ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျပာင္းအလဲ ဘယ္သြားမလဲ

Hits:8,441
14   | |

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္နာမေနာက္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ ႏွလုံးရည္တိုက္ပြဲ စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲဆက္ထားသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူသိထင္ရွားေသာ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလာမားတို႔ႏွင့္ တတန္းတည္းထား ေလးစားၾကသည္။

အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မွ ယခု ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ လာၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ဆီးနိတ္ အမတ္မ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သူရဲေကာင္းတဦးကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို တန္ဖိုးထား ေလးစားခဲ့ၾကသည္။

အဖိႏွိပ္ခံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္း ဘဝႏွင့္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားၾကားက လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးသမား ဘဝတို႔ ကြာဟမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလ့လာ ေျပာင္းလဲယူႏိုင္မႈက အေမရိကန္တို႔ ေျပာစမွတ္ အျဖစ္ဆုံး ျဖစ္သည္။

၁၅ ႏွစ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ေနာက္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာအၿပီး ပံုစံေျပာင္းသြားေသာ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္သင့္ခံၿပီး အတိတ္၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ကာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ဦးစီးေသာ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ အေၾကာင္းျပၿပီး မိမိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈကို ဖုံးကြယ္သူမ်ားကို စိန္ေခၚ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဘက္သားမ်ား ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ အားကိုးေစလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုတ္သိမ္းေရးကို ေထာက္ခံခဲ့ကာ အေမရိကန္အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ျပန္ဖြင့္ေပးေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ အေရးပါမႈ၊ အနာဂတ္တြင္ လက္စားေခ် ခံု႐ုံးတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လိုဟုလည္း ဆိုခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အကယ္၍ မဲအမ်ားစုျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးလာမည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ရာထူးအတြက္ စာရင္းတင္လာပါက တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို လိုေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မပါဝင္ဘဲ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ ေရွ႕မတိုးႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈ အျပန္အလွန္ တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းဖြင့္လိုပံုရသည္။

ယခုအခါ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း အကယ္၍ ျပည္သူအမ်ားစုက ဆႏၵျပဳပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ တာဝန္ယူမည္ကို ကန္႔ကြက္ရန္မရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္အေပၚ ဒဏ္တပ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယခုအခါ ဆုလာဘ္ ျပန္ေပးရမည္ဟု စိတ္ေကာင္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းႏိုင္မႈကို သမၼတ အိုဘားမား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖယ္ရွားေရးကို ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္တြင္ အလ်င္အျမန္ လိုအပ္ေနေသာ လမ္း၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္လူထု ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ျမန္မာအစိုးရက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအင္စတီက်ဴးရွင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားက ေငြ စေခ်းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျဖစ္ေနခဲ့ရာမွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျမင္ေနၾကရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ ဇာတ္မေပါင္းေသးေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ေတာင္အာဖရိက မဆိုႏွင့္ အနည္းဆုံး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ကိုးကားေလ့ရွိေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ပင္ မတူ၊ ေျမႀကီးေပၚမွ စရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီႀကီးစိုးေသာ စီးပြားေရးစနစ္မွ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေသာ တံခါးဖြင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ဆီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ ႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ ရွားပါးခမ္းေျခာက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္အဖို႔ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္မည္မွာ အမွန္ပင္။

ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ မတရားမႈမ်ားအတြက္လည္း အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး မည္သို႔ ပံုေဖာ္မည္ကို ယခုအထိ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးဘဲ လတ္တေလာ လိုအပ္ေနေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကိုင္တြယ္ေနရသည့္ အေနအထားသာ ျမင္ရေသးသည္။

တိုင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေရးနည္းတူ အေရးႀကီးသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအေရး ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာႏိုင္မွ ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ျပည္နယ္ ျပည္မ တန္းတူ ခံစားခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ တာဝန္ခြဲေဝ ထမ္းရြက္ျခင္း စသည့္ အာဏာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ခြဲေဝမႈအေပၚ ေရွာင္လႊဲမရေတာ့ဘဲ တာဝန္သိစိတ္ထား အျပည့္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ညိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမွ ျဖစ္မည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေနေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ တျခားနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႔မႈ နည္းသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္ လူနည္းစုအေရးတြင္လည္း ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္တဦးအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် အမည္နာမတပ္၍ ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ဒီမိုကေရစီအေျခခံ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ မည္သူမွ် ေဝဖန္ေရးမွ ကင္းလြတ္မည္မဟုတ္၊ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္ႀကံဳရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၄ ႏွစ္တာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္လာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတြင္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ေတြ႔ရေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ကို ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ သမၼတ တာဝန္ ေပးအပ္လွ်င္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ပိုေျပာင္ဖို႔သာ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၇၀ ျပည့္မည္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္ေတြး၍ ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရး အံုႂကြမႈကာလမွသည္ ျပင္းထန္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈကို ျဖတ္သန္းခဲ့အၿပီး ယခုတိုက္ပြဲၿပီးဆုံးေပၿပီ။ ဆက္လက္၍ ထူေထာင္ေရးကာလသို႔ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး ေခတ္လူငယ္ပညာတတ္မ်ားကို ပါတီဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ အားေပးေနသည္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျဖတ္သန္းလာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြ ပါတီတြင္း အားၿပိဳင္မႈကို ႀကံဳၾကရသည္။ ယင္းသည္ပင္ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ပို၍ဆိုရေသာ္ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အထမ်ားျဖင့္  အေျချပဳ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရမည္ မဟုတ္ေလာ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ လာခဲ့သူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္၏ တဦးတည္း အစြမ္းအစကို ျမန္မာသာမက ကမာၻကပါ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ေလးစားတန္ဖိုး ထားၾကသည္မွာ ျငင္းဆိုႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၂၄ ႏွစ္ကာလ ပါတီျဖတ္သန္းမႈတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ထက္ျမက္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို အခိုင္အမာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္ ျပန္႔ႀကဲၿပီး ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ခဲ့ဟုဆိုလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေခတ္တြင္မူ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ အႀကံဳးဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. လက္ေတြ႔က်တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ၿဖစ္ပါတယ္။
   

 2. သိပ္ကိုမွန္ကန္တရားမ်ွတတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ဆက္လက္အားေပးလ်က္ပါဧရာဝတီ။

 3. ဒီခ်ဳပ္က သပ္သပ္ ေဒၚစုကသပ္သပ္ျဖစ္ေနတာေတာ.မဟုတ္ဘူး။
  အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီ က ေတာ္လွန္ေရး နဲ့ ့ ျပဳေျပာင္းေရး သပ္သပ္စီျဖစ္ေနတာ။
  ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမွဳ နဲ ့မသြားနိုင္ခင္မွာ ထာ၀ရ အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့သြားရင္ လြယ္တယ္
  အဲဒီ စီးပြားဆိုတာကိုေဖာ္ေပးတဲ့ပါတီက ျပည္သူကိုတာ၀န္မခံရင္ ျပန္ပ်က္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္
  နိုင္ျပန္ေတာ့
  ေပၚလီစီ ကို ေနာက္ကလိုက္နိုင္တဲ့ ေပၚလီစီမ်ိဳးရွာရင္ နိုင္ငံေရးဆိုတာျဖစ္နုိင္ေခ်ကိုလုပ္တာလို့ ့ေျပာခဲ့ႀကသလို ေပးထား ရထား ရွိထားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေတြေလာက္ ေတြထက္ ေက်ာ္ျမင္ေနတဲ့သူ မျမင္သူ အေရအတြက္ရွိသင္.သေလာက္မရိွတာပါ ။
  တစ္ကယ္ အလုပ္မလုပ္ႀကဘူးဗ် အင္ဒိယ က ကြန္ဂရက္ အိုင္ပါတီေလဗ်ာ ဆက္တိုက္ရံွဳးတာ အာရွသားေတြေလဗ်ာ ။
  ေနာင္တ ေနာက္ မွ မ တ ရေအာင္ ဆန္ရင္းနာနာဖြတ္ခ်င္သဗ်

 4. daw su and junta is on the same side .. she got the power now and she totally forgot the affairs of burmese people…

  she and thein sein are same mind .. 🙁