အိုဘားမားအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ရွင္းလင္း

Hits:889
1   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္အတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည့္ ေနရာကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမေဆာင္အား ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေနျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္ထားသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဧည့္သည္ အေရအတြက္သာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *