ပုိမိုေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ

Hits:2,295
4   | |

၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ား အတိၿပီးကာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာရေသာ ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ပါေစဟု ဧရာဝတီက ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း ျပဳလိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလွ်ာက္လံုး မႀကံဳခဲ့ဘူးေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ကလည္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ႏွစ္သစ္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးသည္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဝင္တြင္ ျမင္ခဲ့ၾကားခဲ့ၾကရၿပီ။

သမၼတက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ယႏၲရား၏ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ စြမ္းအားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ကြာဟမႈ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ျပည္သူျပည္သားမ်ား တေန႔ထက္ တေန႔ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ကာ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္သိ၍ ကိုယ္ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ ရွိပါေစဟု ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ ေတာင္းေပးခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏွစ္သစ္ မိန္႔ခြန္း ဆုေတာင္းထဲတြင္ ပါဝင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္၏ အေနအထားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ့ခဲ့ၿပီး အထီးက်န္ ဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနရာ ျပည္သူလူထုဘက္က လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ျဖည့္ဆည္း၍ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ ျပည္သူလူထု ဘက္က ၎တုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ ရွိမွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ ေပၚလြင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အလားတူ အစိုးရဘက္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသမွ်ကို ၾကားခံမီဒီယာမ်ားအား အသံုးခ်၍ ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည့္ တာဝန္ရွိေပသည္။ သို႔မွသာ သမၼတ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ရင့္က်က္မႈရွိစြာျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရဲလာသကဲ့သို႔ အစိုးရဘက္ကလည္း ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အသားက်ကာ ျပည္သူႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္လာေစရန္ အားထုတ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ကြာဟခ်က္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေရးအတြက္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါလွသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ စာေပစိစစ္ေရးဌာနႀကီးကို ၂၀၁၂ တြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ကိန္းေအာင္းခဲ့ေသာ ေၾကာက္စိတ္က ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ားအၾကား ကိန္းေအာင္း ေနေသးသည္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုမွ စ၍ ထိုေၾကာက္စိတ္မ်ား ကင္းစင္ကာ အားေကာင္းေသာ၊ ပိုမို၍ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းကင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္လာပါေစဟု ဧရာဝတီက ဆုေတာင္းပါသည္။

တာဝန္သိၿပီး လူထုအက်ိဳးေရွ႕ရႈေသာ ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ား အားေကာင္း၍ လြတ္လပ္မႈ ရွိေစရန္ ဧရာဝတီမီဒီယာကလည္း တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆႏၵျပဳပါသည္။

ဧရာဝတီမီဒီယာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ျပည္တြင္း၌ အေျခခ် ရံုးစိုက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းကို ပထမဆံုး တရားဝင္ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားတင္ဆက္သည့္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ယခုႏွစ္သစ္မွ စ၍ ပိုမို တိက် ခိုင္မာသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္တကြ ပိုမိုေဝဆာစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ဧရာဝတီ အဖြဲ႕သားမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာသြားသကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ျဖည့္ဆည္း၍ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားမည္ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ တခုတည္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ခ်ဳပ္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အားယူရမည့္ ႏွစ္တႏွစ္လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာ က်င္းပခြင့္မရခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေသာ ခြန္အားကို ယခုႏွစ္တြင္ ျပသရေတာ့မည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တႏွစ္လံုး ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသကဲ့သို႔ စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ပဋိပကၡကိစၥမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ၂၀၁၃ တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေအးၿငိမ္းကာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း မႈမ်ားဆီ ဦးတည္ႏိုင္ရန္ ဧရာဝတီက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးခ်င္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ အာရုဏ္ဦးဆိုလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ နံနက္ခင္းအလင္းေရာင္ကို ပိုမို ပီျပင္စြာ ျမင္ေတြ႕ရမည့္ ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။     ။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. The good year can be turned into the bad one, depends on the people. Man-made disasters are worse than the natural disasters. In Burma, man-made disaster is already disturbing us. I wish we all care each other even when we are struck by nature which we are not in control.