ျမန္မာႏုိင္ငံ အျမင့္ဆုံး အထပ္ျမင့္ တာ၀ါ ရန္ကုန္တြင္ ေဆာက္မည္

Hits:1,428
2   | |

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အျမင့္ဆုံး အထပ္ျမင့္ တာ၀ါကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၆ လမ္း ႏွင့္ ကုန္သည္ လမ္းေထာင့္ ၌ 555 Merchant Street Office Tower Development Project အမည္ရွိ ယင္းတာ၀ါ ေဆာက္လုပ္မႈ အပိုင္းကို စကၤာပူႏုိင္ငံ KAWA OIL PTE LTD ႏွင့္ INTERNATIONAL UNITY GROUP တို႔က တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာ အက်ယ္ အ၀န္းမွာ စတုရန္းေပ ၇ သိန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမေနရာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ CB ဘဏ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအး ႏွင့္ The National Trading Company ဥကၠဌ ဦးေဌးေအာင္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *