အစိုးရသတင္းစာမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆို

Hits:214
1   | |

ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားကုိ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကုိ ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က တင္ျပခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာ ေပးသြင္းေသးေၾကာင္း၊ က်န္ေငြမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ေပးသြင္းရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္မွ တာ၀န္ရွိသူ ၃ ဦးအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက အေရးယူမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *