ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၆ ဦးအထိ ရွိလာဟု ဆို

Hits:1,306
3   | |

ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ဖက္းဒေရးရွင္း (IFRC) က စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘို ဗဟိုျပဳ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးအထိရွိၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၂၃၁ ဦးအထိရွိသည္ဟု ေျပာေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔ထုတ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္းစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *