။သူ႕ကၽြန္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ပါ။ဆုဆိုတာျပည္သူလူထုကေပးတဲ့ဆုကပိုေကာင္းပါတယ္။ငါးမွ်ားခ်ိတ္နဲ႕ေတြ႕မွာစိုးရိမ္ပါတယ္။ေနာက္ခံ Back Ground အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာလံုးဝလက္ခံလိုက္ပါျပီ။အေမစုဆုေတြရလို႕ဝမ္းသာသလို ၈၈ ဦးကိုကိုၾကီးတို႔ဘာမွမရတာကိုေတာ့ဘဝင္မက်ဘူး။နုိင္ငံျခားမွာမၾကီးျပင္းခဲ့ရလို႔ျဖစ္မယ္။ဦးသန္႔အတြက္လဲစိတ္မေကာင္းဘူး။ဘယ္သူ႕ဆီကမွဘာမွမရလိုက္ဘူး။ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လဲစိတ္မေကာင္းဘူး။ထမင္းဖိုးေန႕တြက္မရပဲ comment ေရးေနရလို႕။

 9. The first thing that comes to mind when reading the criticisms of the Lady is jealousy and envy from the government and their followers alike. They know that no one else in the current government is of such quality and high standing in terms of morality, principles, farsightedness and bigheartedness. They are displaying every bit of character, standard and poor upbringing as much opposite as the Lady is full of grace. Instead of taking pride in one of the finest examples of human dignity of our time, they take every little opportunity to belittle, undermine and smear her name and what she stands for. They just can’t see far beyond their immediate servile needs for selfish reason simply because they know that they are becoming obsolete and heading into oblivion in the new democracy friendly society of tomorrow Burma. They are simply too egocentric to grasp the meaning of freedom, principles and human dignity which DASSK stands for.

  Lest they forget, they were given more than two decades, five decades if counted from 1962, to rule and develop Burma. What is the result? It doesn’t take a rocket scientist to see that Burma is now on par with the poorest and the most laggard countries not only in Asia but on the whole earth. Had it not been for DASSK and freedom fighters, Burma today will still be under the dark ages ruled by the uneducated and the nonintellectuals, to say the least, very much similar to North Korea.

 10. I really like your article. This is the real situation in our country. We must be united. Please support president U Thein Sein and Daw Su. I think they are really good, don’t waver.

 11. ခုေလ်ာက္ေနတဲ႕နိုင္ငံေရးလမ္းမွာ တစ္ခုပဲျပင္လိုက္ရုံနဲ႔အားလံုးေကာင္းသြားမယ္..
  ယံုႀကလား၊?
  အေျဖကေတာ့…..
  (လူေဟာင္းေတြ ေဘးဖယ္ေနာက္ဆုတ္ေပးလိုက္တာပါ.)
  ္.တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႕ခက္ခက္ခဲခဲစဥ္းစားဖို႔မလိုဘူး
  ဒီတိုင္းပဲယံုတယ္.
  မေက်နပ္ရင္လဲေသ…

 12. Ug,I can see ur level from ur comment.