သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ အိုဘားမားတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

Hits:250
6   | |

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔နံနက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမုိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ သမၼတ အိုဘားမားက ကေလးစစ္သားကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ အရွိန္ျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *