ပင္လယ္ဓားျပ တိုက္ခံရေသာ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားကို ဗီယက္နမ္ ကယ္ဆယ္

Hits:306
6   | |

ပင္လယ္ဓားျပမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာမွ ျမန္မာ သေဘၤာသား ၅ ဦးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား သေဘၤာသား ၄ ဦးကို ဗီယက္နမ္ ေရတပ္က ကယ္တင္လိုက္ၿပီး ပင္လယ္ဓားျပ ၁၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွား ဆိပ္ကမ္း Pasir Gudang မွ ထြက္ခြာလာေသာ ေရနံတင္သေဘၤာ Zafirah ကို ပင္လယ္ဓားျပမ်ားက အင္ဒိုနီးရွားေရျပင္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓားျပမ်ားက သေဘၤာကို စီးနင္းၿပီးေနာက္ သေဘၤာသားမ်ားကို အသက္ကယ္ေလွျဖင့္ ေမွ်ာလိုက္ရာ ဗီယက္နမ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ Vung Tau တြင္ ဗီယက္နမ္ ေရတပ္က ကယ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *