ဆန္စပါးက႑ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္

Hits:459
0   | |

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆန္စပါးက႑ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြတရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ လာမည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပ ရန္ရွိေႀကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္း က ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀န္းလုံးရွိ လယ္သမားအေရး ကိစၥမ်ား၊ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားႏွင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းဆန္စပါးေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စုေပါင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္း အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေခၚယူကာ အစည္း အေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *