က်ိဳက္ထီးရိုးမွာ Wi-Fi ရၿပီ

Hits:512
1   | |

က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီတည္ရွိရာ ေတာင္တ၀ိုက္ ေဟာ္တယ္မ်ား၊ တည္းခုိခန္းမ်ားတြင္ Wi-Fi အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ တည္းခုိသူမ်ားကို စြဲေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳဖုိ႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ သုံးစြဲၾကည့္သူမ်ားကမူ လိုင္းမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလည္း မေကာင္းဟု ေျပာၾကေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *