စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အတြက္ နယူးဇီလန္က ေဒၚလာ ၆ သန္း လႉမည္

Hits:57
3   | |

ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၆ သန္း ကူညီမည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြ်န္ကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရနံ၊ သဘာဝဓတ္ေငြ႔၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း တျခား ဧရိယာမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား လိုေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြ်န္ကီးသည္ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၆ သန္းလႉရန္ ကတိျပဳမည္ဟု သိရသည္။ တျခား အလႉေငြ ၁ သန္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေငြ ၇ သန္းရွိမည္ဟု သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *