ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္

Hits:17,019
10   | |

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးတခ်ိဳ႕၏ အလြဲသံုးစား ျပဳမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ အစိုးရ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေရြ႕ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား အမ်ားျပည္သူအတြက္ အစိုးရက တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းေႏွးေကြးလြန္းေနျပီး တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္လည္း မည္သို႕မည္ပံု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသးေခ်။

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က စျပီး မိမိဆႏၵႏွင့္ မိမိဘာသာ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးအပါအဝင္ ဝန္ထမ္း ၄၀ ေက်ာ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူ စခန္းသြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ျခင္းမွာ ကမ႓ာေပၚတြင္ ျခအစားဆုံးႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို သန္႕ရွင္းျပီး အစြမ္းထက္လာေစေရး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေလးအနက္ထား မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားျပီး တလနီးပါးအၾကာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္ေပၚေရး၊ အစုိးရယႏၲရားအတြင္း အဂတိတရား ကင္းရွင္းေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္ေသာ ၉ ဦးပါ “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ” ကုိ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းအျပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရးအခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဆိုးဝါးလာျပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေန႕စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ျဖစ္လာခဲ့ရာ စစ္အစုိးရအား ဆက္ခံသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (Transparency International) ၏ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးမွ စေရလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆိုမားလီယားတို႔၏ အထက္တြင္ ရပ္တည္ေနကာ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယ ေနရာ၌ ရွိေနသည္။

ယခု အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္မႈမွာ “မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ”ဟူ၍သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိ မဖြံ႕ျဖိဳးေသးသည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆီ ဦးတည္ေစေရး ဟုတ္ မဟုတ္ မရွင္းလင္းလွေပ။

ေဒသတြင္း မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္း သုံးစြဲမႈတြင္ ျမန္မာတို႕သည္ လာအို၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႕ထက္ပင္ အဆင့္မ်ားစြာ နိမ့္က်လ်က္ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅.၄၄ သာ မိုဘိုင္းဖုန္း တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားသူရွိ၍ တိုင္းျပည္ လူဦးေရ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲႏိုင္သည္။ ကမ္ေဘာဒီးယားတြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာအိုတြင္ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲေနႏိုင္ၾကျပီျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ဖန္တီး၍ အျမတ္ၾကီးစား ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနရျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ ျပည္သူအေျချပဳ စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ခရီးမတြင္ျဖစ္ေနရေပသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ မကုိင္တြယ္ႏုိင္သေရြ႕တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ေသာ္ျငားလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္းလည္း သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လက ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ ေပးသူေရာ ယူသူပါ အက်င့္ပ်က္တဲ့ သိကၡာမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ အစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ နိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု သတိေပးခဲ့သည္ႏွင့္ ယခု အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို မ်ားစြာ ၾကိဳဆိုထိုက္ေသာ္လည္း ေရွ႕တြင္ ျခစားမႈကို ဆက္လက္တိုက္ဖ်က္ေရး မည္သို႕ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ကိုင္စြဲ က်င့္သုံးမည္ကို ရွင္းလင္းေစျခင္း အလို႕ငွာ ယခု အေရးအခင္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။

သို႕မဟုတ္ပါက အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ သံသရာဝဲဂယက္ကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ေရႊသမင္ မင္းၾကီးတာက ထြက္သည့္ စနစ္ေဟာင္းက ႐ုန္းမလြတ္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။


10 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ေအးဗ်ာ
  ဦးသိန္းစိန္ခမ်ာ သူ႔လူလဘ္စားတာေတာင္ တိုးတိုး တိတ္တိတ္ လုပ္ခ်င္ေနပံုရတယ္
  ဒါမ်ဳိးစံျပ လုပ္မွ က်န္တဲ့ ဝန္ၾကီးေတြဆက္ မလုပ္ရဲမွာ
  အမ်ားျပည္သူလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္ ဒါမွ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈလဲ တိုးလာမွာ။

 2. The junta is pretending doing the job. The junta is not lover of democracy. They all are wealthy because they stole or laundered state fund and robbed from the private citizens. No military man is a good man. Only dead military man is a good man.

 3. If the parents themselves are thieves, the children will grow up thieves. Now thieves are parents of the society. We better not to expect great things from thieves. Vice president is leading a gang of thieves. I am sorry for him. His committee is going nowhere since the committee members are all thieves.

 4. ျမန္မာျပည္သား

  ကမၻာေအးဗီလာ တြင္ ေဆာက္ထားေသာ တိုက္ႀကီး ကို မည္သူ က ေဆာက္ေပးၿပီး မည္သူ က လက္ခံ ရရွိခဲ့သည္ ကို ျပည္သူျပည္သား မ်ား မသိႏိုင္ေသး သ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈ မေပ်ာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း…………………..

  • ေဒါက္တာဂုတ္ၾကား

   သိရက္သားနဲ႕ဗ်ာ ၊ လက္ေဆာင္ေပးတာပါ။

 5. တေန ့က ျမန္မာ့အေမွာင္ သတင္းစာထဲမွာဖတ္လိုက္ရတယ္-ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွာ ျပိဳင္ကားေမာင္းတဲ့သူေတြကို-ေနာင္ -မေမာင္းဘို ့၀န္ခံကတိ-လက္မွတ္ထိုုးျပီး ကားေရာ လူေရာ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္-လို ့ဖတ္ရတယ္-သတင္းထဲမွာထူးျခားတာက-နာမည္လဲမပါဘူး- ကားနံပါတ္လဲမပါဘူး- ဆိုေတာ့ အေကာင္ၾကီးသား-သမီးေတြျဖစ္ရမယ္- အဲဒီလို အေကာင္ၾကီးသား-သမီးေတြ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ရင္-မတို ့ရဲ-မထိရဲဘူးဆိုကထဲက-ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ ေရေပၚအရုပ္ေရးသလိုဘဲျဖစ္မွာဘဲ-

 6. ေဒါက္တာဂုတ္ၾကား

  လုပ္ေတာ႕လုပ္ခ်င္ပံုရပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႕ အက္ေၾကာင္း ေတြေပၚလာမွာ
  လည္းေၾကာက္ေနပံုရပါတယ္။ ကင္းတဲ႕ လူႀကီးရိွလားလို႕ေမးရင္
  ေတာ႕ရိွေတာ႕ရိွတယ္ဒါေပမဲ႕အလြန္ရွားပါတယ္လို႕ေျဖရမွာပါ။ အားလံုးကလွည္႕ပတ္ၿပီး အကိုၾကီး၊ ညီေလး ဇတ္ခင္းၿပီးလုပ္စားေနၾကတာ အားလံုးသိပါတယ္။ သူတို႕ရတဲ႕လခနဲ႕ၾကြယ္ဝမႈ႕အခ်ဳိးခ်ၾကည္႕ရင္သိပါတယ္၊ ရွင္းပါတယ္။ အာဏာနဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင္႕ေပၚမူတည္လို႕ ၾကြယ္ဝမူ႕
  ပမာဏအနည္းအမ်ားရိွပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းျပန္စစ္ေဆး အေရးယူမွာဆိုေတာ႕အနည္းဆံုးနဲ႕အ
  ေပါ႕ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေလာက္ဘဲရိွမွာအေသအခ်ာပါ။ အကိုႀကီးကညီေလးကိုလာစစ္၊ ညိေလးကလဲအလိုက္တသိ ရွယ္ေပးလိုက္ရင္ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္သြားမွာပါ။
  ျဖစ္လဲျဖစ္ေနၾကပါ။ သိရဲ႕သားရဲ႕ဗ်ာ။

 7. Those who involve in the committee to investigate the cases of bribing should also free from receiving BRIBES.

  Some bribe to the authorized persons with good houses, good opportunity and profit from their business,as all know.

 8. Now, one company who get the contract for construction of new zone in Muse is constructing new house for vice president as he got the opportunity for construction, and what does it mean?

 9. ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ထမ္း ၄၀ ေက်ာ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူ စခန္းသြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိခ်င္တာက သမၼတၾကီးကုိယ္တိုင္ဒီတစ္ႏွစ္ခြဲ အတြင္းမွာ HWAWEI company ၇ဲ့၇ုံးခ်ုဳပ္ကို ဘာၿဖစ္လို့ႏွစ္ေခါက္တိတိ သြားခဲ့ရတာလဲ