ေခ်ာင္းပိတ္ အင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရလွ်ံ လယ္ပ်က္စီးမႈ သမၼတထံ တုိင္

Hits:144
0   | |

ပဲခူတိုင္း (အေရွ႕ျခမ္း) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး လယ္ဧကေထာင္ခ်ီ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနသည့္အတြက္ ၎အင္းမ်ားအား တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ ရြာေပါင္း ၂၀ က်ာ္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပဲဲခူးတိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ၀င္မ်ား ပူေပါင္း၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔က တိုင္ၾကားစာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဒသရွိ အင္းမ်ားသည္ ကန္တူး၍ ငါးေမြးျမဴျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စီးဆင္းေနဆဲ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္လက္တက္မ်ားႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေလလံကြက္မ်ား ခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္ ေလလံရ အင္းပိုင္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ ကန္ထရိုက္ ျပန္ခ်ေပးၿပီး ခြဲေ၀လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၊ လယ္သမားမ်ား ေရလိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေရမရရွိဘဲ၊ မလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္၌ ေရေဖာက္ခ်သည့္အတြက္ အင္းသမားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ပဋိပကၡ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းသမားမ်ားကို လယ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပရန္အတြက္ စာတင္ထားေသာ္လည္း ၃ ႀကိမ္ရွိသည့္တိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *