တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပမည္

Hits:76
0   | |

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး လာမည့္လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာသည္။ မူလ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အဆုိပါ ေကာလိပ္ကုိ စစ္ကုိင္းရြာသစ္ႀကီးသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတက်ားေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ပူးေပါင္းမည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *