ျမန္မာျပည္ အရင္အတိုင္း မဟုတ္ေတာ့

Hits:6,004
11   | |

ျမန္မာျပည္တြင္ က်က္သေရဂုဏ္ေရာင္ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းမွလြဲ၍ ဂုဏ္ယူခ်င္စရာ အေၾကာင္း ရွားပါးလြန္းခဲ့သည္။ မတရားမႈ၊ မညီမွ်မႈ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပမ္းမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အထီးက်န္မႈ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေပ်ာက္ဆုံး ေနခဲ့ေသာ က်က္သေရ ဂုဏ္ေရာင္ ျပန္လည္ ထြန္းေျပာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေရး အရ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား၊ သယံဇာတ သုံးစြဲမႈ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိေရးႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ၊ ကခ်င္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥ စသည့္ က႑ေပါင္း မ်ားစြာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူရသည့္ တာဝန္ထမ္းရသည္မွာ ၁၈ လ သာရွိေသးၿပီး ထိုတာဝန္ကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကို နားလည္ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္မွာ သမိုင္း ေမာ္ကြန္းတင္ႏိုင္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းမေျပာမီ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ပိတ္ပင္ထားမႈ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ဟု ေျပာကာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးလိုက္ျခင္းက ဦးသိန္းစိန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခင္းအက်င္း အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသြားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယခင္ စစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္က အေရးတယူ မလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၿပီး ဦးသန္႔၏ “တခုတည္းေသာ ကမၻာ” အျမင္ကို ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး မတူကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လုံၿခံဳ ေဘးကင္းေသာ ကမၻာႀကီးအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား၊ နားလည္မႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သုံးႏုိင္မည္ဆိုပါက ပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာသည့္ ကမၻာႀကီး အျဖစ္သို႔ ပိုမိုလွ်င္စြာ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုးေမြ တရပ္ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားရာ၌လည္း လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေရး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည့္အျပင္ “အမိ်ဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားၿပီး တိုက္ခိုက္မႈေတြ လံုးဝ အဆံုးသတ္ေစမည့္ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သမၼတကို ဆႏၵျပေနခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈကလည္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူ ျပည္သူအားလံုး လူမိ်ဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား/မ မခဲြဘဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ နိုင္ငံတနိုင္ငံ အေနႏွင့္ မိမိနယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ား လံုၿခံဳရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရိွသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံနႈန္းက်င့္ထံုးမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အတတ္နိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အျပင္ “ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အလြန္ နက္နဲခက္ခဲၿပီး စိတ္ရွည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိပါတယ္” ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

ၿခဳံ၍ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာသာမက အာရွလူ႔အဖြဲ႕အစည္း Asia Society ၌ပါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေျပာၾကားသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာေစရန္ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္ရွင္သန္လာေစေရး ျဖစ္သည္။ “အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအၾကား နိုင္ငံေရး သည္းခံမႈ ရိွရိွျဖင့္ မ်က္နွာစံုညီ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ နိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့သစ္ကို စတင္ ပံုေဖာ္နိုင္ခဲ့ၿပီ” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး မတူကဲြျပားမႈ မ်ားအား လက္ခံနားလည္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ လမ္းသစ္ကို ဦးသိန္းစိန္ ေဖာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာေစခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ သဝဏ္လႊာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရိုက်ိဳးစြာ လက္ခံေနေသာ ဓာတ္ပံုမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေရွ႕၌ ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရွင္ ဆူဟာတို လက္မွတ္ေရးထိုးေနေသာ ဓာတ္ပံုကို ျမန္မာတို႔ သတိရမိစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားမ်ားကဲ့သို႔ ေဒါသူပုန္ထ အံုႂကြစရာ မရွိ႐ံုမက ဦးသိန္းစိန္ကို က႐ုဏာပင္ သက္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း လာျခင္းေကာင္းခဲ့ၿပီဟု ေတြးေျဖ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. The editor failed to mention Thein Sein told the half truth during the interview with Asia Society in USA recently. The editor needs to listen to this interview again. Thein Sein said the economy of Burma was affected by sanctions whereas Aung Sann Suu Kyi said sanctions only affected Burma politically. Quoting IMF, Suu Kyi said the economy was bad due to mismanagement.
    But the editor is trying to carry favour Thein Sein in hope of getting a visa easily or a position in the government in future.