ရခိုင္အေရး အစိုးရ ကိုင္တြယ္မႈ ညံ့ဖ်င္းသည္

Hits:12,482
29   | |

တေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လုံးဝ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ ခရီးမတြင္ အရာမေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အထင္အရွား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡတြင္ “ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း သိရိွရသျဖင့္ ၎တို႔ကိုေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒနွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္” ဟု သမၼတ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းသည္ ေမလမွ စတင္ေပၚေပါက္ ႀကီးထြားလာေနေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အမုန္းမီးေတာက္မ်ား ပိုမိုျပန္႔ႏွံ႔လာေစေရး ေသြးထိုးေနေသာ စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္သားမ်ားက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ထင္ရာဆိုင္းခြင့္ ရေနခဲ့ေၾကာင္း အတိအလင္း ဝန္ခံျခင္းပင္။

ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦးအား ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္မႈတို႔မွ စတင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ဘက္အုပ္စု အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုဆိုလွ်င္ အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ လူေပါင္း ၁၆၂ ေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ေသာင္းခ်ီ၍ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ဒုကၡေရာက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

အျပန္အလွန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမုန္းမီးကို အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမႈစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရၿပီျဖစ္သည္။ ဘာသာကြဲ လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုၾကား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးဆိုသည္ ယခုအခါ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မွ်သာ။

ယခင္စစ္အစိုးရ ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္မတူ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ ေပးျခင္းမ်ား အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ျပည္တြင္းျပည္ပက ေထာက္ခံခ်ီးက်ဴးၾကေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈတြင္လည္း ေႏွးေကြးလြန္းေနသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ လူ ၁၀ ဦး အသတ္ခံရမႈ ကိစၥကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျပည္ထဲေရး ဒု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတခုကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္ ဖြဲ႔စည္းေသာ ရခိုင္ ပဋိပကၡ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး မေျပလည္ျဖစ္ေန၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာကို အခ်ိန္မီ တင္သြင္းႏိုင္မည့္အေပၚ သံသယရွိေနရသည္။

ေရာဂါ၏ဇာစ္ျမစ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သိ႔ု ကုသနည္းမွန္ကန္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ရခုိင္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဇာစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ၿပီး ေဆးၿမီးတိုျဖင့္သာ ႀကိတ္ကုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုတဖန္ ပံုစံတက် မကုသ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္တႀကိမ္ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ား လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အမုန္းမီးမ်ား ျပန္႔ပြားကူးစက္မည့္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ဆိုရလွ်င္ ယင္းတာဝန္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသာမက ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံု အလႊာအသီးသီးမွ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ စိန္ေခၚေနသည့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ယင္းသို႔ မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာျပည္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား တန္ဖိုးထား ေလးစားသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ကမာၻ႔အလယ္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစေရး ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကိုပါ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အမုန္းမီးက ဝါးၿမိဳဖ်က္ဆီးေတာ့မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ေပေၾကာင္း။     ။


40 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. I can’t believe you, as most of these cases are always started by Arakanese..

 2. တင္ျပခ်က္ကိုေထာက္ခံတယ္။
  ႏိုင္ႏီုင္နင္းနင္းျဖစ္ေအာင္တႏွစ္ေလာက္
  စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ကိုင္တြယ္
  ေျဖရွင္းပစ္ရမယ္။

 3. စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းကိုမလိုလားဘူး။အစိုး၇ပဲေၿဖ၇ွင္းပါ။အဆင္ေၿပပါလိတ္မယ္။

 4. အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ ေထာက္ခံပါတယ္ ။ အျမန္မျငိမ္းႏုိင္ရင္ အျခားေဒသေတြကုိပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မွာစုိးရိမ္ရတယ္ ။ စစ္တပ္ ကအင္အားၾကီးမားေတာ့ သူ႔ကုိလတ္တေလာတာဝန္ေပးလုိက္တာ အေကာင္းဆုံးဘဲ ။ စစ္တပ္က အေျပာအဆုိခံရမွာ ေၾကာက္ျပီး တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္လုပ္ေနရင္ ျပႆနာကတာရွည္သြားႏုိ္င္တယ္ ။ ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလးလုိ ျမိဳ႕ၾကီးေတြကုိ မကူးစက္လာခင္ အျမန္ဆုံးတားဆီးေပးဖုိ႔လုိတယ္ ။

 5. ယခုလုိျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာက မ်က္ႏွာရေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ျပီးသည့္ တစ္ဖက္ေစာင္းႏွင္း ေျပာဆုိေရးသားၾကသည့္ ဧရာ၀တီလုိ သတင္းဌာနမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

 6. Mr. Editor!

  Thank you very much for your articles. It should go forward in a democratic way
  to reform the country. I like your opinion and the way.

 7. Oh..you are foolish guy’ Snow’.How you think about that.Firstly this army government released them because of want to tell you like this.You must be read more.

 8. အခုျမန္မာျပည္မွာ ကုလားေတြကဘုန္းႀကီးေတြကို ေတြ.ရင္ေၾကာက္ေနၾကၿပီး ဘုန္းႀကီးေတြကလည္း ကုလားေတြကိုေတြ.ရင္ ရန္သူတစ္ေယာက္လို ၾကည့္ေနၾကတယ္။
  ဒီအေျခအေနက ျမန္မာျပည္အတြက္မေကာင္းပါဘူး။ ဘာသာတရား တစ္ခုျပန့္ပြားဖို့အတြက္
  ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ သာသနာျပဳပံုကို အတုယူၾကပါ။ဘယ္ဘုန္းၾကီးတပါးမွ ကုလားတစ္ေယာက္ရဲ့ ္အိမ္သြားၿပီးသာသနာျပဳဖို့မစဥ္းစားသလို ဘယ္ကုလားဗလီဆရာတစ္ေယာက္မွလည္း တျခားဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ဆီသြားၿပီး သာသနာၿပဳတာမရွိပါဘူး။တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းၿပီးဘယ္သူကဘာဘဲၿပန္ေျပာေျပာ ျပဳံးျပဳံးေလးနဲ့လက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ငွေနတဲ့ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳသူေတြကိုသာ
  ေတြ့ရပါတယ္။

 9. သမတျကီးေရ. တရခံ မသိ့ေသးရင္ေျပားျပမယ္
  (၁)ခင္ညြန္
  (၂)ျကံဖြတ္
  (၃)ေအးေမာင္
  (၄)အေယာင္ေဆာင္ဖုန္းျကီး
  ျကိုးကိုင္တဲ့သူသိ့ရင္. ပန္းကုံးစြပ္မွာလား

 10. တနိုင္ငံလံုးကို စစ္အာဏါသိမ္းျခင္ရင္လည္း သိမ္းလိုက္ေပါ့
  ဘာျဖစ္လို့ မိ့သားစု ေတြရဲ့ ဘဝေတြ ပ်က္ေအာင္လုပ္တားလည္း
  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲးမွာငိုျပမေနနဲ့ဦး

 11. The main problem maker is the government. If they wish, they can stop the violation completely within one week. For example, Bangladesh government totally stop the riot which occured in Cox Bazaar between Muslims and Maramagyi within 2 days. Now it is lasting and again erupting and spreading to all towns. The government has to stop it by restoring rule of law without discrimination.

 12. တသက္လံုး တိုင္းျပည္က ေကၽြးထားတဲ့ စစ္တပ္ကို ဘယ္ေနရာသြားသံုးမွာတံုး၊ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမသံုးလို႔။ ျဖစ္ျပီးမွ စစ္တပ္ခ်တာ ဘာလုပ္မွာတံုး၊ ေသျပီးေလာင္ျပီးေနျပီ။ မျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္လို႔မရဘူးလား။ တရြာကို စစ္သား ၁၀၀ႏႈံုး တပ္စြဲျပီး ၾကိုတင္ကာကြယ္လို႔ မရဘူးလား။

  ဒီေန႔ရုိက္တာက ပို႔တဲ့သတင္း စကၤာပူ Straits Time မွာပါလာျပီ။ မြတ္စလင္ကို၊ စစ္တပ္နဲ႔ ရခုိင္ကေခ်ာင္ပိတ္ခ်ေနတယ္ လို႔ေရးထားတယ္။ ဒီသတင္းက ကမာၻကိုျပန္႔သြားျပီ။ ဗမာျပည္က မြတ္စလင္ေတြက အစ္ေန႔ က်င္းပလို႔မရဘူးဆိုျပီး ေၾကညာထားတယ္။ မၾကာခင္မွာ အစြန္းမြတ္စလင္ေတြ လမ္ေပၚတက္ျပီး ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ဆႏၵျပၾကေတာ့မယ္။

  ျမန္မာအစိုးရေၾကာက္ရမွာက ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ဘူး။ ဒီပြဲမွာ။ စစ္ေသြးၾကြ အစြန္းေရာက္မြတ္စလင္ေတြဘဲ။ ေစာေစာစီးစီး ၾကိဳတင္ကာကြယ္၊ မထိမ္းသိမ္းႏႈိင္ယင္၊ ဒုကၡ အၾကီးအက်ယ္ေရာက္ေတာ့မယ္။

  ဒါမွမဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဟာ ဗမာျပည္နဲ႔မတန္ဘူး၊ စစ္အာဏာရွင္ဘဲ ေကာင္းတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပခ်င္တဲ့ သူေတြ ေသခ်ာရႈိ႔ေနသလား…

  သမၼတၾကီး ေပ်ာ့စိစိလုပ္ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး…

  • ကိုကို

   မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ရခိုင္အေရးေပၚကိုင္တြယ္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္သူေတြကလံုး၀အားမရပါဘူး။ ေၾကာက္သလိုလို၊ရြံ႕သလိုလိုနဲ႕ တုံ႕ေႏွးတုံ႕ေႏွးလုပ္ေနပံုမ်ား မသိရင္ဆင္ၾကံၾကံေနသလားမွတ္ရတယ္။ တကတဲ။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးမွာလည္းအားရစရာလံုး၀မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာျပည္နာမည္ဆိုးထြက္ေစမ့ဲသတင္းေတြ၊ ရုိဟင္ဂ်ာေခၚဘဂၤါလီေတြရဲ႕လုပ္ၾကံသတင္းေတြခ်ည္းပဲ ေတြ႕ေတြ႕ေနရတာေဒါပြစရာေကာင္းတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ျမန္မာအစိုးရရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ႏိုင္ငံတကာကိုေရာက္ေအာင္သတင္းမပို႕ႏိုင္ပါလိမ့္ေနာ္။ YOUTUBE မွာဆိုရင္လည္း ဘဂၤါလီေတြရဲ႕လွိမ့္လုံးေတြအေပၚမ်က္စိမိွတ္ယုံျပီး မေလး၊အင္ဒို တို႕က မူဆလင္ေတြ က်ဳပ္တို႕တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ဳိးကိုပတ္ပတ္စပ္စပ္ဆဲထားလိုက္တာမ်ား ျပန္ဆဲခ်င္လိုက္တာ အူထဲအသည္းထဲေတာင္ယားတယ္။ စိတ္ထဲကသိကေအာင့္ျဖစ္စရာၾကီး။

 13. ဟုတ္ပါတယ္ ေထာက္ခံပါတယ္ ကိုယ့္နုိင္ငံသား ကိုယ့္လူမ်ိဳး ရွမ္း ကခ်င္ ေတြက်ေတာ့ ရပ္ရပ္စက္စက္ သတ္ ေစာ္ကား ထင္ေယာင္ထင္မွား ဥပေဒ ေတြနဲ့ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ အဲဒီမွာလည္း ဒုတ္ခသည္ေတြ အမ်ား ၾကီး ခုလည္း ရခုိင္မွာ လုပ္သင့္တာကို ၾကိုၾကိုတင္တင္မလုပ္ဘူး အားလံူးလြန္ကုန္မွ ေသကုန္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြၿဖစ္မွ ရွိစုမဲ့စုေလးေတြဆံုးရွံးၾကရေတာ့ မွ စရံုပဲရွိေသးတယ္ ဟိုးလြန္ေလၿပီးတဲ့အခ်ိန္တုန္းထည္းက သိတဲ့ ၿပည္သူေတြကဒီလမ္းေၾကာင္းကိုသြားပါလို အခ်ိ္န္ေတြေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာေအာ္ခံဲ့ၾကတယ္ ေအာ္တဲ့လူေတြကိုပက္္ပက္စက္စက္သတ္တယ္ အခ်ိ္န္ၾကာၾကာ ခ်ဴပ္ေနွာင္ထားၾကတယ္ အၿပစ္မဲ့တဲ့သူေတြေသၾက ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳတံဲ့အခ်န္ေတြကုန္လြန္ခဲ့ၾက၇တယ္ ေနာက္ဆံုးူးေတာ့ဒီလမ္းေၾကာင္းကို မသြားဘူးလား ဒီလမ္းေၾကာင္းပဲသြားတာပဲ စာမွ မတတ္ၾကတာကိူ အဆင့္မွီတဲ့ပညာေရးစနစ္ကစာေလာက္ပဲတတ္ၾကေတာ့ အဖိုးအိုၾကီးေတြလိုပဲ တုန္ဆုိင္းတုန့္ဆိုင္းနဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္လုူေတြကလည္း အဖိုးအိုၾကီးေတြကိုး

 14. ဟုတ္ပါတယ္ ေထာက္ခံပါတယ္ ကိုယ့္နုိင္ငံသား ကိုယ့္လူမ်ိဳး ရွမ္း ကခ်င္ ေတြက်ေတာ့ ရပ္ရပ္စက္စက္ သတ္ ေစာ္ကား ထင္ေယာင္ထင္မွား ဥပေဒ ေတြနဲ့ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ အဲဒီမွာလည္း ဒုတ္ခသည္ေတြ အမ်ား ၾကီး ခုလည္း ရခုိင္မွာ လုပ္သင့္တာကို ၾကိုၾကိုတင္တင္မလုပ္ဘူး အားလံူးလြန္ကုန္မွ ေသကုန္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြၿဖစ္မွ ရွိစုမဲ့စုေလးေတြဆံုးရွံးၾကရေတာ့ မွ စရံုပဲရွိေသးတယ္ ဟိုးလြန္ေလၿပီးတဲ့အခ်ိန္တုန္းထည္းက သိတဲ့ ၿပည္သူေတြကဒီလမ္းေၾကာင္းကိုသြားပါလို အခ်ိ္န္ေတြေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာေအာ္ခံဲ့ၾကတယ္ ေအာ္တဲ့လူေတြကိုပက္္ပက္စက္စက္သတ္တယ္ အခ်ိ္န္ၾကာၾကာ ခ်ဴပ္ေနွာင္ထားၾကတယ္ အၿပစ္မဲ့တဲ့သူေတြေသၾက ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳတံဲ့အခ်န္ေတြကုန္လြန္ခဲ့ၾက၇တယ္ ေနာက္ဆံုးူးေတာ့ဒီလ

 15. မင္းႀကီးညိဳ

  ဦးခင္ညြန့္က စစ္တပ္မွထုတ္ပယ္ထားတာႀကာၿပီပဲ။ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာတာေတာင္မႀကာ
  ေသးဘူး ဘာမွႀသဇာအရွိန္အ၀ါမရွိေတာ့ဘူး။ ဂ်ာနယ္ေတြမွာလဲဦးခင္ညြန့္အေႀကာင္း မပါတာ
  အေတာ္ႀကာၿပီ။ ဘာေႀကာင့္မ်ား ဦးခင္ညြန့္ကို ဒီပ႗ိပကၡထဲကိုဆြဲထည့္ရတာလဲ မသိလို့ပါ။ ဟိုး
  အရင္တံုးကဆိုရင္ေတာ့ အခုကအစိုးရအဖြဲ့အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္သြားၿပီေလ။ သူနဲ့မဆိုင္ေတာ့ဘူး
  သူ့ဟာသူ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းေတြကိုသာ လုပ္ေနတာပါ။

  • Yes, Please tell them I am innocent. I never do any bad thing in my life. I swear. My record is clean. I don’t know why people hate me.

 16. Because Our Government is still controlling by “Stupid Army Generals who had made “Money” from “Illegal Immigrant Muslim Bangalis”, that’s all.

 17. We learn that Government had now sent large numbers of military and police personnel. This should be done since the first accident happened. Too late.
  That means some top level person(s) should be definitely responsible for this time unnecessary accident. They should be accountable which must definitely call for explanation in the Parliament.
  And also, those who initiated this unnecessary problems that apparently affect our Country’s economy should be taken action as Immigration and Regional Commanders, otherwise this shameful problems will happen again due to unlawful corruption. Treason to the Country and the Myanmar People.

 18. မင္းျကီးညိခင္ညြန့္အေျကာင္းမသိ့တာလား. မသိ့ခ်င္ဟန္ေဆာင္တာလား
  သိခ်င္ရင္. E mail. သို့မဟုတ္. ဖုန္းနံပါတ္တင္လိုက္ေျပားျပမယ္

 19. very good

 20. Dear Irrawaddy, can you come to our state and can you stay like photharlay said. Please intend to solve our crisises and please understand what our people want. Mostly your media point to government weakness. That is non senses. I think all of you are our nationalities but all of you cannot think or consider like Myanmar people because of you are stay in out side. If you cannot agree my point of view, all of you are not our Nationalities of Myanmar.Can you dare it? If you dare, you will be not allow to enter our country like Nationality. Thanks for your understanding.

 21. ၈၈ ေယာင္၀ါး မဟုတ္တဲ့ ၈၈ေက်ာင္းသား

  (၁) ဧရာဝတီ အယ္ဒီတာမင္းႀကီးမ်ား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသသို႕ သြားေရာက္၍ မိသားစု အစုံအလင္ျဖင့္ (၂)ပါတ္ ေနၾကည့္ေစလိုပါသည္။ (အစြန္အဖ်ား ေက်းရြာမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။)

  (၂) ျပီးလွ်င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနၾကည့္ေစလိုပါသည္။ (ျမန္မာစကား တတ္ကၽြမ္းရန္ လိုပါမည္)

  (၃) ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္လည္း လက္ပြန္းတတီးေနၾကည့္ေစလိုပါသည္။ (ဘဂၤလီစကားေတာ့ တတ္ကၽြမ္းရန္ လိုပါလိမ့္မည္)

  (၄) သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ေစလိုပါသည္။

  (၅) အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကည့္ေစလိုပါသည္။

  (၆) အင္တာနက္တြင္ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ေရးသားထားေသာ သမိုင္းသုေတသနမ်ားကိုသာမက တူရြန္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တူးဆြ၍ သမိုင္းမွတ္တမ္း အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြၾကည့္ေစလိုပါသည္။

  (၇) ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း ဟု အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းကို သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

  (၈) ဇစ္ျမစ္ကို ရွာပါ။ အေပၚယံဒဏ္ရာကိုပဲ မၾကည့္ေစလိုပါ။

  (၉) အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤပဋိပကၡသည္ ႏႈတ္ဖ်ားက ေျပာသည္ထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းနက္ရႈိင္းပါသည္။ (ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ နာဂစ္ ဝင္သလို မဟုတ္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဂီရိ ဝင္သလိုလည္း မဟုတ္ပါ။)

  (၁၀) Blame Game လုပ္ေနရုံမွ်ျဖင့္ ေျပလည္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ယခုအေျခအေနအထိ ဆိုက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ကိုယ္ လက္ညဳိး(၂)ေခ်ာင္းစီ ရွိပါသည္။ ႀကဳိက္သလို ထိုး၍ ရပါသည္။

  (၁၁) အျပဳသေဘာျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္းကို အစဥ္အျမဲ ႀကဳိဆိုပါသည္။ အားလုံး ပါဝင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လိုပါသည္။ (ဧရာဝတီအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္)

  • I am fake 88 student, but I agree with him.

  • ေျပာခ်င္သူ

   ကမၻာေပၚမွာ စစ္ေသြးၾကြမူဆလင္ဆိုတာပဲရွိတယ္
   စစ္ေသြးၾကြဟိနၵဴတို့၊ စစ္ေသြးၾကြခရစ္ယာန္တို့၊ စစ္ေသြးၾကြဗုဒ`ဓသာသာတို့မရွိပါဘူး

   • ေအာင္မ်ိဳး

    မွန္လိုက္ေလ

   • တားတား

    မွန္ပါ႕ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမ့ဲအဲဒီစကားဟာအခုထိမွန္ေနေသးတယ္။ ဒါ႕အျပင္ျမန္မာျပည္က မူဆလင္ဆိုင္ေတြအိမ္ေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတ့ဲ ၇၈၆ ဆိုတ့ဲအဓိပ္ပါယ္ကဘာလဲဟင္? ခ်ိတ္မရွိနဲ႕ေနာ္၊ တားတားမတိလို႕ေမးတာပါေနာ္။

    • ၇၈၆ ၏ အဓိပၸါယ္

     မြတ္စလင္မ္တို ့သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စတင္ရာ၌ မဂၤလာရွိေစရန္အတြက္ ‘အလြန္တစ္ရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူထေသာ၊ မဟာဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူထေသာ ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ (အစျပဳပါ၏)’ ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ Bismillaheer Rahmaneer Raheem ကို ရြတ္ဆိုေလ့ရွိၾကျပီး မူရင္းမွာ အာရဘီဘာသာျဖစ္ေလသည္။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Basmala)

     အာရဘီဘာသာစကား၌ အတိုခ်ဳပ္ေရးသားရန္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Abjad Numberals အဗ္ဂ်ဒ္ ဂဏာန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ အာရဘီအကၡရာ (၂၈)လံုးတြင္ အလံုးတိုင္း၊ အလံုးတိုင္းအား တစ္ မွစ၍ တစ္ေထာင္အထိ ေအာက္ပါအတိုင္း တန္ဖိုးတစ္ခုတစ္ခုစီ ရွိၾကေပသည္။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals)

     ဤသို ့ျဖင့္ Bismillaheer Rahmaneer Raheem တြင္ပါရွိေသာ အကၡရာမ်ားကို ေပါင္းလိုက္ရာ (၇၈၆) ရရွိေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအာရဘ္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ အာရဘီစာကို မေရးတတ္ၾကသျဖင့္ လြယ္ကူသမႈရွိေစရန္ (၇၈၆)ဟုသာ အတိုေကာက္ေရးသားၾကေလသည္။ ဤသည္မွာ မဂၤလာလာဘ္လာဘရွိေစရန္ အာရဘီစာ မတတ္သူမ်ားက အလြယ္တကူ ေရးသားျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး၊ အျခား မည္သည့္အဓိပၸါယ္မွ် အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။

     အမွန္ကို စူးစမ္းသူ သစၥာဝါဒီမ်ားအား ရည္ညႊန္းလွ်က္

 22. ဘာမွ ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလဲ မလည္.. ေနာက္ခံအေၾကာင္း ရင္းေတြ သိမ္ေမြ ့ နက္နဲ တာေတြ သိဘို ့ ေတာေ၀လာေ၀း.. အဖိုးတန္ သတင္းဌာ န ၾကီး လုပ္ေနျပီး ကိုယ့္ ကို လူ တကာ အထင္ေသး ခံရ ေအာင္ ကိုယ္ဟာကိုယ္ျပန္လုပ္ေနတယ္.. ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ လည္း ေရးၾကေျပာၾက ဦး ဗ်… ေခတ္ကေျပာင္း ေနျပီ.. ျပည္သူလူထု အမ်ား စု ကေကာ၊ ႏိုင္ ငံတစ္ကာ အသိုင္း အ၀ိုင္း က အမွန္ ကို သိတဲ့ သူေတြကို ပါ ေစာ္ကားေနသလို ဘဲ… မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေတြးတတ္တဲ့ လူတိုင္းက မဟုတ္တာ ကို မဟုတ္တာမွန္း သိတယ္ ဗ်

 23. ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အမွန္တကယ္ ေစတနာေကာင္းရွိတယ္(ခ်စ္ျမတ္နိုးတယ္ လို ့မေျပာဘူးေနာ္)ဆိုရင္ ဒီထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ ျပန္ေရးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးဟာ မည့ံပါဘူး။ဆရာႀကီးေလသံမ်ိဳးနဲ ့စာမေရးပါန ့ဲ ့။ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက လူေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာေတာ္ၾက တတ္ၾကပါတယ္။ေနာက္တစ္ခါဆို ျမန္မာျပည္သူေတြထံသို ့ တင္ျပတဲ့ စာမ်ိဳးပဲ ရိုရိုေသေသနဲ ့ ေရးသင့္ပါတယ္။(အစိုးရကို ညံ့တယ္ေျပာလုိ ့စိတ္ဆိုတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ည့ံခ်င္လည္းညံ့ေနမွာပဲ)

 24. အခုေဖာ္ၿပတဲ.အယ္ဒီတာအာေဘာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္အၿပည္.အ၀ေထာက္ခံပါတယ္။အခိ်န္မွီ
  ကုစားရမွာကုိ မကုစားဘဲ ထားခဲ.လုိ. အခုလုိတင္းမာမွဳ.ေတြၿဖစ္ေပၚလာတာပါ။ေနာက္ကြယ္က
  ၾကိဳးကုိင္လွဳပ္ရွားသူဆုိတာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ အစုိးရက ပုိသိမွာပါ။စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဆုိတာ
  လည္းနာမည္ခံသက္သက္ဘဲၿဖစ္ေနတယ္။အမွန္တကယ္ ရြာလုံးကၽြတ္မီးရွိဳ.ခံရၿပီး ထြက္ေၿပးေန
  ရသူေတြက မြတ္စလင္မ္တုိင္းရင္းသားေတြပါ။ၿပီးေတာ. ဦးေန၀င္းေဖ်ာက္ခဲ.တဲ.သမုိင္းအမွားၾကီ
  ကုိ ယခုအထိလက္ခံထားတာဟာ ဘာေၾကာင္.ပါလဲ။ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ.တုိင္းရင္း
  သား တခ်ိန္က တကယ္ရိွခဲ.ပါတယ္။

  • ျပည္ခ်စ္သား

   အဲဒီအရင္ကတည္းကေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာပဲျဖစ့္ျဖစ္၊ ဘဂၤါလီပဲျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံသားေပးလို့ရတယ္၊ အဲဒါကနည္းနည္းပဲရွိတာ၊ ေနာက္ပိုင္းခိုးဝင္လာတဲ့ေကာင္ေတြကအမ်ားၿကီးပဲ၊ သူတို့ကိုပါနိုင္ငံသားေပးလိုက္လို့ကေတာ့ သူတို့မ်ိုဳးပြားနွုန္းနဲ့ ေနာက္ဆယ္နွစ္ေနာက္ဆို ျမန္မာနိုင္ငံမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မရမၼာအစၥလာမၼစ္နိုင္ငံျဖစ္သြားမယ္

 25. The most powerful people in Myanmar are responsible for what so never happened in the country(good or bad).
  I think these riots are happened due to the immigration weakness and the nature of islam(certain bad rules had been set to expend their religion)
  And I want to know how they are going to establish the infrastructure in that area back to the original status and how they are going to protect this kind of riots from happening again in the future.

 26. အယ္ဒီတာအာေဘာ္ကိုနဲနဲၿဖည့္စြက္ၿခင္ပါတယ္၊ရခိုင္ေရးကိုကိုင္တြယ္တာေနွးေကြးတာမဟုတ္ ပါဘူး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေနတာပါ၊ေတာင္ကုတ္လူသတ္မွုကသက္ေသထူေနပါတယ္။ဘင္ဂလားေသ့စ္မွာၿဖစ္တဲ့ၿပသနာကို၄၈နာရီအတြင္မွာေၿဖရွင္းခဲ့ပါတယ္၊ရခိုင္ၿပသနာက ၄ လၾကာခဲ့ပါၿပီအခုထက္ထိသတ္တုံးၿဖတ္တုံးပါဘဲရွင္းပါတယ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ၿပသနာကိုလိုလား ခဲ့တာပါ။ၾကဳံတံုး Peace Forum and Press Conference-2012-November ကရခိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတပါးရဲ့ေဟာေၿပာခ်က္……ကုလားဘုရင္သာရခိုင္ၿပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္အခုလိုေစတီပုထိုးေတြက်န္ရွိခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး၊….နားေထာင္ေနသူေတြလက္ခုပ္ ေတြတီးခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒီးလူေတြကိုသိေစခ်င္တာက…..အႏၵိယနိုင္ငံကိုၿဗိတိသ်ွေတြမစိုးမိုး ခင္ကအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မဂိုဘုရင္ေတြနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီမဂိုအင္ပါ ယာထဲမွာဗုဒၵဂါယာ၊ရခိုင္နဲ့ဘင္ဂလားေသ့စ္နိုင္ငံလဲပါပါတယ္။ဗုဒၵဂါယာလဲကေန့ထိရွိေနပါ တယ္၊ဘင္ဂလားေသ့စ္မွာလဲေစတီပုထိုးေတြအမ်ားအၿပားရွိပါေသးတယ္၊ေက်ာက္နက္ သစ္နက္ေတြနဲ့ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ဗုဒၵရုပ္ပြါးေတာ္ေတြ ပရပိုက္ေတာ္ေတြနဲ့အတူၿမန္မာၿပည္ကလူေတြမၿမင္ဘူးေသးတဲ့ဗုဒၵရဲ့အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ေတြပါရွိတဲ့ဗုဒၵေရွးေဟာင္းၿမိဳ့ေတာ္နဲ့ေရွးေဟာင္းၿပတိုက္တခုဟာဘင္ဂလားေသ့စ္နိုင္ငံကိုမီး လားၿမိဳ့မြဳင္နာမိုသီး ဆိုတဲ့စစ္တပ္ ပိုင္ ဧရိယာအတြင္းမွာအခုထက္ထိရွိေသးတာကိုဘင္ဂလားေသ့စ္သံရံုုုုုုုုုုုးမွာသြားစံုစမ္းရင္သိရွိရမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ့လက္ခုပ္တီးၾကတဲ့လူေတြသိေအာင္ေရးလိုက္ရပါတယ္၊ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

  • ျပည္ခ်စ္သား

   မဂိုအင္ပါရာထဲမွာ ရခိုင္မပါဘူး၊ မဂိုဘုရင္ေတြဘယ္တုန္းကမွရခိုင္ကိုမသိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ပါဘူး

 27. It is very easy to blame the government.
  Now that way is not popular. Actually, you should
  discuss with the wise thoughts.

