ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း UNHCR ေျပာ

Hits:851
2   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ အေရးတႀကီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ လိုအပ္မႈမ်ား တိုးျမင့္ေနၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နယ္စပ္မ်ား ဖြင့္ထားၾကရန္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) က ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ထြက္ေျပးလာသည့္ ေလွ ၂ စီး နစ္ျမဳပ္ကာ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီးေနာက္ UNHCR ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တိုးျမင့္ လိုအပ္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးေရး ပါဝင္ကူညီၾကပါရန္ UNHCR က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *