ျမန္မာ အလုပ္သမားအေရး ထိေရာက္စြာ ကူညီေစခ်င္

Hits:1,650
5   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ထားဝယ္ေရနက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား ေရးထိုးႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈသာမက ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

သမၼတႏွင့္ အတူ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရး ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ် ထိေရာက္စြာ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မသိရေသးေပ။

ယခင္ နအဖ အစိုးရလက္ထက္က စီးပြားေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံရံုမွ် မက အေျခခံ လုပ္ခ လစာကိုလည္း ထိုင္းႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားထက္ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေရး ကိစၥ တခု ႀကံဳရလွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာသံရံုးအပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရက လ်စ္လွ်ဴရႈထားခဲ့သည့္ အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားသည္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးမႈ ခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ျမန္မာစကားကိုပင္ မေျပာမဆိုရဲသည္ အထိ အေၾကာက္တရားႏွင့္ သူတပါးႏုိင္ငံတြင္ ပင္ပန္းစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရသည္၊ ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ား ဘက္က ဖိႏွိပ္မႈ၊ လစာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ မမွ်တမႈမ်ား ရွိသည္ကို သိေသာ္လည္း စားဝတ္ေနေရးကို ငဲ့၍ ခါးခ်ိဳး အလုပ္လုပ္ခဲ့ ၾကရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္၍ ထုိင္း – ျမန္မာ အစိုးရ ပူးေပါင္းကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး၍ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ျခစားသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အာဏာပိုင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ ၾကားပြဲစားမ်ား ေတာင္းခံေသာ ေငြေၾကးကို မေပးႏိုင္သျဖင့္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္ နည္းပါးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တာဝန္စတင္ယူသည့္ ေနာက္ပိုင္း သမၼတကိုယ္တုိင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အေရးကို ၎၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲ၌ အေရးတယူ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလာခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္သား မ်ားအေပၚ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးလည္း တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ မဟာခ်ိဳင္ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာကာ ထုိင္းအလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္တြင္ ထိုင္းအစိုး၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာသည္။

ထုိင္း အလုပ္ရွင္မ်ား ဘက္က ေခါင္းပံုျဖတ္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ခလစာကို တေျပးညီ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္က တေန႔လွ်င္ ဘတ္ ၁၀၀၊ ၁၃၀၊ ၁၅၀ စသည္ျဖင့္ အလုပ္ရွင္ေပၚ မူတည္၍ ေပးေနေသာ လစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ မွစတင္၍ ဘတ္ ၃၀၀ စီ တေျပးညီ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ဟု ထုိင္းအလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေဖာ္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္။

လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိရသည္။ ထိုင္းရုပ္သံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကို အသားေပး ေဖာ္ျပလာသည္မွာလည္း ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ တေျပးညီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္က ျပသသည့္သေဘာဟု ယူဆသည္။

အလားတူ ထုိင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ျမန္မာစာ ဌာန၊ ျမန္မာစာ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကား လိုသူ ေက်ာင္းသားမ်ား မ်ားျပား လာသည္ဟုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ၾကားသိရသည္။

ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေၾကာင့္သာ မကဘဲ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုေသာ ထိုင္းအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနသည္ဟု ျမင္သည္။ ယခင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေရေျမခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုး အျမင့္ဆံုး ရွိခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ လက္ရွိထက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး အနည္းဆံုး ၃ ဆခန္႔ တိုးျမႇင့္ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိုင္းအစိုးရဘက္က ျမန္မာအလုပ္အမားမ်ား အေရးကို ခ်န္လွပ္မထားျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို အေရးတယူ ျပဳလာျခင္းတို႔မွာ ထူးျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥ တရပ္မဟုတ္ေပ။ ထုိင္းရုပ္သံမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း အသားေပး ေဖာ္ျပလာသည္မွာလည္း ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာဝ ႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧရာဝတီက ႀကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ယခင္က တဆင့္ႏွိမ့္ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ က်န္ရွိေနေသးသည္။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး တေျပးညီ ခံစားခြင့္ ရွိလာၿပီဟု ဆိုရာတြင္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ မၾကာေသးခင္က ထိုင္းအလုပ္သမား ဝန္ႀကီး၏ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လွ်င္ ေနရင္းႏုိင္ငံ ျပန္ပို႔မည္ဆိုေသာ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ကိစၥ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက သံုးသပ္လာၾကသည္။ အလားတူ တရားဝင္ လက္မွတ္ ရရွိရန္ ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္ မတတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား မရွိျခင္း၊ လက္မွတ္ရရွိရန္ အလုပ္လုပ္ရာ ေဒသမွေန၍ တနယ္တေက်းသို႔ အလုပ္ဖ်က္၍ မသြားလိုျခင္း စသည့္ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား မွ်တစြာ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုး တုိင္တည္သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကလည္း ထိုက္သင့္သည့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အဓိက တာဝန္ရွိသူ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရးကို အမွန္တကယ္ ေျပာဆို၍ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမွာ အစိုးရ တာဝန္ယူ ထားသူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တုိင္ ျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရး ထိေရာက္ေပလိမ့္မည္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး တိုးျမႇင့္ရန္ စာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ နည္းတူ တိုင္းျပည္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ တူေသာ ျပည္သူမ်ားအား ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ၎တို႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဥပေဒျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါေၾကာင္း ဧရာဝတီက တုိက္တြန္း လိုက္ပါသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမန္မာအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ့
    ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္းအလြယ္တကူရွာလို႔ရမဲ့ေနရာမ်ားကိုေဖၚၿပေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

  2. ပြဲစားေတြဟာသူ႕ဘက္ကိုယ့္ဘက္မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။အခုတစ္ခ်ိဳ႕ပြဲစားေတြဟာကိုယ့္ျမန္မာ ျပည္သား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္မငွဲ႕ညာပဲေငြမ်က္ႏွာပဲၾကည့္ျပီးႏွိမ္ျပီးဆက္ဆံတာ၊ေခါင္းပံုျဖတ္တာ ေတြအမ်ား ၾကီးရွိပါတယ္။ ပြဲစားေတြဟာသူ႕ေနရာႏွင့္သူကၽႊမ္းက်င္မႈေတြရွိၾကပါတယ္ ။ ကိုယ္မကၽႊမ္းက်င္တဲ့ေနရာမွာသူတို႕ကိုအားကိုး ရပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္အခုထိုင္းႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဟာတရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ အေရးေတြ ဘာလုပ္လုပ္ ပြဲစားမပါရင္ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး၊ ဒီအေရးေတြကိုလုပ္ေနတဲ့ထိုင္းတာ၀န္ရွိ သူ ေတြနဲ႕ျမန္မာဘက္ကတာ၀န္ရွိသူေတြကပြဲစားကိုပဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးထားတယ္ဆိုေတာ့သူတို႕ေတာင္း သေလာက္ ကိုေပးရတာေပါ့ ။ အမွန္ေတာ့ကိုယ္ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာသင့္ပါတယ္။အဆင္မေျပလို႕သာ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ လာေနရတာပါ ၊ ထိုက္တန္တဲ့အခေၾကးကိုရေနတာပဲ ႏွိမ္ျပီးဆက္ဆံတာ တို႕၊ ေအာ္ေငွာက္တာ တို႕မလုပ္ပဲနဲ႕ကိုယ့္ဘက္ကအျပည့္အ၀တာ၀န္ေက်ေအာင္သေဘာထားၾကီးစြာနဲ႕လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။