 28. မင္းႀကီးညိဳ

  ၿပည္ခ်စ္သား ေၿပာတာမွန္တယ္။ မဂိုဘုရင္ေတြ ရခိုင္ကို ဘယ္တံုးကမွ နယ္ပယ္မခ်ဲ့ထြင္ မသိမ္း
  ႏွိဳင္ခဲ့ဘူး။ ရခိုင္ဘုရင္ေတြကသာ ဘေဂၤ ါၿပည္နယ္(၁၂)ခုကို အခ်ိန္အတန္ႀကာ သိမ္းပိုက္ႏွိဳင္ခဲ့
  တယ္။ ရခိုင္ေသြးကြ ရဲရဲနီတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို မႏွိမ္ခ်ပါနဲ့။ ငါက ရခိုင္မဟုတ္ေသာ္လည္း
  ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားဘိုးေဘးေတြကို ႏွိမ္ခ်ေၿပာဆိုတာကိုေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး။

 29. ေအာက္ေျခလူတန္းစား မ်ားအေနနဲ့ မြတ္စလင္နဲ့ ဗုဒၵဘာသာ အတူတြဲ ျပီး ၇ပ္ကြက္ေတြထဲမွာ ေနထုိင္လာခဲ့ျကတာ နွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ျကာခဲ့ပါျပီ. ဘာျပသနာ မွ မျဖစ္ခဲ့ပါ.အခု ၇ခုိင္အေ၇းမွာလည္း ေအာက္ေျခလူတန္းစားကေတာ့ စိတ္၀င္စားမွဳ နဲပါတယ္. ပါ၀င္ပတ္သက္၇ေကာင္းမွန္းလည္း မသိပါဘူး.ဒီလုိဘဲ ေန့စဥ္ ဘာသာျခားေတြနဲ့ ေစ်းအတူေ၇ာင္း ေစ်းအတူ၀ယ္ .သြားျမဲ လာျမဲပါ.မီးဆုိတာလည္း ၇ိွဳ့တဲ့လူ ၇ိွေပမဲ့ ေလာင္စာ၇ိွမွေလာင္တာပါ.ေလာင္တဲ့အခ်ိန္ ေလကပင့္ေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့ေလ.၇ိွဳ့တဲ့သူ၇ိွေပမဲ့ ေလာင္စာကုန္၇င္ေတာ့ မီး၇ပ္သြားတာ သဘာ၀ပါ.ကြ်န္ေတာ္တုိ့ အားလုံး အေနနဲ့ ေလာင္စာေတြကုိ အ၇င္ကုန္ေအာင္၇ွင္း၇ပါတယ္ေနာက္ျပီး တျခားကုိမီးမကူေအာင္ ကာကြယ္၇ပါမယ္.ဒီလုိ မီး ျငိမ္းသတ္တဲ့ ေန၇ာမွာ နဲနဲျကာျခင္ျကာမယ္.ေ၇မ်ားေ၇နုိင္ မီးမ်ားမီးနုိင္ကုိး.မီးေတာက္ျကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျငိမ္းသတ္တာ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲနုိင္ပါတယ္.ဆက္ျငိမ္းသတ္ဘုိ့ေတာ့ လုိကုိလုိအပ္ပါတယ္.ဒီသေဘာတ၇ား အတုိင္းပါဘဲ.၇ခုိင္အေ၇းဟာလည္း တကယ္ကုိင္တြယ္ ေျဖ၇ွင္းေန၇င္ .တကယ္ နုိင္နုိင္ နင္းနင္း ကုိင္တြယ္နုိင္၇င္ေတာ့ မျကာခင္ ျပီးသြားမွာ အမွန္ပါ. ဒီ အေ၇းအခင္း ကုိ အေျကာင္းျပျပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေ၇စီ စံ နစ္ က် ဆု့ံး သြားနုိင္တယ္ဆုိတာကေတာ့ နဲနဲ အစြန္းေ၇ာက္သြားတယ္ထင္ပါတယ္.အခုအ ခ်ိန္ မွာ အေမစု အပါအ၀င္ တုိင္း၇င္းသားနုိင္ငံေ၇းပါတီေတြက ဒီအေ၇းအခင္းကုိ နုိင္နုိင္နင္းနင္းကုိင္တြယ္ ေျဖ ၇ွင္းေပးဘုိ့ ေတာင္းဆုိလာေနပါျပီ.အစုးိ၇ အေနနဲ့လည္း ဒါကုိ လစ္လ်ဴ၇ွဳလုိ့ မျဖစ္နုိင္ေလာက္ပါဘူး.ဒါကုိ အစုိး၇အေနနဲ့ နုိင္ငံေ၇းကစားကြက္ တစ္ခုလုိ သေဘာထားျပီး ေျဖ၇ွင္းေန၇င္ေတာ့ အဲဒီ ၇ဲ့ အက်ိဳး အျပစ္ကုိ သူေကာင္းေကာင္းခံစားသြား၇ နုိင္ပါတယ္ေလ.

 30. Your suggestion of rakhine matter is very important to solve who is the culprits of that conflict and those culprits is free outside.If the Burmese government will be arrest that culprits,so innocent people of the rakhines are will be stay peacefully.the Burmese government have respontibility to protect the lives of innocent people.
  L