သမုိင္းကို ရဲရဲ ရင္ဆုိင္ပါ

Hits:4,502
17   | |

၂၀၁၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံု ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ အေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရက ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရံုမက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝန္းအတြင္းရွိ သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးကိုပါ မိုင္းခြဲ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ ျမန္မာသူေဌးႀကီး ဦးညိဳ၏ လွဴဒါန္းမႈေၾကာင္း ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ မလြတ္ေျမာက္ခင္ ကတည္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝန္းအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ အမွတ္အသား တခု ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး က်ိဳးပမ္းမႈတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေျခစိုက္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုႀကီးဟု သမိုင္းဆရာမ်ားက မွတ္တမ္းျပဳ ၾကရသည္။

ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္း၊ ကိုႀကီးႏုမွ စ၍ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေမြးထုတ္ေပး ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး အႀကိဳ၊ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ျငင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာျပည္၏ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ စံျပဳရမည့္ အမွတ္အသားမွာ ေရႊတိဂံုေစတီဟု ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စံျပဳရမည့္ အမွတ္အသားမွာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ကို ႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကမူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ တက္ႂကြေသာ က်ိဳးပမ္းမႈ၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာ ခံမႈမ်ားကို ေျမေအာက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အသံုးခ်ေနသည္ဟု လြဲမွားစြာ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အမွန္မွာ ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည့္ ေခတ္ကာလ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ခဲ့၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ သည္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အဝတို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား သမဂၢကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို စစ္ဖိနပ္ႏွင့္ နင္းေျခလိုက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာ လြတ္လပ္ေရးတို႔ အတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား သမဂၢ မရွိေတာ့သည့္ အျပင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာျပည္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း သည္ ယခု အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနဝင္း၏ အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရံု မက ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ပညာေရး စနစ္ကိုပါ လ်စ္လွ်ဴရႈခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတြင္မူ ပညာေရး စနစ္ကိုသာမက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကိုပါ မသိမသာမွ သိသိသာသာ တျဖည္းျဖည္း ကန္႔သတ္ လာခဲ့သည္။

သမုိင္းဝင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ သစ္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူစုခြဲခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ သာမန္ဘြဲ႕ရမ်ားကို စက္ႏွင့္ လွည့္ထုတ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္ေပးေနရံုမက အေဝးသင္ ပညာေရးစနစ္ကို ဖန္တီးကာ အနီးကပ္ ၁၀ ရက္အျပတ္ သင္၍ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားကို ေပါေပါမ်ားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ပညာ အမွန္တကယ္ မတတ္ဘဲ ဘြဲ႕ရခဲ့သူမ်ားမွာ အေလးစား မခံရေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ဘဝျဖင့္ ျမန္္မာျပည္တြင္ ေတာင္ပံုရာပံု ပံုလွ်က္ရွိသည္။

တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း တစတစ နိမ့္ပါးေနခ်ိန္တြင္ ပညာေရး အေဆာက္ အအံု ျခစားမႈေၾကာင့္ ေငြေပးႏိုင္သူမ်ား အလြယ္တကူရႏုိင္သည့္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရ ဆိုသူမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ မဆိုထားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံကပင္ စာရင္းမသြင္းသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။

ယခု အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ လွပေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပညာေရးက႑ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ပညာေရးစနစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အထက္မွ အမိန္႔ေပး တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အင္အားကို အသံုးခ်သင့္သည္၊ ေက်ာင္းသား အေျချပဳသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးကို အစိုးရက ႀကိဳဆိုကာ ပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆဲဗင္း ဇူလိုင္ အေရးအခင္းသည္ သမိုင္းျဖစ္သည္။ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ဆံုးရႈံုးမႈမ်ားကို သမိုင္းထဲမွ သခၤန္းစာ ယူရမည့္ အခ်ိန္ ယခု က်ေရာက္ၿပီ။ သမိုင္းကို မေမ့သင့္၊ ခ်န္မထားသင့္ေပ။

မတရားသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားကို စာနာေထာက္ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းကို ရဲရဲ ရင္ဆိုင္သည့္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား သာမက တႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ ႏွစ္ ၅၀ ေရႊရတု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား က်င္းပခြင့္ ေပးသင့္ေသာ္လည္း သမိုင္းမွန္ကို ရင္မဆုိင္ရဲေသာေၾကာင့္လား မသိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

သမုိင္းကို ရင္မဆုိင္ရဲလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ ရင္တြင္းမွ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားကို စတင္ ကုစားေပးရင္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အားထုတ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ဟု ဧရာဝတီက ယူဆေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


12 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ကိုုေအာင္ေအာင္

  အာရွ ႏိုုင္ငံေတြဟာ ကိုုယ့္သမိုုင္းကိုု ကိုုယ္ ရင္ မဆိုုင္ရဲ ၾကဘူး။ ဂ်ပန္ ဟာ ဥပမာေကာင္းတခုုဘဲ။ သူရက္ရက္ စက္စက္ လုုပ္ခဲ့တာေတြကိုု ဘယ္ေတာ့ မွ ၀န္မခံဘဲ နဲ. ျငင္းကြယ္ဖိုု. အျမဲၾကိဳးစားတယ္။ အဲေတာ့ ဂ်ပန္ဟာ သမိုုင္းအရိပ္ဆိုုးေအာက္က မထြက္ႏိုုင္ဘူး။ ဂ်ာမနီ ဆိုုရင္ သူ.အမွားကိုု လက္ခံလိုုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေရွ.ဆက္သြားတယ္။ အတိတ္ဆိုုးေအာက္ က ရုုန္းထြက္သြားတယ္။
  ဗမာ စစ္ဗိုုလ္ေတြလဲ အတိတ္ဆိုုးေအာက္က ရုုန္းမထြက္ႏိုုင္ဘူး။ အတိတ္ဆိုုးကိုု လက္ခံလိုုက္ျပီး ရင္ အနာဂါတ္ကိုု္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသြားလိုု. ရျပီ။ အေႏွာင္အဖြဲ.ထဲ က ရုုန္းထြက္ႏိုုင္ျပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတိုု.က ရာစုုႏွစ္တ၀က္ေလာက္က ဆရာၾကီး လုုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ သူတိုု.နဲ. မသိတဲ့ စစ္ဗိုုလ္ေဟာင္းေတြကိုု ကာကြယ္ေပးခ်င္ၾကတာလား။ သူတိုု. ရဲ့ တပ္မေတာ္ ဆိုုတဲ့ ဟာၾကီး အမွားလုုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုုတာကိုု လက္မခံ ျငင္းဆန္ ခ်င္တာလား။ စစ္ဗိုုလ္ေတြကိုုယ္တိုုင္ေရာ သူတိုု.ဘာေတြကိုု ေဗ်ာင္ ဖံုုးဖိေနရတယ္ ဆိုုတာကိုု နားလည္ၾကရဲ့လား။
  အတိတ္ကိုု ရင္ဆိုုင္လိုုက္ၾကစမ္းပါ။ စစ္သားဆိုုတာ ေယာက်ၤားေတြ ဆိုုရင္ေပါ့။

 2. It is right that my country education standard is lower.
  (unskilled manpower)-(Education and Training)-(semi-skilled manpower)-(work)-(skilled manpower)
  As your opinion, Education and Training is very important but PhD and bachelors Degree Responsibilities were proliferated non knowledge.How does we have skilled manpower.?

 3. သမိုင္းလား အုပ္က်င္းလား ကုလားေက်ာင္းလား

 4. တကၠသိုလ္ ဆိုတာ လံုး၀လြတ္လပ္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွဥာဏ္ပညာရွင္သန္တိုးတက္ႏိုင္မယ္။

 5. ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း

  သိန္းစိန္အစုုုိးရဟာ စစ္အုပ္စုက အင္ထုလုိက္တဲ့ အစုိးရအတုျဖစ္တယ္ဆုိတာ တေျဖးေျဖးရုပ္
  လံုးေပါ ္လာပါျပီ။ သိန္းစိန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနပါတယ္လုိ ့ေရွ ့ကေအာ္လုုိက္၊ စစ္တပ္က
  ေနာက္ကေန တုိင္းရင္းသားေတြကုိလုိက္ျပီး တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္လုိက္နဲ ့ လုပ္ေနျကတာ
  အေတာ့္ကုိ အရုပ္ဆုိးအက်ဉ္းတန္လြန္းလွပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ကြယ္ကျကုိးကုိင္မွ ုရွိေနလုိ ့ ခုလုိ ေရွ ့ေနာက္မညီျဖစ္ေနရတာပါ။ ေနာက္ကြယ္က ႀကုိးကုိင္ေနတာ စစ္တပ္ကလြဲလုိ ့ဘယ္သူရွိနိုင္ဉီးမွာလဲ။ စစ္တပ္ကေနာက္ကြယ္ကေနျကိ ုးဆြဲေနသမွ် အမိန္ ့အာဏာေပးမယ္၊ ဖမ္းဆီးမယ္၊ ခိ်မ္းေခ်ာက္မယ္၊ လစ္ရင္ေျဖာင္ပစ္မယ္ စတာေတြနဲ ့လြတ္ကင္းဖုိ ့မေမွ်ာ္လင့္ျကပါနဲ ့။ အစတုန္းကေတာ့ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံသစ္ဆီ ခီ်တက္ျကရေအာင္ဆိုျပီး ခုေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္
  ေတြကုိအာဏာသံနဲ ့လုိက္ျပီး ပိတ္ပင္တားဆီးေနျပန္ျပီ။ စစ္တပ္ကုိ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ မလွန္
  နုိင္သမွ် ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ ့ လမ္းသိပ္မျမင္ေျကာင္းပါ။ သိန္းစိန္အစိုးရကုိ ယံုစားျက
  သူေတြ သတိထားေတာ္မူျကပါကုန္။

 6. ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း

  ၆၂ ၊ ၇ရက္၊ ဇူလုိင္ အေရးေတာ္ပံု တြင္ စစ္အာဏာရွင္ နွင့္ ေနာက္လုိက္ေခြးေတြ ကုိ ဉီးမညြတ္ဒူးမေထာက္ပဲ တုိက္ပြဲ၀င္ကာ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ျကေသာ ေနာင္ေတာ္ ေက်ာင္း
  ေတာ္သားျကီးမ်ားကုုိေလးျပ ုပါသည္။
  ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း
  ခီ်ကာဂုိ။
  (၆၉ကြ်န္းဆြယ္အေရးအခင္းေက်ာင္းသားေဟာင္း)
  ကုိထြန္းသြင္၊ ကုိျကင္ဉီး၊ လက္ပြါးသိန္းျမင့္၊ ေစာ၀ီးလ္ဖရက္၊ ကုိေအာင္သန္း၊
  ကုိသန္းထြန္း၊ နွင့့္တြဲဘက္ေထာင္မွ ရဲေဘာ္တုိ ့အားထာ၀ရသတိရလ်ွက္။

 7. သမိုင္းဆိုဒါ….အတိတ္ကအမွန္တရားကိုေျပာျပတဲ.အဖိုးအိုတစ္ေယာက္ဘဲ..
  ဒါေျကာင္.မို. ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ.သူေတြ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ သမိုင္းရဲ.အမွန္
  တာရားကိုေဖာ္ထုပ္ဖို.ေသြးမေျကာင္ျကပါနဲ.လို.
  တိုက္တိုးႏိုးေဆာ္ပါရေစ…..

 8. Maung Kyaw Nu ,A former political prisoner of conscience

  We salute all hero of 7th July. 50 years over ,we failed to follow and full fill our seniors who fought to restore rule of law.Our seniors were crushed by war dog Ne Win. Ne Win’s pet dogs crushed my fellows during 70s and my younger colleagues in 8888 ,2007s.
  We betrayed Ko Aung San,Ko Ba Hin ,Ko Aung Gyaw ,Ko Salai Tin Maung Oo.
  We joined hand with Ne Win’s pet dogs in the name of change, reconciliation and ceasefire. These war dogs controlled mostly all wealth ,news medias and power.They didn’t stopped killing ,arresting ,burning houses ,raping women and looting national and individual properties.
  They recently killed more than 20 thousands Rohingyas ,burned thousands of houses and raped hundreds of women. The same ethnic cleansing are going against the Kachin and other ethnics.
  Now ,the pet dogs start arresting student activists. How some people in the name of politic budding with these killer pet dog . If the politic is going like this,
  it will take another 50 years to restore rule of law in Burma.
  Freedom can not come to you with out shedding blood. Freedom is not a banana you can easily buy from the shop.

  COME FORWARDS TO SAVE THE COUNTRY FROM WAR DOGS AND SO CALLED OPPORTUNIST POWER MONGER ACTIVISTS.
  Salute to 7th July.

 9. သမိုင္းကို ျပည္သူကဖန္တီးတယ္လို႕ဆိုတယ္ သမိုင္းမွာအေျပာင္းအလဲကို လိုျခင္သူကျပည္သူေတြျဖစ္ၿပီး အေျပာင္း အလဲကို ဆန္႕က်င္သူက အုပ္စိုးသူ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြ ဒီထက္ထူးသူေတြက စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပါ။ သမိုင္းလို႕ေျပာရင္ စနစ္ဆိုတာကို ေမ့ထားလို႕မရဘူးထင္တယ္ ။ စနစ္ကို သေဘာေပါက္မွ အျဖစ္ကိုနားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အျဖစ္ကိုသက္သက္ေျပာေနရင္ စနစ္ကိုေမ့ထားရင္ အျဖစ္ဆိုတာ အေပၚယံေျပာင္လဲလို႕ရေပမဲ့ စနစ္ ကေတာ့ အျမစ္ကလွန္မွရတာပါ။ ဒါေလးတခုစဥ္းစားၾကည့္ပါ –
  What is Political Science?
  Political science is the study of governments, public policies and political processes, systems, and political behavior. Political science subfields include political theory, political philosophy, political ideology, political economy, policy studies and analysis, comparative politics, international relations, and a host of related fields.

 10. We pay homage to our brothers and sisters who sacrificed their lives for the democratic freedom of our University life and progressive culture. A group of military leaders who had not enough education, ideas and knowledge to assess the value of our students life spoiled everything systematically. Gunned down the activists, bombarded the symbol of students union and uprooted everything from the University campus. One and only Bo Aung Kyaw died by the Colonial troops during the strike but hundreds lost their lives by our own myochit Myanmar troops. It’s a pity how and why we forget 7 JULY.

 11. ဘာပညာမွမတတ္ဘဲဘာအလုပ္မွျကိုးျကိုးစားစားမလုပ္ဘဲနဲ့ကိုယ့္ထက္ျမင့္တဲ့လူကိုဖားျပီးျပား
  ေနေအာင္ေျကာက္ျပ ၊ကိုယ့္ထက္နိမ့္တဲ့လူကိုအေသနွိပ္ကြပ္ ျပီးခ်မ္းသာခ်င္တဲ့လူတန္းစား
  ကိုစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေနအမ်ားျကီးေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့သမို္င္းဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္မွာရွိတယ္။
  ေက်ာင္းသားသမို္င္းမွာေတာ့ တို္င္းသူျပည္သားေတြေကာင္းစားဖို့။ျငိမ္းျငိ္မ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ့ေနရဖို့လုပ္
  ေဆာင္ခဲ့တဲ့သမိုင္းဘဲရွိတယ္ကိုယ္ျကိဳးရွုာခဲ့တာတစ္ခုမွမရွိခဲ့ျကဘူး။

 12. How ?
  ‘ Who is going to bell the cat ‘ ?

  Tell me how.

  Can you tell me how.

  How can you/ we ‘ face’ ?

  Tell us how.