ကိုရီးယားဘဏ္မ်ား ျမန္မာတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႐ံုးခြဲဖြင့္

Hits:74
0   | |

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ နံပါတ္ ၃ အဆင့္ရွိ ရွင္ဟန္ ဘဏ္ (Shinhan Bank) သည္ လာမည့္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္ စက္မႈဘဏ္ (Industrial Bank) သည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ႐ံုးခြဲဖြင့္ရန္ ပါမစ္ ေလွ်ာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ Shinhan Bank အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ Woori Bank ႏွင့္ Hana Bank တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား စတင္ဖြင့္ထားသည္။ Hana Bank က ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *