ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်မည္

Hits:131
3   | |

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္မွ က်ပ္ သန္း ၁၅၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ အစုရွယ္ယာ တစုလွ်င္ က်ပ္ ၁၇၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစု ေပါင္း ၁၀၀ ၀ယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘဏ္၏ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္တြင္ အစု ရွယ္ယာ ၇၉၁၂၄၆ ရွိၿပီး အစု တစုလွ်င္ ရရွိေသာ ေ၀စုမွာ က်ပ္၂၃၈၆ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္တြင္ အစုရွယ္ယာ စုေရ ၉၅၉၈၃၉ စုအထိ တိုးလာၿပီး တစုလွ်င္ ရရွိသည့္ အျမတ္ေ၀စုမွာ ၂၄၉၉ က်ပ္ ရွိေၾကာင္း၊ တစုလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္ အစုတစု ၏ အျမတ္မွာ ၁၆ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ပထမ ပုဂၢလိ ဘဏ္ ၏ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. သို႕
  ဧရာ၀တီ

  ကၽြန္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
  ပထမ ပုဂလိကဘဏ္မွ အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္း ။ ၀ယ္ မႈ႕ကိုစိတ္၀င္စားပါသျဖင့္
  မည္သည့္ ကုန္ပစည္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေစ်းနႈန္းမ်ားကို သိရွိလိုပါသျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္။
  ေက်း္ဇူးတင္စြာျဖင့္

  ဘိုဘိုေသာ္