ဖုန္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳခမ်ား ေျပာင္းလဲေတာ့မည္

Hits:1,390
6   | |

မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳခမ်ားကုိ ယခင္ေကက္ခံေနသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေပၚ မႈတည္ေကာက္ခံေနရာမွ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အသုံးျပဳသူ၏ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳမႈ ပမာဏ Network Data Rate ေပၚမႈတည္၍ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Network Data Rate  ၁၀၀ ကီလိုဘိုက္ လွ်င္ ၂ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဒု အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *