လက္ပံေတာင္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တြင္ မပါဝင္လုိေၾကာင္း ၈၈ ေၾကညာ

Hits:480
0   | |

လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္၊ မသင့္စံုစမ္းေရးႏွင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေရး သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈမ်ားအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ “အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ဖဲြ႔စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵမရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၂/၂၀၁၂ အရ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆိုင္ရာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ စုစုေပါင္း ၂၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးထားရာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ကိုေပၚဦးထြန္း (ခ) မင္းကိုႏုိင္ႏွင့္ ကုိကိုႀကီးတုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *