လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကိစၥ တ႐ုတ္သံ႐ံုး ေၾကညာခ်က္ထုတ္

Hits:58
2   | |

ျမန္မာျပည္တြင္း အဖက္ဖက္က ျမန္မာ့ ဥပေဒမ်ာကို ေလးစားမႈ အေျခခံ၍ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း အဆင္ေျပစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အက်ိဳးရွိေသာ အေျခအေန တည္ေဆာက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊေျပာင္းမႈ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးဝင္ေငြခြဲျခားေရးမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ေၾကျငာခ်က္ ဆိုတာ ပါးစပ္ထဲရွိရာ ခ်ေရးလို႔ ရတဲ႔ ဟာဘဲ….တကယ္မွန္တယ္ ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴ ေတြပါ ကူးျပီး ျပည္သူကို ျပသင္႔တယ္…

  2. Really? Communist China may never care about the livelihood of the people effected by copper mine project. We have already seen it enough. Atheist China must leave us alone. And all the generals involved in this project betrayed us and they must be charged and put on trial.