ျမန္မာ-အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္မည္

Hits:91
1   | |

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္သာမက လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာသည္။ ယမန္ေန႔က သမၼတ အိုဘားမား၏ ၆ နာရီၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ သမၼတ အိုဘားမားက ထိုသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ အိုဘားမား လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *