ေနရာေျပာင္းခံရသည့္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

Hits:120
5   | |

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မွ  ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ရြာသစ္ႀကီးသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ခံရျခင္းကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္းနံေဘး ရွားေတာေလးေက်းရြာ စြယ္ေတာ္ဘုရားအနီး နတ္ေရကန္ရွိ မူလေက်ာင္းေဟာင္း ေရွ႕တြင္ ယေန႔ေနလယ္ ၁၂ နာရီမွ စတင္ကာ  ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေနရာသစ္မွ တညလံုး လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းေဟာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *